Jeep Grand Cherokee: Výměna ložiska zadního kola

2. července 2021, 21:21

O vozidle Jeep Grand Cherokee model WK se traduje, že má dobrou průchodnost terénem a vynikající tažnou kapacitu; mnoho majitelů pak k tomuto účelu svá vozidla používá. Tento článek pojednává o vozidle, které mělo najelo přes 321.000 km (200.000 mil). Majitel si stěžoval, že za jízdy bylo slyšet hučení, které se zvyšovalo při zatížení a v zatáčkách.

Po počáteční testovací jízdě a následné prohlídce se příznaky potvrdily, nepříjemný hluk vycházel z ložiska pravého zadního kola, které vyžadovalo výměnu. Pro tuto opravu byla vybrána předmontovaná sada ložiska kola febi s označením 172491. Ta se dodává se šrouby kola i nápravy a s předpjatým a namazaným ložiskem, takže je ihned připravená k montáži na vozidlo. (Obr. 1)

ložiska zadního kola febi Jeep Grand Cherokee
Obrázek 1

Nejprve se muselo odmontovat kolo a poté sestava brzdového třmenu. Ten je pak nutné vhodně uchytit, aby se zabránilo nadměrnému namáhání brzdové hadice.

Výměna ložiska zadního kola Jeep
Obrázek 2

Poté se demontoval brzdový kotouč. Tím se odhalily čelisti parkovací brzdy, které bylo nutné také odstranit. Poté se sundaly všechny pružinky a příchytky spolu s brzdovými čelistmi. Všechny pozice byly zaznamenány pro snadnou opětovnou montáž. Poznámka: části se zkontrolovaly na neobvyklé opotřebení a zvlášť pečlivě se zkontrolovalo obložení, protože je náchylné k odtržení od kovové části čelisti. Podle potřeby se musí vyměnit.

Ovládací páka ruční brzdy se sundala z lanka, prohlídla se a zkontrolovala se nadměrná koroze a volnost pohybu. (Obr. 2)

Když se odstranily všechny brzdové součástky, povolily se čtyři matice, které uchycují sestavu ložiska k nápravě. Poté se sestava ložiska vyjmula, přičemž snímač ABS zůstal na svém místě. (Obr. 3) Opěrná deska brzdové čelisti a držák brzdového třmenu se však nedemontuje. Někdy je také možné, že i poloosa zůstane na místě, což potom vyžaduje vysunutí z ložiska a opětovné vložení zpět do diferenciálu.

Demontáž ložiska Jeep
Obrázek 3

Zatímco bylo vozidlo zvednuté, bylo nutné důkladně zkontrolovat brzdový třmen a zadní desku (na rozdíl od původní sestavy ložiska), zda nejsou poškozené a zda jsou všechny dosedající povrchy očištěné.

Montáž ložiska Jeep
Obrázek 4

Jakmile byly všechny díly připraveny k montáži, namontovaly se na novou sestavu ložiska spolu s těsnicím „O“ kroužkem umístěným v drážce na ložisku (Obr. 4).

Poznámka: Pokud nenasadíte tento „O“ kroužek, může dojít k úniku oleje z nápravy kolem ložiska, což má negativní vliv na obložení brzdových čelistí.

Vyčistila se dosedací plocha nápravy a nová sestava ložiska se vložila na hnací poloosu a skříň nápravy. Poté se lanko parkovací brzdy připevnilo přes zadní desku.
Když bylo ložisko na místě, dotáhly se čtyři uchycovací matice. Čelisti parkovací brzdy se znovu smontovaly s ovladačem a na všechny nezbytné kontaktní body mezi čelistmi a zadní deskou se naneslo mazivo vhodné na brzdy.

Brzdový kotouč a brzdový třmen se vyčistil a znovu smontoval. Poté se několikrát sešlápla nožní a parkovací brzda, aby se zkontrolovala jejich funkčnost. Pak se seřídilo kolo. Nakonec se provedlo jemné nastavení čelistí parkovací brzdy.

zátka přístupového otvoru v zadní desce brzdy Jeep
Obrázek 5

Poznámka: Je-li nutné jakékoli seřízení, sejměte zátku z přístupového otvoru v zadní desce brzdy. (Obr. 5) Poté povolujte seřizovací matici lanka parkovací brzdy, dokud nebude volné.

Do přístupového otvoru v zadní desce je nutné vložit vhodný seřizovací nástroj, aby se zasunul do zubů seřizovacího kola. Otáčejte seřizovačem, dokud budete při točení kolem cítit mírný odpor.

Malým šroubovákem zatlačte na nastavovací páku a pak ji přidržujte od nastavovacího kola. Povolujte seřizovač, dokud budete cítit v brzdě odpor.

Opakujte nastavení na protilehlém kole a pak zasuňte zástrčku zpět. Seřiďte lanko parkovací brzdy a spusťte vozidlo dolů.

Použijte parkovací a nožní brzdu, abyste se ujistili, že udrží vozidlo v klidu. Uvolněte páku parkovací brzdy a proveďte zkušební jízdu.

Spolehněte se na náhradní díly febi v kvalitě odpovídající OE. Kompletní sortiment pro osobní automobily najdete na: www.partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka febi je součástí skupiny bilstein, která zastřešuje několik dalších silných značek. Více informací je k dispozici na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!