Kolová jednotka SKF typu HBU 2.1

12. května 2014, 11:54

Tento článek se zaměřuje na detailní návod pro montáž sady VKBA 3569 s kolovou jednotkou typu HBU 2.1 – tento typ ložiska je na trhu stále více běžný. Také popíše poškození, která se mohou objevit, pokud při montáži nepostupujete správně.

Pro demontáž tohoto ložiska jsou vyžadovány speciální nástroje, ale velmi důležité jsou i při jeho montáži. SKF nenabízí ucelenou řadu přípravků pro montáže ložisek – nicméně na trhu je celá řada nástrojů vyráběných mnoha výrobci a většina z nich je používána také v originálních servisech.

Postup pro montáž sady VKBA 3569

Žádný tlak na přírubu
Při montáži ložiska typu HBU 2.1 nesmí za žádných okolností dojít k působení tlaku na “přírubu”, protože by se tím poškodilo ložisko a muselo by se vyměnit. Jak jsme psali výše, na trhu je k dispozici celá řada montážních nástrojů – jejich použití je klíčové pro montáž ložisek uvedených v tabulce na první straně. Po domácku vyrobené přípravky také nefungují, protože mohou poškodit pojistný kroužek a vnitřní valivé elementy.

Přesné usazení
Ujistěte se, že dvě poloviny montážního přípravku pevně sedí za vnějším kroužkem ložiska. Potom obě poloviny spojte (obrázky 2 a 3 ukazují ložiska s pojistným kroužkem a bez něj).

Poznámka: při výměnách kolových ložisek, dílů řízení a brzdných komponent VŽDY postupujte podle doporučení výrobce vozidla.

Použití protikorozní pasty
Naneste malé množství protikorozní pasty (viz obrázek 4) na první 3-4 mm hřídele (viz obrázek 5).

Očistěte náboj a uložení ložiska a připravte si ložisko a potřebné nástroje jako na obrázku 6. V závislosti na typu vozidla působte rovnoměrným tlakem (pod 90°) na ložisko, dokud pojistný kroužek zcela nezapadne do drážky, nebo dokud není ložisko plně nalisováno.

Poznámka: upozorňujeme, že některé přípravky jsou pouze pro konkrétní vozidla a lze je použít jen u konkrétních typů ložiska HBU 2.1. Před montáží si tuto skutečnost ověřte u dodavatele vašeho nářadí.

Očistěte veškerou přebývající antikorozní pastu a ujistěte se, že čidlo ABS je čisté (viz obrázek 7). Namontujte veškeré brzdící díly a díly řízení.

Poznámka: při utahování VŽDY dodržujte utahovací momenty udávané výrobcem vozidla.

Co se stane, když při montáži působí na přírubu tlak?
Jak ukazuje obrázek 8, pokud při montáži na přírubu působí tlak, je tato síla přenesena přes vnitřní kroužek a valivé elementy na vnější kroužek. Při působení takové síly dojde k poškození ložiska, jak ukazují obrázky 9 a 10.

Věděli jste, že…?
– při výměně kolového ložiska byste také měli zkontrolovat manžety kloubů? Je to snadné a velmi doporučované pro snížení rizika poruchy!
– pokud je manžeta kloubu poškozená nebo kloub dostatečně nekryje, tak se kloub téměř určitě poškodí vodou a špínou z vozovky. Díky kontrole těchto dílů nabídnete svému zákazníkovi komplexní profesionální opravu.
– kromě kloubů nabízí SKF také celé poloosy (bez nutnosti zálohy) a manžety (včetně univerzální manžety, která pasuje na většinu aut).

Materiál připravila firma SKF CZ

Související články

SKF: Kolové ložisko s integrovaným čidlem ABS
SKF: Kolové ložisko s integrovaným čidlem ABS

Moderní vozy jsou vybavené technologickými součástkami, které umožňují lepší integraci a zlepšují výkon vozu. Tento typ ložiska se montuje na zadní nápravu a používá se u níže uvedených vozidel. Tato součástka nejen že plní svoji funkci v kolové jednotce, ale obsahuje také zařízení, které vytváří signály o rychlosti pro systém ABS. Toto čidlo, vyvinuté pomocí […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!