FIGIEFA vyzývá Komisi, aby přijala předpisy pro automobilový aftermarket

7. října 2009, 0:00

Poté, co bylo v červenci 2009 zveřejněno směřování politiky, týkající se budoucnosti rámce soutěžního práva v automobilovém odvětví, zaslala FIGIEFA dne 25. září 2009 svou odpověď Evropské komisi. Ve své reakci FIGIEFA zejména vítá návrh Komise zaměřit se na hlavní problémy, které ovlivňují automobilový aftermarket a vyzývá k vyjasnění a k modernizaci stávajících předpisů v právním rámci, které budou následovat po skončení platnosti aktuálního předpisu o blokové výjimce pro motorová vozidla č. 1400/2002.

Ve svém sdělení Evropská komise nastínila několik alternativ pro poprodejní servis, včetně návrhu předpisu o blokové výjimce pro odvětví nebo použití všeobecných soutěžních pravidel, doplněných směrnicemi specifickými pro dané odvětví. FIGIEFA ovšem s politováním konstatuje, že Komise nenavrhla konkrétně kombinaci těchto dvou řešení jakožto platnou alternativu ke zvážení, jak bylo naznačeno v tiskové zprávě Komise č. 1, která byla připojena k publikaci o posouzení dopadů.

Nicméně FIGIEFA uvítala, že se Komise zaměřuje na zachování a zlepšení klíčových ustanovení pro nezávislé operátory v automobilovém aftermarketu, jako například ustanovení o přístupu k technickým informacím, o přístupu k autodílům a o zárukách. "Nařízení MV-BER, které je v současné době v platnosti, bylo navrženo v roce 2001”, říká prezident federace FIGIEFA, Michel Vilatte, "při zohlednění technologických pokroků v uplynulých deseti letech je velmi důležité, aby podmínky přístupu k technickým informacím, náhradním dílům a nástrojům držely krok s vývojem trhu”.

FIGIEFA proto vyzývá Komisi, aby aktualizovala ustanovení o přístupu k technickým informacím a k náhradním dílům v budoucím regulačním rámci. Pokud se jedná o záruky, FIGIEFA též souhlasí s přístupem Evropské komise, kterým chce posílit sdělení, že motoristé – spotřebitelé by neměli být prostřednictvím restriktivních záručních podmínek vázáni konkrétní sítí autoservisů. V tomto bodě FIGIEFA požaduje důkladnější pravidla, která by se též vztahovala na dlouhodobé záruky a na záruky spojené s nákupem nového vozidla.

FIGIEFA není jediným zainteresovaným subjektem, který prosazuje potřebu jasných a důkladných předpisů pro automobilový aftermarket : ve skutečnosti petice vedená kampaní Právo na opravu (The Right to Repair Campaign (R2RC) do současné doby získala více než 30.000 příznivců ve prospěch legislativního rámce specifického pro dané odvětví, který by zachovával zdravé podmínky konkurence v oblasti poprodejního servisu ve prospěch 260 milionů motoristů – spotřebitelů v Evropě.

Společně s těmito 30.000 hlasy FIGIEFA vyzývá Evropskou komisi, aby přijala předpisy pro automobilový aftermarket, které obstojí i v budoucnosti, ve formě předpisu o blokové výjimce specifického pro dané odvětví, doplněného jasnými směrnicemi.

Výchozí informace
Od roku 2002 poskytuje nařízení ES č. 1400/2002 o blokové výjimce pro motorová vozidla regulační rámec pro distribuci nových motorových vozidel, automobilových náhradních dílů a pro servisní zásahy. Toto nařízení, které je významné pro spotřebitele i trh s automobilovými náhradními díly, obsahuje ustanovení, jejichž účelem je zajistit možnost volby a hospodářskou soutěž jak v oblasti distribuce nových vozidel, tak v oblasti servisních zásahů a oprav vozidel. Díky tomuto nařízení se podařilo zejména dosáhnout lepší cenové parity v rámci celé EU, ale též zlepšit přístup subjektů působících na trhu k technickým informacím výrobců, což je nutné pro účely soutěžení s autorizovanými servisními sítěmi, aby měli spotřebitelé možnost volby a aby mohly mít služby nezávislých dodavatelů konkurenceschopnou cenu. Tento přístup zahrnuje školení, diagnostické nástroje i zkušební vybavení, stejně jako informace o náhradních dílech a opravách.

Platnost tohoto významného právního předpisu má vypršet v květnu 2010.

FIGIEFA je mezinárodní federace zastupující zájmy nezávislých distributorů náhradních dílů a součástí pro automobily, byla vytvořena v roce 1956. Zastupuje 27 členských sdružení po celém světě. Jejím cílem je zachovat volnou konkurenci při výrobě, dodávání a distribuci automobilových náhradních dílů a zajistit spravedlivý přístup k technickým informacím.

Více na www.sisa.cz a www.figiefa.eu.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 7. října 2009, 0:00 0 0

popsané je to vždycky pěkně, ale bude z toho někdy nějaký výsledek?
- olda

Odpověď