Jak pomůže diagnostika

21. dubna 2016, 12:23

Auto Kelly přináší diagnostický seriál, který bude pravidelně vycházet v e-Info. Seznámí Vás s vybranými tématy, představí jednoduchá řešení pro komplikované operace a rozšíří Váš pohled na využití diagnostiky a nástrojů SuperVAG. Seriál vzniká ve spolupráci se společností HR Carsoft s. r. o., což je český výrobce diagnostických nástrojů SuperVAG s dlouholetou tradicí v oblasti diagnostiky.

Servisní intervaly na vozidlech koncernu VW

 Dozvíte se:
  • Co to je reset servisních intervalů a jak nastavit parametry servisních intervalů.
  • Co znamená počet aktivních intervalů.
  • Co to je dodatečný servisní interval Audi.
  • Jaké jsou rozdíly v nastavení intervalů KWP a UDS.
  • Které hodnoty lze měnit, jaké hodnoty zadat.
  • Vysvětlení kódů QG0, QG1 a QG2.
  • Co znamenají zkratky v označení hodnot FIX, WIV a SIA.
  • Jak deaktivovat snímače hladiny oleje.
  • Jak ručně nastavit servisní intervaly.
  • Co nabízí komfortní funkce nastavení servisních intervalů.
  • Informace o připravované novince – přednastavené hodnoty servisních intervalů.
  • Jak řešit potíže se změnou servisních intervalů.

Sériová diagnostika je nepostradatelným nástrojem běžné servisní praxe nejen při vyhledávání a mazání závad na vozidle. Své uplatnění si najde i při servisních prohlídkách vozidel, a to jak u vozidel s elektronickou parkovací brzdou, kde již nelze čelisti parkovací brzdy roztahovat mechanicky, tak především při nulování a nastavování počítadla servisních intervalů. Pro tyto účely nabízí diagnostika SuperVAG dvě komfortní předprogramované funkce:

Reset servisních intervalů – slouží k vymazání (vynulování) čítačů kilometrů a dnů zbývajících do další servisní prohlídky. Nemění nastavené hodnoty servisních intervalů, délka intervalů zůstává nastavena na předchozích hodnotách.

Nastavení parametrů servisních intervalů – umožňuje kontrolovat aktuální hodnoty a počet aktivních servisních intervalů. Novou délku servisních intervalů a použitou kvalitu oleje lze u většiny vozidel koncernu VW nastavit v závislosti na stáří a stavu motoru vozidla.

Aktuální stav intervalů udává počet aktivních intervalů, tedy těch, které jsou již signalizovány na přístrojovém panelu, a současné hodnoty kilometrů a dnů od posledního resetu servisních intervalů. U některých vozů koncernu VW (zejména vozidla Audi) je kromě standardních hodnot doplněn i dodatečný servisní interval (opět v km a dnech od posledního resetu). Tento dodatečný interval slouží k oddělení plánovaných prohlídek vozu od plánu výměny oleje. Reset servisních intervalů u těchto vozů vyžaduje vynulování i těchto dodatečných intervalů a v diagnostickém nástroji SuperVAG je součástí komfortní funkce Reset servisních intervalů.

S nástupem řídicích jednotek, které splňují normu ASAM ODX (tzv. protokol UDS, cca od roku 2008), došlo i ke změně počtu a názvu jednotlivých veličin určujících mezní hodnoty servisních intervalů. Oproti staršímu způsobu (protokol KWP) došlo k navýšení počtu měnitelných parametrů a jejich rozdělení do logických celků pro jednotlivé intervaly. V SuperVAGu byly všechny tyto názvy pro srozumitelnost srovnány na stejném zobrazení podle normy ASAM ODX, a liší se proto jen počtem hodnot, které lze nově nastavit. Jednotlivé typy servisních intervalů jsou nyní označovány zkratkami FIX, WIV a SIA: FIX – fixní servisní interval, WIV – prodloužený proměnný servisní interval, SIA – prodloužený pevný servisní interval.

Každý z těchto typů servisních intervalů udává, jaký typ oleje je možné u motoru použít a které položky bude možné v nastavení servisních intervalů měnit. Ostatní hodnoty jsou nedostupné nebo je není možné libovolně nastavovat. Hlavní informací Vám bude označení intervalu, ve kterém byl konkrétní vůz vyroben. Tuto informaci naleznete na výrobním štítku v zavazadlovém prostoru vozidla. V jeho levém spodním rohu najdete kódové označení QG0, QG1 nebo QG2.

QG0 – fixní servisní interval (FIX) – pevný servisní interval s hodnotou 15 tis. km, jehož typ ani délku km v intervalu není možné dále měnit. Je možné pouze nastavit dobu mezi prohlídkami.

QG1 – prodloužený proměnný interval (WIV) – lze měnit obdobně jako u SIA nastavením kvality oleje (QG1 – dobrá kvalita oleje, případně hodnoty 2 nebo 4). Mimo maximálních je možné nastavit i minimální hodnoty km. Skutečný stav, při kterém bude signalizován servis na přístrojovém panelu, je proměnný a závisí na jízdních režimech vozidla a stavu oleje. Udáváme pouze mezní hodnoty, mezi kterými bude kontrola prováděna.

QG2 – prodloužený pevný servisní interval (SIA) – je možné měnit typ intervalu na QG1 a opačně. Změna typu se provádí nastavením kvality oleje (QG2 – špatná kvalita oleje, případně hodnota 1). Délku servisního intervalu udávají maximální hodnoty kilometrů i dnů mezi prohlídkami.

U koncernu VW lze měnit intervaly v řídicí jednotce přístrojového panelu ručním zadáním hodnot pro jednotlivé kanály ve funkci Přizpůsobení. Každou hodnotu je třeba otestovat a uložit do paměti v řídicí jednotce. Pro zdárné uložení je nutno dodržovat předepsaný postup změny jednotlivých hodnot. V opačném případě dojde k opětovnému přepsání již uložených hodnot, např. při změně kvality oleje. Proto je v diagnostice SuperVAG připravena komfortní funkce Nastavení parametrů servisních intervalů, která Vám umožní nastavit všechny položky současně. Pořadí a postup ukládání hodnot hlídá komfortní funkce za Vás. Reset, kontrolu i nové nastavení servisních intervalů provedete maximálně efektivně a stejným postupem ve všech vozidlech koncernu VW.

Pro uživatele diagnostiky SuperVAG chystáme další zjednodušení a zpříjemnění práce ve formě přednastavených hodnot pro jednotlivé servisní intervaly. Na jeden klik myší tak bude možnost nastavit krátký interval 15 tis. km nebo dlouhý interval 50 tis. km.

A jak v praxi řešit potíže se změnou servisních intervalů? Hlavní podmínkou změny intervalu je výrobní tolerance a označení QGx na výrobním štítku. Pokud vozidlo podporuje nastavení intervalů (QG2 nebo QG1), je možné je měnit pomocí hodnoty Kvalita oleje. Po změně kvality je možné nastavovat konkrétní hodnoty km a dnů. Pozornost věnujte i rozdílům jednotlivých hodnot, kdy řídicí jednotka neumožní uložit minimální hodnotu větší než maximální a opačně. Je však možné nastavit shodné hodnoty minima i maxima. Výsledek je pak stejný jako při nastavení pevného intervalu. Pokud není možné některou hodnotu změnit, je možné ji otestovat ručně ve funkci Přizpůsobení. Tlačítkem „Otestovat“ je možné kontrolovat, jestli je žádaná hodnota podporována řídicí jednotkou. Například některé panely na vozech škoda Octavia II nepodporují jiné hodnoty délky intervalů než 15 nebo 50 tis. km. Není tedy možné nastavit např. interval 30 tis. km.

Pokud k Vám v praxi přijede vozidlo, u kterého svítí servisní interval, tak je možné postupovat dvěma způsoby. Příklad si uvedeme na vozidle Škoda Octavia I, kdy zákazník přijede na prohlídku do servisu. Po výměně motorového oleje, olejového filtru a ostatních požadavků dle servisního plánu následuje reset servisního intervalu. Jak již bylo popsáno, v první řadě je potřeba zjistit identifikaci vozidla a navázat komunikaci s přístrojovým panelem. Po navázání komunikace se nabízí dva základní způsoby, které je možné využít:

1. Klasický postup – zdlouhavý:
  • Navažte komunikaci s přístrojovým panelem.
  • Zvolte funkci Přizpůsobení.
  • Vyberte odpovídající kanál, který je nutno změnit pro reset servisních intervalů.
  • Po zadání kanálu, pokud tedy víte, který to je, se Vám zobrazí aktuální hodnota, která je uložena v přístrojovém panelu.
  • Do pole „Nová hodnota“ zadejte požadovanou hodnotu, která zresetuje servisní interval.
  • Tuto hodnotu otestujte. Diagnostické prostředí sdělí, zda je možno tuto hodnotu uložit.
  • Pokud je hodnota řídicí jednotkou přístrojového panelu akceptována, je možné ji dalším tlačítkem uložit.
  • Podobným způsobem je nutné projít ostatní kanály přizpůsobení a zresetovat tak jednotlivé hodnoty servisních intervalů.

Tento postup může být někdy zdlouhavý a může dojít ke špatnému zapsání hodnoty, kdy se interval může dříve nebo později rozsvítit.

2. Komfortní postup SuperVAG: Diagnostické prostředí SuperVAG nabízí elegantní a rychlé řešení, kdy zobrazí vše přehledně na jedné obrazovce a pomocí komfortní funkce na jedno tlačítko myši Vám umožní snadno zresetovat servisní interval do továrního nastavení.

Ukázka: Po navázání komunikace s přístrojovým panelem je možné zvolit záložku „Komfortní funkce“, kde je zobrazena základní nabídka jednotlivých funkcí.

Po zvolení komfortní funkce Reset servisních intervalů program provede test jednotlivých kanálů přizpůsobení, nastaví je na tovární hodnoty a uloží nové hodnoty. Výsledkem je potom zresetování kontrolky servisních intervalů.

Následně je možné veškeré změny zkontrolovat a dle přání zákazníka změnit jednotlivé hodnoty servisního intervalu. K tomuto požadavku slouží komfortní funkce Nastavení servisních parametrů servisních intervalů. Na následujícím obrázku je možné vidět základní parametry servisních intervalů.

Pokud bude například zákazník požadovat zkrácení některého parametru servisního intervalu, může jednoduše přes tuto funkci změnit maximální délku servisního intervalu pro olej. Principem této přehledové funkce je zejména zobrazení dostupných kanálů přizpůsobení na jedné obrazovce (v jednom okně). Tento systém zobrazení nenabízí žádná jiná diagnostika. Z tohoto zobrazení je možné mít přehled o všech dostupných servisních intervalech a kontrolovat je všechny najednou.

Pokud technik zvolí komfortní postup SuperVAG a zvolí komfortní funkci, je schopen ušetřit až několik minut při servisu jednoho vozidla, navíc není potřeba znát žádné další informace a kanály.

Související články

Vše o problematice TPMS
Vše o problematice TPMS

Auto Kelly přináší praktickou a přehlednou brožuru věnovanou systémům monitorování tlaku v pneumatikách. Ta nabízí množství užitečných informací pro lepší orientaci v této problematice. Naleznete v ní: • Legislativa, co je TPMS a proč je dobré být připraven • Přehled TPMS diagnostických přístrojů • Porovnávací přehled TPMS diagnostik • Nabídka nářadí pro práci s ventilky […]

S Auto Kelly víte jak na diesel
S Auto Kelly víte jak na diesel

Auto Kelly spustila speciální webové stránky pro diesel odborníky i běžné autoservisy. Dozvíte se v nich, jak se stát našimi partnery v rámci sítě Delphi Diesel center, jaké jsou podmínky pro toto partnerství, jak si můžete diesel specializaci doplnit a jaké to Vašemu servisu přináší výhody. Na webových stránkách naleznete také informace o našich dodavatelích – předních společnostech, […]

Měřené hodnoty a bloky hodnot
Měřené hodnoty a bloky hodnot

Auto Kelly přináší další díl svého diagnostického seriálu, který vyšel v e-Info. Tentokrát na téma: Měřené hodnoty a bloky hodnot. Každá řídicí jednotka poskytuje určité hodnoty, které je možné použít k další diagnostice. Jsou sdruženy do skupin či bloků a pojmenovány podle konkrétního výrobce. V praxi se tak můžeme setkat s názvy jako: bloky měřených hodnot, […]

Kódování řídicích jednotek v koncernu VW
Kódování řídicích jednotek v koncernu VW

Auto Kelly přináší další díl svého diagnostického seriálu, který vyšel v e-Info. Tentokrát se bude věnovat řídicím jednotkám z hlediska kódování. Ve třetím díle diagnostického seriálu se budeme věnovat řídicím jednotkám z  hlediska kódování. Pro jednoduché vysvětlení: „KÓDOVÁNÍ“ znamená nastavení/změnu určitých parametrů pro některé z funkcí řídicích jednotek a měnění konfigurace výbavy automobilu. Například nastavení […]

Jak provést diagnostiku mechanického stavu motoru a bez kterých funkcí se neobejdete
Jak provést diagnostiku mechanického stavu motoru a bez kterých funkcí se neobejdete

Tento díl diagnostického seriálu se bude věnovat nejčastějším diagnostickým postupům v oblasti vznětových motorů, jako je například kontrola počátku vstřiku, kontrola stavu turbodmychadla nebo test komprese. Pomocí těchto testů je možné odhalit mechanický stav motoru a zaměřit se na konkrétní část motoru při následujících opravách. Něco málo z historie starších aut Stále se v servisních […]

Trvalá deaktivace start-stop systému OCTAVIA III NEBO GOLF VI
Trvalá deaktivace start-stop systému OCTAVIA III NEBO GOLF VI

V tomto díle seriálu se budeme věnovat systému START-STOP, který je nyní používán pro snižování emisních limitů u koncernu Volkswagen. Pro některé majitele vozidel je však tato funkce velice nekomfortní, a tak se podíváme i na možnosti trvalé deaktivace systému START-STOP pomocí diagnostiky SuperVAG (platí pouze pro vozy Octavia III nebo Golf VII). Na úvod něco […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!