Firma Mahle radí. Od experta pro experty. Vložka válců s vyměnitelným ohnivým kroužkem

3. srpna 2015, 16:38

Ve vysoce zátěžových spalovacích motorech výrobci používají vložky válců s ohnivým kroužkem. Tento kroužek se nachází v horní části vložky a je utěsněn přímo těsněním hlavy válců. Přítlačná síla hlavy drží a uchycuje kroužek ve správné pozici. Inovativním řešením je to, že vnitřní průměr kroužku je nepatrně menší (okolo 0,5mm) než otvor vložky válců. Píst spolupracující s takovým typem vložky má zmenšený průměr koruny – plochy pístu nad těsnícím kroužkem, která je v kontaktu s ohnivým kroužkem.

HROZBY:
USAZENINY V MÍSTĚ KORUNY PÍSTU
Proces spalování doprovází vždy vysoké teploty, které způsobují rozpad uhlovodíků, což způsobuje vznik uhlíkatých usazenin ve formě karbonu. Malé množství karbonu není na škodu, nicméně musí se v co největší míře usilovat o omezení jeho vzniku a umožnit jeho odstranění v případě nadměrné produkce. Velké množství karbonu má za následek zkrácení těsnosti v důsledku nadměrného opotřebení stěn vložky nebo může způsobit zadření pístních kroužků a ztrátu těsnosti pracovního prostoru. Použitím ohnivého kroužku a pístu o zmenšeném průměru koruny docílíme „seškrabávání” karbonových usazenin a jejich odstranění spolu se spalinami, což snižuje intenzitu opotřebení systému píst-válec.

Ke zvýšené tvorbě karbonových usazenin přispívá práce motoru při nepříznivých nebo těžkých podmínkách, takových jako:

  • Používání auta na krátké vzdálenosti a stání v kolonách
  • Dlouhotrvající práce motoru na volnoběh
  • Používání nekvalitního paliva
  • Nedostatečné chlazení
  • Nedodržování servisních intervalů

TECHNOLOGIE OPRAV
DESTRUKTIVNÍ ZPŮSOB DEMONTÁŽE

Destruktivní způsob demontáže ohnivého kroužku je velmi častým řešením v následujících případech: při instalaci nové sady, která obsahuje nový ohnivý kroužek a máme pouze omezený čas na výměnu nebo je ohnivý kroužek poškozen a nehodí se již pro opětovné použití. Pro odstranění ohnivého kroužku můžeme použít sekáč (dláto), který zasuneme mezi ohnivý kroužek a vložku váce (Obr.2). Když je kroužek demontován, zbylé části již mohou být demontovány obvyklým způsobem.

NEDESTRUKTIVNÍ ZPŮSOB DEMONTÁŽE
Jestliže vložka válce a ohnivý kroužek mají být opětovně použity, demontáž vyžaduje o mnoho větší úsilí. Nejprve otáčením klikovou hřídelí nastavíme píst v dolní úvrati. Potom umístěte použitý pístní kroužek o průměru přizpůsobenému průměru vložky pod ohnivý kroužek. Aby se při posouvání pístu zabránilo vyklouznutí pístního kroužku zpod ohnivého kroužku, je třeba zaplnit mezeru zámku pístního kroužku. K tomuto účelu se může použít kovový klínek nebo spároměr. Pokud vložka válce nebude demontovaná, je potřeba ji zabezpečit proti vysunutí z bloku. Otáčením klikovou hřídelí se píst posouvá směrem k horní úvrati, tlačí po celém obvodu na ohnivý kroužek a vytlačuje ho z vložky, čímž se stává nástrojem jeho demontáže.  

Vložky válců s ohnivým kroužkem můžeme najít mimo jiné v:

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!