Autoklimatizace – Seznam oprávněných hodnotících orgánů (atestačních subjektů)

15. listopadu 2010, 0:00

Autoklimatizace – Seznam oprávněných hodnotících orgánů (atestačních subjektů) k vydávání potvrzení o školení pracovníkům, kteří absolvovali školení zahrnující minimální dovednosti a znalosti uvedené v příloze k prováděcímu nařízení Komise (ES) č. 307/2008.

Školení a vydání následného osvědčení o jeho absolvování stanovuje nařízení Komise (ES) č. 307/2008. Atestační subjekt je podle čl. 3, odst. 1 tohoto nařízení "stanoven vnitrostátním právním předpisem nebo nařízením, nebo jmenován příslušným orgánem členského státu nebo jinými subjekty k tomu oprávněnými."

V České republice toto oprávnění o stanovení společnosti hodnotícím orgánem (atestačním subjektem) vydává pouze Ministerstvo životního prostředí ČR. Seznam společností, kterým bylo takové rozhodnutí vydáno jsou uveřejněny na stránkách MŽP a pouze tyto společnosti jsou oprávněné pořádat školení a vydávat osvědčení o absolvování školení, která jsou platná ve všech členských
státech EU.

Některé společnosti podávají v souvislosti se školením a vydáváním osvědčení o absolvování školení nepřesné či mylné informace, případně nabízejí školení a vystavení osvědčení aniž by byly Ministerstvem životního prostředí ČR stanoveny jako
atestační subjekt. Doporučujeme před absolvováním školení ověřit, zda firmy, které školení nabízí, jsou na seznamu pověřených subjektů (http://www.mzp.cz/cz/autoklimatizace).
 
1. Kdo může školení vykonávat a kdo vydává osvědčení o absolvování školení?
– školení může vykonávat pouze společnost, která získala od Ministerstva životního prostředí ČR rozhodnutí o stanovení atestačním subjektem k vydávání potvrzení o školení pracovníkům, kteří absolvovali školení zahrnující minimální dovednosti a znalosti uvedené v příloze k prováděcímu nařízení Komise (ES) č. 307/2008.
– seznam těchto společností je uveřejněn na internetových stránkách MŽP ČR (http://www.mzp.cz/cz/autoklimatizace)
– každý uchazeč může požádat daný atestační subjekt o rozhodnutí MŽP o stanovení atestačním subjektem k nahlédnutí.

2. Jaká legislativa nařizuje školení pracovníků, kteří provádějí znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů z autoklimatizací?
– školení pracovníků vychází z nařízení Komise (ES) č. 307/2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na školicí programy a podmínky pro vzájemné uznávání osvědčen o školení pracovníků, pokud jde o klimatizační systémy některých motorových vozidel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.

3. Musí mít pracovníci v oboru autoklimatizací k výkonu své činnosti certifikát stanovený nařízením (ES) č. 842/2008 o některých fluorovaných skleníkových plynech?
– NE, pracovníci, kteří jsou proškolení, získají od atestačního subjektu OSVĚDČENÍ o školení
– součástí osvědčení je: název atestačního subjektu, celé jméno držitele a číslo registrace; činnost, kterou je držitel osvědčení o školení oprávněn vykonávat; datum vydání a podpis subjektu, který osvědčení vydává.

Pouze níže uvedené společnosti byly, v souladu s čl. 3, odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 307/2008, Ministerstvem životního prostředí stanoveny hodnotícím orgánem (atestačním subjektem).

ŠKODA AUTO a.s. datum vydání rozhodnutí MŽP 6. 4. 2009
Tř. Václava Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav
IČ 0017 70 41

FORD MOTOR COMPANY, s. r. o. datum vydání rozhodnutí MŽP 8. 7. 2009
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ 485 896 41

Školící středisko CHKT a TČ, s. r. o. datum vydání rozhodnutí MŽP 25. 8. 2009
Havlíčkova 156
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ 275 36 556

APM Automotive, s. r. o. datum vydání rozhodnutí MŽP 14. 9. 2009
Nádražní 104
345 06 Kdyně
IČ 006 70 863

UNIVER, spol. s r. o. datum vydání rozhodnutí MŽP 22. 12. 2009
Přepeřská 1809
511 01 Turnov
IČ 005 29 508

AUTOBENEX, spol. s r. o. datum vydání rozhodnutí MŽP 9. 2. 2010
Na Staré 37
159 00 Praha 5, Lahovičky
IČ 614 56 667

M Motors CZ, s. r. o. datum vydání rozhodnutí MŽP 23. 2. 2010
Na Chodovci 2457/1
141 00 Praha 4
IČ 271 92 636

>ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, spol. s r.o. datum vydání rozhodnutí MŽP 1. 3. 2010
Dělostřelecká 19
160 00 Praha 6
IČ 604 86 970

Raytheon Training International GmbH, organizační složka datum vydání rozhodnutí MŽP 10. 3. 2010
Na Pankráci 997/28
140 00 Praha 4
IČ 679 80 724

Auto Kelly, a. s. datum vydání rozhodnutí MŽP 16. 3. 2010
K červenému dvoru č. 10
100 00 Praha 10
IČ 158 87 791

CITROËN Česká republika s. r. o. datum vydání rozhodnutí MŽP 7. 4. 2010
Pobřežní 3
186 00 Praha 8
IČ 262 13 664

TROST AUTO SERVICE TECHNIK, spol. s r. o. datum vydání rozhodnutí MŽP 15. 4. 2010
Archeologická 1383
253 01 Hostivice
IČ 604 67 053

Robert Bosch odbytová s. r. o., Automobilová technika datum vydání rozhodnutí MŽP 27. 4. 2010
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4
IČ 438 72 247

AD TECHNIK, s. r. o. datum vydání rozhodnutí MŽP 28. 4. 2010
Moskevská 63
101 00 Praha 10 Vršovice
IČ 264 09 062

Import VOLKSWAGEN Group s. r. o. datum vydání rozhodnutí MŽP 10. 5. 2010
After sales, Školící středisko IVG
Radlická 740/113D
158 00 Praha 5
IČ 256 54 012

Hyundai Motor Czech s. r. o. datum vydání rozhodnutí MŽP 14. 5. 2010
Bucharova 1186/16
155 00 Praha 5
IČ 283 99 757

SOŠ automobilní a SOU automobilní datum vydání rozhodnutí MŽP 25. 5. 2010
Dukla 313
526 01 Ústí nad Orlicí
IČ 005 29 842

KIA MOTORS CZECH, s.r.o. datum vydání rozhodnutí MŽP 25. 5. 2010
V Oblouku 128
252 43 Čestlice
IČ 497 03 188

TG PNEU v.o.s. datum vydání rozhodnutí MŽP 22. 7. 2010
Staniční 1/1519
736 01 Havířov – Město
IČ 622 55 959

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!