Přehled školení AutoPROFITEAM na měsíc březen

1. března 2010, 0:00

Přehled školení AutoPROFITEAM servisního konceptu APM Automotive s.r.o. na měsíc březen.

Název: Systémová diagnostika sběrnice CAN (SD CAN)

Datum: 02.03.2010 (úterý) 08:00 – 17:30 hod
Místo: SPŠ dopravní Plzeň, pracoviště Plzeň – Křimice, Průkopníků 290, 322 00 Plzeň-Křimice

Přednáší: Jiří HAMPL (FCD – First Car Diagnostics) ze společnosti IHR – Technika
Forma školení: teorie, výklad, diskuze, příklady z praxe
Cílem školení Tento diagnostický trénink obsahuje informace potřebné pro vyhledávání závad v datových sběrnicích CAN-BUS. Není určeno pro odborníky zaměřené na datové sítě, ale pro mechaniky/elektrikáře z autoservisů. Jediným úkolem mechanika/elektrikáře je najít příčinu elektrické poruchy ve sběrnici, nikoliv rozumět zprávám, které řídící jednotky vysílají. Proto je systém CAN BUS popsán zjednodušenou formou a nejsou zde prezentovány veškeré detaily činnosti sběrnice. Hlavní důraz je zde kladen na vyhledávání těch závad, které se v praxi nejčastěji objevují.

Obsah a program školení
1. Úvod
2. Co je to CAN-BUS
3. Vedení, průběh datového přenosu, datový protokol, priorita
4. Přehled a popis typů sběrnic
5. Diagnostika CAN pomocí bloku hodnot v Gateway
PRAXE:
– význam a úkoly vnitřní diagnostiky
– CAN Pohonu – signál, filtrace rušení, diferenciální vyhodnocování, signály na osciloskopu
– Diagnostika CAN pomocí ohmického měření
– CAN Pohonu – signál při různých vzorkovacích rychlostí osciloskopu
– Závada CAN Pohonu – přerušení High
– Případ z praxe – přerušení High v ŘJ
– Závada CAN pohonu – zkrat High a Low na kostru
– CAN komfortu – signál, jednovodičový režim, signál na osciloskopu
– Zapojení CAN Komfortu na vozidle
– Závady CAN Komfortu (zkrat, přerušení)
– Případ z praxe – ukostření ŘJ komfortu
6. Nejčastější příčiny závad na CAN-BUS
7. Přehled diagnostiky CAN-BUS
8. Tipy pro praxi
9. Dobrovolné testy pro upevnění znalostí

Poznámka: Účastníci obdrží skripta s kostrou programu, CD s programem USBOscilloscope a soubory s naměřenými a popsanými průběhy defektních signálů

Název: Klimatizace vozidla č.1

Datum: 09.03.2010 (úterý) 09:00 – 16:00
Místo: SPŠ dopravní Plzeň, pracoviště Plzeň – Křimice, Průkopníků 290, 322 00 Plzeň-Křimice

Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek, lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: teoreticko praktické zaměstnání
Cíle školení: Zvládnout principy činnosti, zařazení typu a konstrukci klimatizace. Vyhledávání a odstraňování závad a plnění systému. Seznámení se s bezpečnostními předpisy při údržbě a opravách.

Obsah a program školení:
1. Principy klimatizace
2. Plnění mediem (plnění mediem a jejich přehled, výměna olejové náplně, tlaková zkouška systému)
3. Servis klimatizace (servisní intervaly a rozsah prací, kompletní čištění systému)
4. Diagnostika a opravy (zjištění úniku chladiva, diagnostika systémů, opravy klimatizačních výměníků, opravy a výroba hadic pro klimatizace)
5. Dodavatelé ND, přehled značek a výrobců systémů a komponentů
6. Zásady bezpečnosti práce a ochrany ovzduší při manipulaci s mediem a při opravách systému
7. Závěrečný test znalostí

Požadavky – Základní znalost funkce klimatizace dnešních vozidel
Zakončení kurzu – účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z probírané látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si certifikát o účasti na školení. Závěrečný test prokáže, zda je účastník schopen využít informace v praxi.
Literatura – Účastník obdrží pracovní sešit. Posluchač můče používat své zápisky při vyplňování testů. Veškeré otázky k závěrečnému testu jsou obsaženy ve skriptech.

Název: Klimatizace vozidla č.3 – Opravy a termodynamika

Datum: 11.03.2010 (čtvrtek) 09:00 – 16:00
Místo: AUTOSERVIS RYCHLÝ, Dr. Hořice 573, 295 01 Mnichovo Hradiště

Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek – lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: seminář, praktické práce
Cíle školení: školení je zaměřeno na zvládnutí metodiky hledání závad a obsluhy diagnostických přístrojů, na správný postup oprav systému a komponentů

Obsah a program školení:
1. Diagnostika a diagnostické přístroje, měření
2. Opravy kompresorů, výměna cívky elmag. spojky, ložiska a přetěsnění kompresoru
3. Výměna expanzního, škrtícího ventilu, výměna vysoušeče, oprava netěsnosti plnících ventilů
4. Termodynamika chladiva R134a, legislativa a předpisy
5. Diagnostika účinnosti klimatizace, proměření účinnosti kondenzátoru a výparníku, podchlazení a přehřátí chladiva, kontrola a proměření tlakových a teplotních senzorů
6. Simulace závad a jejich diagnostika na funkčním modelu
7. Kontrola a servisní úkony prováděné na plničce klimatizace
8. Závěrečný test znalostí a předání osvědčení

Požadavky – účastník má za sebou školení č.2 a jsou mu známé funkce klimatizace
Zakončení kurzu – účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z probírané látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si certifikát o účasti na školení. Závěrečný test prokáže, zda je účastník schopen využít informace v praxi.
Literatura – účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z probírané látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si osvědčení o účasti na školení.

Název: Brzdy Mechanik II (BM2)

Datum: 11.03.2010 (čtvrtek) 9:00 – 16:00 hod
Místo: Za mototechnou 971, Praha-Stodůlky, Školící středisko se nachází v areálu společnosti Avtoexport

Přednášející: specialisté firmy Continental Teves
Forma školení: Seminář
Cíle kursu: Účastník kursu je veden ke zvládnutí oprav základních mechanických poruch Brzdových systémů, systematickému hledání příčin vzniku poruch, použití zkušebního zařízení a speciálního nářadí.

Obsah kursu:
– Technický vývoj Brzdových systémů
– Nové technologie Brzdových systémů
– Typy Hlavních brzdových válců – na co dávat pozor speciálně u ABS
– Brzdová kapalina a její použití pro různé Brzdové systémy
– Správné odvzdušnění ABS systémů
– Brzdové hadice a potrubí a jejich používání
– Vibrace brzd, Kmitání volantu, Pískání brzd – důvody vzniku a jejich odstranění
– Brzdové destičky a obložení
– Správný výběr komponentů z katalogu
– Brzdový posilovač – Poruchy a jejich příčiny
– Speciální nářadí na Brzdové systémy a jeho použití
– Praktické ukázky na modelech, měření brzd na válcové stolici
– Měření brzd na válcové stolici
– Test a správné nastavení omezovače brzdného tlaku na zadní nápravě
– Praktické ukázky jednotlivých typů brzdových komponentů

Literatura: Každý účastník kursu obdrží podkladové školící materiály cca 100 stran v českém jazyce.

Název: Klimatizace vozidla č.2 – opravy systémů

Datum: 13.03.2010 (sobota) 09:00 – 16:00
Místo: školící místnost pobočky APM Automotive s.r.o., Škrobárenská 484/8, BRNO

Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek, lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: seminář, praktické práce
Cíle školení: ukázat účastníkům metodiku hledání závad systému klimatizace vozidla. Lokalizovat a správně definovat závadu, určit pravděpodobnou příčinu závady a jak se odstraní.

Obsah a program školení:
1. Zahájení, opakování hlavních bodů ze školení č.1
2. Těsnost soustavy
3. Čištění výparníků
4. Montáž spojek
5. Vyhledávání závad na automobilu
6. Kompresory
7. Závěr

Požadavky – účast (nebo základní znalost funkce klimatizace) na základním školení č.1
Zakončení kurzu – účastník kurzu provádí pro vlastní potřebu test znalostí z probírané látky pomocí svých zápisků ve skriptech a odnáší si certifikát o účasti na školení. Závěrečný test prokáže, zda je účastník schopen využít informace v praxi.
Literatura – účastník obdrží manuál, katalog a pomůcku pro diagnostiku pomocí tlaků. Posluchač může používat své zápisky při vyplňování testů.

Název: Skleníkové plyny v klimatizacích vozidel (KV0)

Datum: 16.03.2010 (úterý) 09:00 – 17:30
Místo: Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště Ostrava – Vítkovice, Moravská 2/964

Datum: 17.03.2010 (středa) 09:00 – 17:30
Místo: SOŠ a SOU Praha – Hostivař, pracoviště Dobronická 7, PRAHA 4 – Libuš

Datum: 18.03.2010 (čtvrtek) 09:00 – 17:30
Místo: Střední škola technická a automobilní Chomutov, Pražská 702, 430 01 Chomutov

Datum: 20.03.2010 (sobota) 09:00 – 17:30
Místo: PAŘÍZEK – AUTODÍLY s.r.o.,Vlašimská 2206, 256 01 BENEŠOV

Přednáší: Ing. Lubomír Kroužílek, lektor AutoPROFITEAM
Forma školení: Rozsah školení je na 8 vyučujících hodin, je rozděleno na teoretickou, praktickou a zkouškovou část
Cíle školení: Dle výše uvedených nařízení doplnit školící programy v oblasti klimatizačních systémy motorových vozidel, které obsahují některé fluorované skleníkové plyny o zásadách plnění, údržba, oprav a manipulace s chladivem.
Určeno pro: Školení je určeno pro pracovníky firem, kteří už absolvovali systém školení na téma klimatizace, ale nebyli proškolení z Nařízení komise (ES) 307 a 308/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.842/2006 a směrnice 2006/40/ES, ale také pro pracovníky, kteří při své pracovní činnosti přicházejí do styku nebo přímo vykonávají dílčí úkony ve smyslu výše uvedených nařízení Evropského parlamentu, Rady a Komise.

Obsah a program školení:
1. Princip činnosti klimatizace a rozdělení systémů, které obsahují fluorované skleníkové plyny v motorových vozidlech
2. Znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů
3. Zapojení regeneračního zařízení do přívodních otvorů klimatizačního systému obsahujícího fluorované skleníkové plyny motorových vozidel a jeho odpojení
4. Obsluha, kontrola a servisní úkony prováděné na plničkách klimatizací
5. Servis klimatizace, lhůty a rozsah prací
6. Způsoby detekce úniku fluorovaných skleníkových plynů a oprav systémů
7. Přehled výrobců systémů a dodavatelů dílů, zacházení s lahví pro chladivo
8. Zásady bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ovzduší, dopad chladiv s fluorovanými skleníkovými plyny na životní prostředí a příslušné předpisy v oblasti životního prostředí.
9. Závěrečný test znalostí, vydání osvědčení o absolvování školení

Poznámka – Na základě absolvování školení a po úspěšném vyplnění testu vydá zástupce společnosti APM Automotive, osvědčení o školení s dodatkem o absolvování školení právních předpisů a manipulace s mediem a regeneračním zařízením. (údaje dle článku 3 Nařízení komise (ES) č. 307/2008)

Název: SUPERVAG – diagnostika automobilů VW, Audi, Škoda, SEAT

Datum: 16.03.2010 (úterý) 09:00 – 15:00
Místo: Restaurace VENUŠE, Humpolecká 21/16, 586 01 JIHLAVA

Datum: 18.03.2010 (čtvrtek) 09:00 – 15:00
Místo: Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, Moravská 2/964, 703 00 OSTRAVA – VÍTKOVICE

Přednáší: Ing. Martin RICHTER z firmy HR CARSOFT s.r.o.
Forma školení: teorie, výklad, diskuze, příklady z praxe a měření
Cíle školení: Seznámíme se s používáním diagnostických přístrojů, používat všechny dostupné a správné metody hledání závad, nastavení, kódování a přizpůsobení.

Obsah a program školení:
1. Základní pojmy a základní diagnostické příkazy
2. Čtení paměti závad
i. Základní pojmy
ii. Typické závady, význam
3. Analýza bloku naměřených hodnot
i. Typické měřené hodnoty a jejich význam
4. Pokročilé diagnostické příkazy
i. Základní nastavení
ii. Kódování, dlouhé kódování
iii. Přizpůsobení, dlouhé přizpůsobení
iv. Login, Oprávnění přístupu
5. Diag EOBD
i. Co lze měřit diagnostikou EOBD

 


 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!