Automobilový průmysl: nedostatek rukou nebo kompetencí?

14. září 2020, 12:00

Technologický pokrok způsobuje revoluci ve způsobu, jak žijeme, učíme se a pracujeme. Digitální a další klíčové technologie opět formují nejen průmysl, ale i široce chápanou globální ekonomiku. To dává velké příležitosti, ale také vyžaduje adaptabilní osoby. V mnoha průmyslových odvětvích je to více či méně důležité, ale v automobilovém průmyslu je to klíčové.

Chybí kvalifikovaní lidé

Na počátku je třeba zdůraznit, že pokud jde o automobilový průmysl a jeho personální potřeby, je třeba jasně rozlišit problém nedostatku pracovníků v průmyslu, obchodu a logistice automobilových dílů a služeb, protože specifičnost personálních potřeb v těchto odvětvích je velmi různorodá. Obdobně jsou diverzifikovány kompetence, které v současné době vyžadují zaměstnanci. V automobilovém průmyslu jsou rutinní, opakované činnosti stále častěji nahrazovány automatizovanými výrobními linkami. Je to reakce na potřebu neustálého zlepšování výrobního procesu, ale i obtíží při doplňování zaměstnanců. To však neznamená, že v automobilovém průmyslu nebude práce. Budou potřební zaměstnanci s různými kompetencemi a kvalifikací – specialisté na automatizaci výrobních procesů.

Hodně se změní i v servisech. Zvýšení technické náročnosti automobilů znamená, že je dnes zaměstnancem moderního servisu často osoba s vyšším vzděláním, která se více zabývá počítačovou diagnostikou vozidla než ležením pod vozem. Tento trend bude pokračovat. Hledají se lidé s kvalifikací v oblasti mechatroniky a zabývající se stále sofistikovanějšími elektronickými vozy.

Klíčem je schopnost přizpůsobit se

Několik megatrendů, které již mění automobilový průmysl, jako je digitalizace v celém výrobním řetězci, elektromobilita, průmysl 4.0, autonomní technologie vozidel a další, přinese zásadní změny ve způsobu fungování celého automobilového průmyslu. Automobily budou brzy k nepoznání. To bude zahrnovat potřebu přizpůsobit se změnám a získat nové dovednosti zaměstnanců v automobilovém průmyslu.

Lze si povšimnout, že dříve vybrané povolání nebo získané dovednosti neumožní tu samou a spokojenou práci až do důchodu. Trh práce se mění a také očekávání zaměstnavatelů. Je nezbytné zlepšit kvalifikace, které jsme se ve formálním vzdělávacím procesu neučili. Je také zřejmé, že školy a univerzity již nesledují očekávání a požadavky trhu práce. Proto přichází pomoc školám ze strany firem, neboť je potřebné i samostudium zaměstnanců.

Evropa zkoumá kompetence budoucnosti

V zájmu zachování pozice automobilového průmyslu ve světě začala Evropa analyzovat výzvy automobilového průmyslu, včetně zkoumání potřebných kompetencí a určování jejich nedostatků.

Mluvíme o projektu DRIVES, kde jsou angažované firmy automobilového průmyslu, univerzity a sdružení, jako je CLEPA. Identifikace nezbytných kompetencí a znatelných mezer v dovednostech umožní přizpůsobit nabídky školení tak, aby účinně naplňovaly očekávání trhu, a díky projektu si Evropa zachová silnou průmyslovou základnu, která vytvoří nová pracovní místa a promění riziko spojené s technologickým pokrokem na příležitosti evropských ekonomik a jejich konkurenceschopnost.

Projekt má také umožnit vzájemné uznávání certifikátů mezi formálním a neformálním automobilovým vzděláváním, odborným vzděláváním a odbornou přípravou i univerzitami.

Projekt DRIVES skončí v roce 2021.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!