SISA: Nová legislativa EU poskytuje rovné příležitosti opravcům

, 24. června 2011, 0:00

Výrobci vozidel musí poskytnout identifikační údaje náhradních dílů.

 Evropská komise dnes doplnila emisní nařízení "Euro 5" přijetím nového zákona, který reguluje přístup k elektronickým identifikačním údajům náhradních dílů těm účastníkům trhu, kteří nejsou součástí sítě výrobce vozidel. Mezi ně patří například opravny nezaměřené na konkrétní značku vozidla, nezávislí velkoobchodníci náhradních dílů, silniční asistenční služby, výrobci diagnostických nástrojů, ale i dodavatelé dílů. Na úrovni celé Evropy se jedná zhruba o 885 000 podniků zaměstnávajících asi 4,6 milionu zaměstnanců! Nový zákon ukládá výrobcům automobilů za povinnost uvolnit elektronické údaje, které umožňují přesnou identifikaci náhradních dílů vozidel. S ohledem na rostoucí složitost moderních vozidel a rostoucí rozmanitost a diverzitu dílů i v rámci jedné série bylo pro nezávislé provozovatele na trhu náhradních dílů ve stále větší míře obtížné provozovat svou činnost, tedy vyrábět a prodávat díly a nabízet další služby. Hrozilo vytvoření monopolu na straně výrobců vozidel, a tedy hrozily i vyšší ceny placené evropskými motoristy.

Aby nedošlo k vyloučení z důvodu vzniku monopolu na informace, Evropská komise tento problém řešila a reagovala na něj.
Větší konkurence je dobrou zprávou pro motoristy!

Změnou "Euro 5" posílila Komise EU dvě hlavní evropské myšlenky:
– podporuje spravedlivou soutěž na trhu oprav vozidel, protože nyní jsou všichni provozovatelé oprávněni požadovat údaje a mají tak k dispozici stejné informace, které jim pomáhají vstupovat na trh ze stejné startovní čáry
– je také posíleno právo na dostupnou mobilitu obsaženou v principech EU, protože zvýšená konkurence na trhu oprav a cenová konkurence, která je s tím spjata, má pozitivní dopad na disponovatelné rozpočty spotřebitelů

Jedná se tedy o rozhodnutí přijaté v Bruselu, které může být na první pohled pro motoristy poměrně tajemné, má ale velký dopad v momentu, kdy jejich vozidlo vyžaduje opravu. Auto-opravce si může zakoupit náhradní díly buď od výrobce vozidla – nebo díly stejné kvality – na nezávislém trhu náhradních dílů. Tato svoboda výběru je také podporována EU a jejími zákony. Motoristé si mohou nechat provést opravu a servis v nezávislých opravnách bez toho, že by došlo ke ztrátě záruky poskytované výrobcem.

Michel Vilatte, prezident Evropské federace nezávislého trhu náhradních dílů FIGIEFA, vítá rozhodnutí Komise EU:
"Je to dobrý den pro evropské motoristy! Toto rozhodnutí vytváří základ pro provozovatele působící na nezávislém trhu náhradních dílů, kteří tak zůstávají reálnou alternativou servisním sítím výrobců vozidel."

Nicméně, prezident FIGIEFA je také opatrný:
"Tento nový zákon je krok správným směrem. Nicméně žádáme Evropskou komisi, aby tuto implementaci realizovala opatrně tak, aby byl zajištěn respekt výrobců vozidel k těmto novým povinnostem."

A dodává:
"Toto nařízení bude sloužit ke svému účelu pouze tehdy, pokud bude nezávislý trh náhradních dílů dostávat informace v užitečné elektronicky zpracovatelné formě."

Pozadí: Jasná identifikace vozidla a náhradního dílu – praktické důsledky
Z vozidel se stávají "počítače na kolech" a o počítačích všichni víme, že zádrhel je obvykle někde v hloubi uvnitř. Již není možné dále "vědět", jaké náhradní díly použít. Vozidla tak vyžadují moderní metodu identifikace náhradních dílů na základě "genetického kódu" vozidla – identifikačního čísla vozidla (VIN).

Výrobci vozidel vydávají katalogy náhradních dílů s uvedením čísel dílů, která jsou známá jako OE čísla, navázána na vozidlo prostřednictvím jeho jedinečného VIN (identifikačního čísla vozidla). Pokud konkrétní vozidlo potřebuje náhradní díl, pak vše, co musíte udělat, je klepnout na tlačítko počítače a správný náhradní díl se rychle a snadno vyhledá – ale pouze díl (obvykle dražší) přímo od výrobce vozidla. Je zřejmé, že výrobci vozidel volají po objednávání cestou jejich katalogů.

Ostatní dodavatelé nemají přístup k VIN, takže nejsou schopni jednoznačně identifikovat typ vozidla a jeho různé součásti, čímž je pro ně nemožné jednoznačně identifikovat potřebné náhradní díly. Výrobci vozidel i nadále neposkytují informace o vztahu mezi VIN a odpovídajícími díly. Nezávislí dodavatelé musí vynakládat ještě větší úsilí jenom k pouhé přesné identifikaci dílu. Neustále složitější možnosti výbavy a elektronické systémy způsobují, že je tento úkol ještě složitější. Dosud nezávislí provozovatelé museli vyzkoušet obecné informace výrobce vozidla a využívat obecné metody hledání, aby dokázali jednoznačně identifikovat náhradní díl, jenž by stoprocentně odpovídal danému vozidlu. To je vážný handicap pro celý nezávislý trh náhradních dílů! Následky jsou negativní – ohrožena je samotná možnost konkurovat na trhu. Nezávislí dodavatelé musejí vynakládat ještě větší úsilí k přesné identifikaci dílů. Stále složitější modely, možnosti výbavy a elektronické systémy způsobují, že je tento úkol stále obtížnější. A která dílna by přijala obtížné, časově náročné hledání náhradního dílu od nezávislého dodavatele, pokud je díl prakticky "servírován na zlatém podnosu" od výrobce vozidla – i když za vyšší cenu?

Toto je právě ten hrob konkurence, který evropští zákonodárci vidí v tržním monopolu na straně výrobců vozidel.

Nový zákon nařizuje výrobcům vozidel, aby poskytovali vztah mezi číslem VIN a číslem OE náhradního dílu za účelem usnadnění jasnější identifikace náhradních dílů, které je možné používat také na nezávislém trhu náhradních dílů.

FIGIEFA je Evropská federace trhu náhradních dílů se sídlem v Bruselu www.figiefa.eu. Další informace a videa jsou k dispozici na www.yes2euro5.eu.

Další informace:
JUDr. Miroslav Brůžek
SISA – sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky, člen mezinárodní federace FIGIEFA
Doudlebská 2, 140 00 Praha 4, Tel./fax: 241 402 648,
E-mail: sisa@sisa.cz, www.sisa.cz

SISA – sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky je dobrovolné otevřené společenství samostatných subjektů – založené jako zájmové sdružení právnických osob. Vytváří platformu pro řešení a prosazování společných zájmů, záměrů a cílů v oblasti nezávislého aftermarketu, dodávek servisního zařízení a autolaků pro český trh.

FIGIEFA – mezinárodní organizace zastupující 27 národních asociací nezávislých velkoobchodníků s náhradními díly a komponenty. Zájmem FIGIEFA je udržet volnou soutěž na trhu s náhradními díly a na trhu oprav.

 

Zdroj: sisa.cz

 

 

Související články

20 let SISA – Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky
20 let SISA – Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) již 20 let důsledně prosazuje společné oprávněné zájmy rozhodujících dovozců a distributorů náhradních dílů pro motorová a jejich přípojná vozidla, ale také autolaků a vybavení pro autoservisy. Sdružení SISA, hájí v ČR také celou oblast tzv. aftermarketu, a tím také právo motoristů na jejich svobodnou […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!