FIGIEFA – tisková informace – srpen 2009

11. srpna 2009, 0:00

Evropská komise zveřejnila posouzení vlivu a orientaci politiky na budoucí právní rámec automobilového sektoru. FIGIEFA vítá, že Komise uznala potřebu specifických pravidel pro aftermarket, ale vyzývá Komisi, aby byla tato pravidla „bezpečná pro budoucnost“.


Evropská komise vydala koncem července své zhodnocení vlivu a orientace politiky pro budoucnost nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla č. 1400/2002 (MV-BER), jehož platnost má skončit dne 31. května 2010.

FIGIEFA, evropská federace zastupující nezávislé velkoobchodníky s náhradními díly pro automobily, vítá, že má Evropská komise v úmyslu zaměřit se v budoucím právním rámci na hlavní problémy poprodejního servisu. Zveřejněné posouzení vlivu uvádí, že Komise zjistila, že aftermarket trpí nedostatkem soutěže ve větším měřítku než primární trh.

V uplynulých měsících FIGIEFA opakovaně zdůraznila potřebu volného přístupu k technickým informacím, potřebu podporovat svobodu zdrojů a dodávek automobilových náhradních dílů, nebo potřebu zachovávat práva spotřebitelů během záruční doby. Tyto aspekty Komise projednala.

"Jasně formulovaná přesvědčivá omezení jsou pro působení SME na trhu s náhradními díly vozidel, se servisem a s opravami velmi důležitá. Pevná pravidla a jejich trvalé vymáhání napomáhají sektoru, aby mohl poskytnout spotřebitelům skutečnou volbu v péči o jejich vozidla po jejich zakoupení", uvádí prezident FIGIEFA, Michel Vilatte.

Ve sdělení Komise jsou naznačeny dvě možnosti politiky pro poprodejní servis, tj. používání obecných konkurenčních pravidel ve spojení se specifickým metodickým pokynem pro tento sektor anebo s nařízením o blokové výjimce pro tento sektor. FIGIEFA bere v úvahu, že nařízení specifické pro sektor představuje nejvhodnější právní formu, jak řešit specifické problémy, které dodnes ovlivňují aftermarket. Dodatečné směrnice o použití zákona o konkurenci pro automobilový sektor a rovněž postupy při vymáhání, jsou nutným doplňkem, aby bylo možné poskytnout podrobnější objasnění všem podílníkům a zajistit řádné fungování konkurence.

FIGIEFA vítá názor Komise na zjištěné konkurenční nedostatky v aftermarketu a kloní se k použití modernizovaných pravidel specifických pro sektor od roku 2010.

FIGIEFA však Komisi vyzývá, aby využila příští měsíce k řešení nedostatků stávajícího MV-BER a aby vytvořila aktuálnější, pevnější a kompletnější pravidla pro poprodejní servis.

"Veškerá nová ustanovení pro aftermarket musí vyřešit nedořešené problémy. Těší nás, že Komise za jeden z nich považuje omezující záruční podmínky", říká Michel Vilatte. "Nová pravidla musí být 'bezpečná (neprůstřelná) pro budoucnost', a to pro příští dekádu. Například aktuální ustanovení o přístupu k technickým informacím bylo navrženo v roce 2001 dle technických znalostí té doby. Jelikož umožňovalo značný volný prostor k výkladu s ohledem na technické podrobnosti, v minulosti ho výrobci vozidel zneužívali, aby znemožnili přístup k důležitým částem informací. Proto je nutné upravit článek 4(2) nařízení MV-BER podle technického pokroku a je nutné jej doplnit se zřetelem na nová ustanovení nařízení Euro 5 715/2007".

FIGIEFA předloží své podrobné připomínky k možnostem politiky, navržené Evropskou komisí, v nadcházejících týdnech.

Objasnění:
Od roku 2002 určoval zákonný rámec, stanovený v nařízení MV-BER 1400/2002, konkurenční pravidla pro prodejní distribuci motorových vozidel, pro náhradní díly automobilů a pro poskytování následného servisu. Obsahuje ustanovení, která jsou určena k zajištění svobody volby spotřebitelů a konkurence v automobilovém sektoru.

Další informace:
JUDr. Miroslav Brůžek
SISA – sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky, člen mezinárodní federace FIGIEFA
Doudlebská 2, 140 00 Praha 4, Tel./fax: 241 402 648,
E-mail: sisa@sisa.cz, www.sisa.cz

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!