20 let SISA – Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky

19. února 2014, 10:18

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) již 20 let důsledně prosazuje společné oprávněné zájmy rozhodujících dovozců a distributorů náhradních dílů pro motorová a jejich přípojná vozidla, ale také autolaků a vybavení pro autoservisy. Sdružení SISA, hájí v ČR také celou oblast tzv. aftermarketu, a tím také právo motoristů na jejich svobodnou volbu při výběru opravny, náhradních dílů atd. Svou činností podporuje volnou soutěž a bojuje proti nekalosoutěžnímu jednání.

Aftermarket zaměstnává jen v ČR 100 tis. lidí
Automotive Aftermarket je navazujícím sekundárním trhem v automobilovém průmyslu, který následuje po prodeji nového vozu výrobcem zákazníkovi. Zahrnuje výrobu, distribuci, prodej a montáž všech náhradních dílů, chemikálií, nástrojů, zařízení a příslušenství pro osobní a nákladní vozidla. Tvoří tak zdravou, kvalitativně rovnocennou protiváhu k souběžným produktům a službám dodávaným pod hlavičkou prvotního výrobce. Práci přináší jen v České republice 100 tis. lidí.

SISA je od roku 2008 členem mezinárodní federace FIGIEFA, která sdružuje 24 národních asociací z členských zemí EU. Usiluje o udržení podmínek pro nezávislý aftermarket v Evropě a zajistit tak optimální prostředí pro volnou a férovou hospodářskou soutěž v sektoru poprodejního servisu motorových vozidel.

Na trhu mají místo pouze kvalitní náhradní díly
Krédem sdružení bylo a je dodávat na český trh pouze kvalitní náhradní díly a servisní techniku, která splňuje všechny právní a technické normy. Zákazník nakupující u členských subjektů SISA má vždy jistotu, že nakupuje kvalitní zboží. Členské firmy dovážejí a dodávají na trh komponenty a díly od světových výrobců, kteří jsou v mnoha případech dodavateli dílů do prvovýroby. I tím je kromě jiného zaručeno, že díly dodávané členy SISA mají odpovídající kvalitu, životnost, spolehlivost a navíc jsou dodávány v příznivých cenových hladinách.

Férová pravidla jsou přínosem pro všechny
Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo životního prostředí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Česká obchodní inspekce, BESIP – to je jen zlomek orgánů a organizací, se kterými SISA v minulosti jednala nebo spolupracovala.

SISA se v průběhu uplynulých let vyprofilovala jako respektovaná partnerská organizace pro státní orgány, pro zkušební ústavy a celou řadu dalších nevládních institucí a subjektů. Sdružení se stalo neopomenutelným účastníkem připomínkového řízení při tvorbě nových předpisů zejména v oblasti silničních vozidel. Podařilo se tak zajistit podmínky pro volné a spravedlivé soutěžení v sektoru a vytvořit základnu pro kvalitní a nezávislý aftermarket, který SISA reprezentuje.

Zákazník musí mít možnost volby
Léty prověřený fakt, že konkurence je zdravá, se odrazil v přijetí Nařízení Komise (ES) čís. 1400 z roku 2002 o prodeji a servisu motorových vozidel tzv. Bloková výjimka. Později v roce 2010 aktualizováno Nařízením Komise (EU)  čís. 461/2010.

Zejména díky těmto předpisům došlo v posledních letech k poměrně rozsáhlé reformě pravidel hospodářské soutěže při prodeji a servisu automobilů. K tomu se váží také změny na trhu náhradních dílů pro motorová vozidla. Cílem těchto opatření bylo a je zvýšit konkurenci v oboru a každému ze zákazníků to pak v důsledku přináší širší nabídku i finanční výhody při nákupu a servisu vozidel a také jejich dílů. Nová pravidla významnou měrou bourají monopol a přinášejí větší liberalizaci obchodu v tomto oboru.  Pro opravy a údržbu motorových vozidel lze používat náhradní díly originální i díly kvalitativně rovnocenné. Přitom je nepřípustné omezovat právo autorizovaných opraven odebírat tyto díly od třetích stran a používat je pro opravy a údržbu motorových vozidel.

Rovné příležitosti
Nejen v souvislosti s Blokovou výjimkou, musela SISA v minulosti reagovat na některé neobjektivní články a nevhodné reklamy poškozující nezávislý aftermarket a náhradní díly. V součinnosti se Svazem prodejců a autoopravců motorových vozidel ČR (SAČR) se podařilo většinu případů objektivně vyřešit. 

Informace pro členy
V rámci propagační a publikační činnosti SISA vydává každoročně Ročenku sdružení a sekretariát SISA pravidelně informuje členskou základnu o všech aktuálních událostech formou Zpravodaje SISA. Členové sdružení mají tak možnost získat v předstihu přehled o připravovaných změnách v legislativě národní i evropské, pravidelně jsou informováni o obsahu jednání představenstva, o plánovaných akcích atp. Důležitým zdrojem informací jsou webové stránky SISA.

Související články

SISA: Situace na aftermarketovém trhu s autodíly  a představení neznačkových servisních konceptů
SISA: Situace na aftermarketovém trhu s autodíly a představení neznačkových servisních konceptů

Zejména na deklarování kvality ´neznačkových´ náhradních dílů od aftermarketových dodavatelů, na obecné představení servisních konceptů provozovaných právě těmito subjekty a rovněž na činnost pořádajícího Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) byla zaměřena tisková konference v pražském hotelu Michael. Význam profesního sdružení  SISA na poli autoopravárenství nejlépe dokládá fakt, že jeho členské […]

Společné prohlášení profesních organizací SAČR a SISA k diskreditaci nezávislých servisů
Společné prohlášení profesních organizací SAČR a SISA k diskreditaci nezávislých servisů

Jak jsme Vám v minulých týdnech informovali, vzrůstá intenzita lživých reklam, reportáží na segment nezávislých servisů. V následujících řádcích Vám přinášíme společné prohlášení Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel (SAČR) a Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA). „Se znepokojením jsme v poslední době zaznamenali několik nevhodných reklam či reportáží, které se […]

SISA: Nová legislativa EU poskytuje rovné příležitosti opravcům
SISA: Nová legislativa EU poskytuje rovné příležitosti opravcům

Výrobci vozidel musí poskytnout identifikační údaje náhradních dílů.  Evropská komise dnes doplnila emisní nařízení "Euro 5" přijetím nového zákona, který reguluje přístup k elektronickým identifikačním údajům náhradních dílů těm účastníkům trhu, kteří nejsou součástí sítě výrobce vozidel. Mezi ně patří například opravny nezaměřené na konkrétní značku vozidla, nezávislí velkoobchodníci náhradních dílů, silniční asistenční služby, výrobci […]

SISA: Jak funguje bloková výjimka?
SISA: Jak funguje bloková výjimka?

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) pečlivě sleduje oblast tzv. aftermarketu, podporuje volnou soutěž a tedy také právo motoristů na jejich svobodnou volbu při výběru servisu i náhradních dílů. V této oblasti hraje zásadní roli tzv. bloková výjimka. Funguje tak, jak by měla a jak se předpokládalo? První etapa K odpovědi […]

SISA: Zneužívání záruk
SISA: Zneužívání záruk

Výrobci vozidel podle platného souboru pravidel nemohou podmiňovat platnost záruky opravami a servisem vozidla v jejich síti nebo použitím vlastních značkových náhradních dílů. Spotřebitelé mají právo používat jakoukoliv opravnu pro nezáruční opravy a to jak v průběhu zákonné záruční doby (dva roky ve většině evropských států) nebo prodloužené záruční doby. Každý takový opravce či distributor […]

Tisková konference ke 20.výročí založení asociací SAČR a SISA
Tisková konference ke 20.výročí založení asociací SAČR a SISA

V úterý dne 13.května 2014 se v pražském hotelu Čertousy uskutečnila tisková konference při příležitosti 20.výročí založení asociací Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) a Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA). Na této konferenci vystoupil s krátkým projevem Ing.Josef Lhoták, prezident SAČR: "Dámy a pánové, vážení hosté, hezké, […]

Tisková konference SISA a SAČR při příležitosti 20. výročí založení asociací
Tisková konference SISA a SAČR při příležitosti 20. výročí založení asociací

V úterý 13. května 2014 se uskutečnila tisková konference SISA a SAČR při příležitosti 20. výročí založení obou organizací. Pan Jiří Sýkora, prezident SISA – sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky vzpomenul ve svém projevu důvody, které vedly před dvaceti lety k založení organizace, problémy a postavení nezávislého aftermarketu v devadesátých letech. […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!