SISA: Neschválení opravárenské doložky blokuje konkurenci na trhu karosářských dílů

8. září 2014, 19:33

Ochrana 260 milionů vlastníků automobilů v EU automobilů proti nadměrnému zdražování neprošla. Evropská komise byla nucena stáhnout svůj návrh opravárenské klauzule. Protekcionistické členské státy blokují panevropskou liberalizaci, což 260 milionům motoristických spotřebitelů znemožňuje vybrat si mezi konkurencí.

Evropská komise rozhodla v květnu letošního roku stáhnout svůj návrh na zavedení celoevropské opravárenské klauzule do směrnice o ochraně průmyslových vzorů č. 98/71/EC.

Toto rozhodnutí, které je důsledkem nedostatečného pokroku v jednáních na úrovni Rady, dočasně uzavírá deset let trvající proces. Jednání začala již v roce 2004, kdy Komise podpořila a předložila návrh na zavedení celoevropské opravárenské klauzule do směrnice o ochraně průmyslových vzorů č. 98/71/EC, s cílem otevřít trh viditelných náhradních automobilových dílů svobodné a regulérní konkurenci v celé Evropské unii. Opravárenská klauzule se snaží o spravedlivou rovnováhu mezi ochranou duševního vlastnictví, potřebou svobodné konkurence, ochranou spotřebitelů a dotažením jednotného trhu. Opravárenská klauzule by ochránila 260 milionů majitelů vozidel v EU před monopolem na náhradní díly a opravy karosériových částí jako jsou čelní skla, stěny karosérie nebo osvětlení.

Evropský parlament podpořil potřebu tohoto legislativního návrhu a v prosinci 2007 naprostou většinou schválil zavedení opravárenské klauzule.

Rozhodnutí Komise stáhnout svůj návrh znamená, že bude nadále trvat stav, kdy platí „směsice“ jednotlivých národních legislativ o ochraně průmyslových vzorů. Avšak vytrvalá aktivita sdružení ECAR slavila významný úspěch. Jedenáct členských států EU dnes plně liberalizovalo své trhy s viditelnými náhradními automobilovými díly. Polsko včlenilo opravárenskou klauzuli do své národní legislativy o ochraně průmyslových vzorů již v roce 2007. V Německu, které sice nepřijalo nejliberálnější právní rámec, by však mohlo vzniknout fakticky konkurenční prostředí, a to v důsledku toho, že němečtí výrobci vozidel se německé vládě zavázali k tomu, že své zaregistrované průmyslové vzory nebudou zneužívat proti nezávislým tržním subjektům. Pokroku bylo dosaženo i v těch členských státech, které se tradičně stavěly váhavě k otevření tohoto trhu: ve Francii Národní úřad pro hospodářskou soutěž nedávno potvrdil potřebu liberalizovat trh s náhradními díly, a to prostřednictvím přijetí řešení, které vychází z principů opravárenské klauzule. Navíc komunitní směrnice o ochraně průmyslových vzorů obsahuje opravárenskou klauzuli.

ECAR považuje rozhodnutí stáhnout návrh na zavedení celoevropské opravárenské klauzule za krok zpět, ale nikoli za konec boje za svobodnou a regulérní konkurenci v Evropě. Louis Shakinovsky, předseda sdružení ECAR, říká: “ECAR za tuto klauzuli bojovalo více než 21 let a přesvědčivě dokázalo, že opravárenská klauzule je právně, ekonomicky i společensky jediným řešením. Rozhodnutí stáhnout tento návrh je v rozporu s vůlí a názorem Evropského parlamentu, ale i Evropské komise, a je dáno tím, že obě instituce nebyly schopné odolat politickým tlakům z několika málo neliberálních členských států, kde mají velký vliv výrobci vozidel. Toto rozhodnutí je škodlivé pro vnitřní trh EU, ale zejména pro 260 milionů majitelů vozidel, kteří budou nadále platit za nedostatečnou liberalizaci.

Komise oznámila svůj záměr přezkoumat režim ochrany průmyslových vzorů a provést ekonomickou a právní studii. ECAR, které bude takovou studii podporovat, bude zároveň ruku v ruce spolupracovat s institucemi EU, aby se vyřešil vnitřní trh s viditelnými náhradními automobilovými díly a aby se zvýšila svoboda motoristických spotřebitelů vybrat si mezi konkurencí po celé Evropské unii.

Česká republika se řadí mezi ty státy Evropské unie, které neakceptují tzv. opravárenskou doložku a prostřednictvím zákonů na ochranu designu vytváří monopol na tzv. viditelné náhradní díly, jako jsou karosářské díly, světla a autoskla. Na to doplácí především zákazník a pojišťovny, neboť pro tuto oblast neexistuje konkurenční prostředí.

Sdružení SISA bude proto ve spolupráci s ostatními zainteresovanými asociacemi pokračovat v jednáních s příslušnými orgány státní správy o prolomení blokády a o změně stanoviska k tomuto závažnému porušení konkurenčního prostředí v oblasti náhradních dílů pro motorová vozidla.

O sdružení ECAR: Evropská kampaň za svobodný trh s automobilovými díly a svobodný opravárenský trh, která vnikla v roce 1993, je sdružením 7 evropských asociací zastupujících nezávislé výrobce automobilových karosérií a skleněných dílů, distributory dílů, opraváře, velkou část malých a středních podniků a okolo 260 milionů motoristických spotřebitelů v Evropské unii. Hlavním cílem sdružení ECAR je podporovat svobodnou konkurenci a bránit monopolizaci trhu s viditelnými náhradními díly prostřednictvím zneužívání ochrany průmyslových vzorů. Pro více informací navštivte stránku www.ecar‐eu.com

Tisková zpráva SISA

Související články

SISA: Přístup k technickým informacím pro nezávislé
SISA: Přístup k technickým informacím pro nezávislé

Technologický pokrok zejména v automobilovém odvětví znamená, že pojem technické informace je velmi prchavý. Evropská komise si uvědomuje, že zcela zásadní pro fungující konkurenci v automobilovém opravárenství i aftermarketu jsou technické informace o vozidlech a přístup k nim, neboť automobilový aftermarket hraje klíčovou roli v udržování dostupné mobility pro čtvrt miliardy evropských motoristů. Klíčovým elementem […]

SISA: Dopady evropské legislativy na servis klimatizací
SISA: Dopady evropské legislativy na servis klimatizací

Klimatizace jsou takřka samozřejmou součástí nových automobilů. Legislativní opatření připravená EU se již několik let dotýkají automobilového průmyslu a začínají představovat komplikaci i pro servisy. Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) k tomuto problému uspořádalo kulatý stůl, na němž se zástupci servisních firem seznámili s touto problematikou. Legislativa způsobila potíže  Boj […]

SISA: Opravárenská doložka – boj nekončí
SISA: Opravárenská doložka – boj nekončí

Opravárenská klauzule se snaží o spravedlivou rovnováhu mezi ochranou duševního vlastnictví, potřebou svobodné konkurence, ochranou spotřebitelů a dotažením jednotného trhu. Opravárenská klauzule by ochránila 260 milionů majitelů vozidel v EU před monopolem na náhradní díly a opravy karosériových částí jako jsou čelní skla, stěny karosérie nebo osvětlení. Česká republika se řadí mezi ty státy Evropské […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!