DIAGNOSTIC CON bude!

, 4. září 2020, 16:30

V této souvislosti se chci zeptat – co váš otec a jeho soudní spor se spol. DEKRA? Jaký je zde vývoj? Už je znám termín soudního jednání?

Ano, a je to shodou okolností hned druhý den po Diagnostic Conu, tedy ve středu 23. 9. Soud bude veřejný a můžete si to přijít poslechnout. Je to 23. 9. 2020 v 08.30 hod., Krajský soud v Praze, nám. Kinských 5, Praha 5 – Smíchov, místnost č. dv. 8/II. patro, budova A.

To je asi tak vše, co k tomu umím říct. Vše otec řeší s jednou právní kanceláří, která ho zastupuje, a ke mně se nic moc nedostane – jsem vlastně sám zvědav, jak soudní jednání bude probíhat. On sám jen říká, že největším úspěchem je to, že se soud DEKRA / Fleischhans vůbec bude konat a že tam před veřejností padne, co tam padne. Je v tomto směru optimistou.

Otázka na závěr: Na Diagnostic Conu chcete představit dlouho očekávaný koncept FCD Servisy, který bude propojený se zcela novým projektem Inteli­gentní autodiagnostika, na který jste dokonce získali grant. Co nám k tomu můžete říci již dnes?

Tento projekt mi dělá snad největší radost. Výzkum a vývoj v této oblasti nás ohromně baví a jde myslím i skvěle dopředu. Jsme teprve před polovinou naplnění všech cílů a je zde i určitá míra nejistoty, ale když postupně zapojujete odborníky a vidíte, že je vize a téma jako takové nadchnou, je to skvělý pocit a už se těším, až se do projektu v příštím roce zapojí i tým matematiků Univerzi­ty Pardubice. I zásluhou zapojení jejích odborníků jsme od tohoto roku získali finanční podporu od Technologické agentury ČR v rámci dotačního progra­mu Doprava 2020+. To, že zde projekt uspěl a dobře se i umístil, je další znám­kou zdravé vize, kterou máme.

Cílem je zjednodušit a zrychlit práci diagnostikům. Již dnes řešíme 80-90 % případů na technické podpoře FCD.eu logem (pozn.redakce: log = nahrávka živých dat z testovací jízdy skrze řídicí jednotku vozidla) a na této metodě je celý projekt postaven. Log sice není mezi odborníky na diagnostiku žádná novinka, ale problém je v tom, že je ná­ročnější než samotné vyčítání a mazání chybových hlášení a zkusmé výměny náhradních dílů dle servisních manuá­lů. Proto se k němu většina autoservisů uchyluje, i když se úspěšnost blíží věš­tění z křišťálové koule. Jenže výměna dílů zkusmo je potenciálním problé­mem ve všem. Od řešení konfliktů se zákazníkem a jejich ztráty, ztrátových zakázek, narušení servisního plánu tě­mito problematickými zakázkami až po možnou špatnou pověst servisu a jeho minimální záruku v případě soudního sporu.

Zákazník se samozřejmě i zde roz­hoduje podle ceny a pro autoservisy je těžké mu pak dražší, leč kvalitnější službu prodat. Log je však mnohem přesnější metoda a naším cílem je, aby byla i značně dostupnější a jednodušší k provedení. Dopředu mohu prozradit, že s námi budou FCD Servisy brzy moci nechat testovací jízdy a pořizování záznamů na svých zákaznících, a zá­znamy budou jako takové do servisu přenášeny on-line. Zjednodušený bude i převod do grafů, přičemž nově nebudou potřebovat ani na obsluhu složitější software typu MS Excel. Vše bude zapojeno do komunity FCD.eu pro možné snadnější požadavky na tech­nickou podporu od ostatních diagnos­tiků, a od r. 2022 plánujeme dokonce i spuštění umělé inteligence, která díky matematickým algoritmům bude umět monitorovat technický stav vozi­del a hledat chyby v logových zázna­mech automaticky, resp. upozorňovat na podezřelá místa s vysvětlením, co je třeba zkontrolovat.

Všem účastníkům letošního Diagnostic Conu přitom nabídneme, aby se zapojili již od testovací fáze projektu a zajistili si výhodnější podmínky. Víme, že na Diagnostic Con směřují srdcaři, a chceme je zapojit do vývoje. Pokud se vše nakonec povede, bude pro nás obrovskou satisfakcí podat další pomocnou ruku autoservisům specia­lizujícím se na diagnostiku, které na FCD.eu sdružujeme a na které v tomto projektu cílíme – v rámci FCD Servi­sů je chceme i propojit s konečnými zákazníky, mezi které se řadí i velké společnosti, jež s námi již podepsaly smlouvu se zájmem o konečný produkt a služby.

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na setkání na letošním Diagnostic Conu.

Článek vyšel v časopise autoEXPERT 09/2020.

Související články

AutoEXPERT září 2020
AutoEXPERT září 2020

Časopis AutoEXPERT, určený pro profesionály v autoopravárenství, ve svém zářijovém čísle přináší spoustu informací. Příloha se věnuje automobilovým ložiskům v praxi.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!