Nové chladivo pro autoklimatizace

2. dubna 2012, 0:00

Protože za posledních několik let se klimatizace stala prakticky nezbytnou výbavou moderního automobilu, dotýká se nařízení Evropské komise ohledně nového chladiva pro autoklimatizace nejen všech automobilek, ale také mnoha autoservisů…

Na základě nařízení Evropské komise 842/2006/ES a 2006/40/ES musí výrobci automobilů od 1. července 2011 u nově homologovaných osobních vozidel použít v klimatizaci chladivo, jehož potenciál globálního oteplování (GWP) nepřesahuje hodnotu 150. A tuto podmínku v současnosti nejvíce používané chladivo R134a ani zdaleka nesplňuje, jelikož jeho GWP=1430. Proto musejí automobilky hledat nová, ekologicky šetrnější chladiva. Evropská komise si je ale vědoma ekonomické náročnosti tohoto procesu, takže naplánovala delší přechodové období.

Nařízení tak dovoluje u nově vyrobených vozidel homologovaných ještě před výše uvedeným datem používat starší chladivo, maximálně však do 31. 12. 2016. Po tomto datu již nebude nové vozidlo s náplní klimatizace, jehož GWP je vyšší než 150, možné přihlásit do provozu. Potenciál globálního oteplování (GWP) je odhadovaná ekvivalentní hodnota, jak velkou měrou daný skleníkotvorný plyn přispívá ke globálnímu oteplování a to ve srovnání s CO2, jehož GWP je jeden.

Změny pro výrobce i servisy
Automobilky přistupují k problematice zavádění nového chladiva různě. Velmi progresivně se k tomuto tématu postavila automobilka Hyundai, která do svého nového modelu i30 začala plnit chladivo HFO1234yf, Hyundai tedy moderní chladivo s GWP=4, které splňuje nařízení ES s velikou rezervou. Modely určené pro trhy mimo Evropskou unii jsou nadále plněny chladivem R134a.

 

Připravovaný přechod na nové chladivo se ale samozřejmě dotýká také servisů provádějících údržbu a opravy klimatizačních systémů, z nichž některé jsou sdruženy např. ve specializovaném servisním konceptu Climatic centrum APM. Jeho prostřednictvím provádí společnost APM Automotive coby významný dodavatel autodílů již několik let pravidelná školení klimatizací, která jsou neustále doplňována o nové poznatky a informace. A to, že tato školení jsou opravdu kvalitní a vysoce profesionální potvrzuje mimo jiné i právě automobilka Hyundai Nošovice, která k proškolení svých pracovníků vybrala právě APM Automotive.

Nové chladivo, nové zásady práce
Výrobci nového chladiva 3. generace s obchodním označením HFO1234yf jsou Porovnání tlaku par chladiv společnosti Du Point a Honeywell. A přestože složením se nové chladivo od toho stávajícího výrazně liší, v mnoha ohledech mají vlastnosti podobné. To platí především pro hodnoty tlaků v klimatizačním systému, které jsou prakticky stejné. Náplň nového chladiva je však cca o 5% menší než už chladiva R134a. Z hlediska bezpečnosti je třeba upozornit také na skutečnost, že chladivo HFO1234yf je na rozdíl od R134a a vlastně všech dříve používaných chladiv mírně hořlavé.

Rozdělení chladiv podle hořlavosti a nebezpečnosti (dle ASHRAE Standart 34 – Safety Group):

 

skupina charakteristika chladiva
A1 nehořlavá R12, R22, R134a
A2 málo hořlavá R152a
A2L málo hořlavá, těžce vznětlivá HFO1234yf

Autoservisy se dosud v praxi u chladiv tímto problémem nezabývaly, neboť hořlavá chladiva se používala pouze v průmyslu. S ohledem na to, že nové chladivo bude postupně nacházet stále větší rozšíření v nových typech vozidel, pro servisy tak nastává jiná doba a NOVÉ NÁVYKY BEZPEČNOSTI PRÁCE, neboť chladiva s GWP pod 500 – (HFO1234yf nebo AC5 od společnosti Mexichem) budou vždy hořlavá. A to znamená dodržování všech předpisů bezpečnosti při práci s hořlavou látkou. Samozřejmostí je zákaz kouření nejen při práci s tímto chladivem, ale i v prostoru, kde se budou klimatizační systémy opravovat.

Pro automechanika je proto důležité poznat, jaké je ve vozidle chladivo. To by mělo být označeno na štítku, který ale může na některém voze chybět. V takovém případě je to rozpoznatelné podle plnících ventilů. Přestože na první pohled vypadají u obou typů chladiva stejně, v jednom zásadním detailu se liší. Osazení na ventilech je různě vysoké, takže plnící hlavice z plnící stanice na chladivo R134a nezaskočí, pokud ji nasadíme na ventil s chladivem HFO1234yf a obráceně. Tím je zabezpečeno, aby mechanik v plnící stanici omylem nesmíchal jedno chladivo s druhým.

Také v oblasti servisu přitom platí dikce nařízení uvedená výše. S platností od 1. 1. 2017 se klimatizační systémy u žádných vozidel nesmí plnit fluorovanými skleníkovými plyny s potenciálem globálního oteplování vyšším než 150, ovšem s výjimkou doplnění náplně klimatizačních systémů obsahujících tyto plyny a namontovaných do vozidel před tímto dnem. V praxi to tedy bude znamenat, že servis může provádět opravy klimatizačních systémů a doplňování chladiva R134a i po roce 2017.

V roce 1995 se přechod z chladiva R12 na chladivo R134a uskutečnil během jediného roku, což všechny zainteresované zatížilo značně zvýšenými náklady. Pro aktuální přechod na nová chladiva proto Evropská unie zvolila jemnější metodu, takže celá změna proběhne v delším časovém období a tedy mnohem pozvolněji.

Nové chladivo 3. generace
fluoro-oleofin 2,2,2,3 – tetrafluorpropen CF3CF-CH2
GWP: 4
Obchodní název: HFO 1234yf
Číslo R xxx: zatím nemá – řeší se
Du Pont označení: DP 1
Honeywell označení: H1

Závazný termín pro zavedení používání nového chladiva byl už několikrát posunut. Původně mělo nařízení Evropské komise 842/2006/ES a 2006/40/ES vstoupit v platnost už 1. 1. 2011, později byl ale tento termín o šest měsíců posunut.

 

Ing. Lubomír Kroužílek
lektor AutoPROFITEAMu
Tel.: +420 739 684 291
e-mail: lubomir.krouzilek@apm.cz

Materiál připravila firma APM Automotive.

 

 

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!