Výměna spojky na voze Citroën Berlingo

14. března 2022, 11:17

Citroën Berlingo a jeho téměř identické dvojče Peugeot Partner jsou po celém světě velmi oblíbená mnohostranná vozidla. Byla k dispozici v mnoha různých podvozkových variantách, včetně dodávky, osobního automobilu nebo pick-upu. Prodávaly a vyráběly se v mnoha různých částech světa po více než dvě desetiletí, což z tohoto vozidla činí jednu z nejběžnějších variant pro přepravu nákladu a osob, která aktuálně navštěvuje servisy.

Ačkoli se jedná o vůz na bázi dodávky, sdílí mnoho společných součástí s ostatními modely vozů Citroën a Peugeot, takže řada oprav je pro automechaniky dobře známá.

Výměna spojky na voze Citroën Berlingo

Tento článek se zaměřuje na vůz Citroen Berlingo z roku 2007 s motorem 1,6 HDi, u kterého bylo nahlášeno prokluzování spojky a byla nutná její výměna.

Po příjezdu vozidla do servisu se vypnulo zapalování. Před odpojením akumulátoru se počkalo patnáct minut, aby se zajistilo uložení inicializace různých řídicích jednotek a ušetřily se případné problémy s elektrickým napájením při opětovné montáži.

Po otevření kapoty se odstranil kryt motoru a přívodní potrubí vzduchu, odpojila a vyjmula se baterie a její přihrádka. To umožnilo odpojit spínač zpětného světla a zemnicí kabel od převodovky a odšroubovat ohřívač vody. Následovalo uvolnění táhel řazení z mechanismu voliče převodových stupňů. (Obr. 1)

Výměna spojky na voze Citroën Berlingo postup 1

Dále se demontovala sestava čističe vzduchu, aby byl získán přístup ke dvěma šroubům startéru, které bylo nutné vyšroubovat.

Poté se pozornost soustředila na nalezení všech šroubů převodové skříně, z nichž některé jsou na obtížně dostupných místech. Patří sem i jeden šroub a čep, který nelze vyjmout bez demontáže katalyzátoru, k němuž je velmi omezený přístup. Nejprve se mezi chladič a katalyzátor umístil list lepenky, aby byl chladič chráněn před poškozením. Poté se vymontovaly všechny šrouby tepelného štítu a následovalo odstranění úchytů výfuku a turba. Pak se opatrně demontoval katalyzátor a tepelné štíty, čímž se odhalil šroub a čep, které bylo nutné odstranit. (Obr. 2)

Výměna spojky na voze Citroën Berlingo postup 2

Dále se pokračovalo od horní části převodovky, kde se uvolnily a odstranily všechny šrouby a čepy převodové skříně kromě jednoho a poslední šroub startéru. Poznámka: startér se ponechá na místě, protože pro demontáž převodovky není nutné jej zcela odstranit.

Po zvednutí vozidla se vyšroubovala vypouštěcí zátka převodového oleje a vypustil se olej. Vozidlo se spustilo do vhodné pracovní výšky a demontovala obě přední kola a následně i závlačky a matice nábojů. Poté se uvolnily oba přední spodní kulové čepy a vyjmuly se z nábojů. To zajistí dostatečný prostor pro uvolnění hnacích hřídelí z nábojů.

Odstranila se spodní část levého podběhu kola, poté odšrouboval spojkový válec z převodovky (v případě potřeby se odstraní, přičemž je nutné se ujistit, že je hydraulická trubka odpojena).

Vyjmula se levá poloosa z vozidla, poté odšroubovala a vyjmula stabilizační tyč, připevněná k zadnímu spodnímu uložení motoru. Poté se vyšroubovaly upevňovací šrouby opěrného ložiska pravé poloosy, která se pak vyjmula. (Obr. 3) Poznámka: Před opětovnou montáží převodovky doporučujeme vyměnit olejová těsnění poloos.

Výměna spojky na voze Citroën Berlingo postup 3

V této fázi se zdá, že je převodovka připravena k demontáži. Snímač rychlosti jízdy je však u tohoto vozidla poháněn převodovkou, a proto je nutné ještě před demontáží převodovky odpojit kabelový svazek od snímače. V tomto případě to není jednoduché kvůli úhlu čidla, které je namontováno proti motoru. (Obr. 4) Je nutné vyjmout kryt pohonu rychloměru z převodovky a poté je možné odpojit svazek kabelů. V tomto krytu je také uložen vnější kroužek ložiska diferenciálu, který se může při demontáži pohonu tachometru pohybovat, proto je třeba při tomto postupu dbát zvýšené opatrnosti. Dále se odšrouboval zemnicí kabel a odpojil kabelový svazek lambda sondy. Demontovaly se dva upevňovací šrouby výfuku a výfuk se přesunul a podepřel tak, aby nepřekážel. Tím se zabrání riziku poškození lambda sondy při demontáži převodovky.

Po vyjmutí všech dílů se motor podepřel a horní upevnění převodovky se uvolnilo. Poté byla převodovka vyjmuta z motoru a spuštěna na podlahu, aby mohla být zkontrolována.

Části spojky, přítlačný talíř a lamela, se demontovaly ze setrvačníku a zkontrolovaly, zda nedochází k neobvyklému opotřebení. Setrvačník byl v dobrém stavu a před montáží nové spojkové sady ADP153058 jej bylo nutné pouze vyčistit.

Poté se pozornost zaměřila na vypínací mechanismus. Převodová skříň se důkladně vyčistila, aby se odstranila všechna maziva, nečistoty a stará třecí vlákna z předchozí spojky. Poté se vyjmula a zkontrolovala vypínací vidlice, zda není prasklá nebo opotřebovaná. Tato vidlice má plastový čep, který je náchylný k prasknutí. Před jeho opětovnou montáží se důkladně zkontroloval a promazal, stejně jako vodicí pouzdro vypínacího ložiska, které je taktéž náchylné k opotřebení. Pokud je nutná jejich výměna, jsou obě součástky k dispozici v rámci řady Blue Print.

Vypínací ložisko se nacvaklo do vidlice a poté se vyzkoušela hladkost chodu vypínacího mechanismu, načež se lehce naneslo mazivo na vstupní hřídel. Převodovka byla nyní připravena k montáži na motor. (Obr. 5)

Výměna spojky na voze Citroën Berlingo postup 4

Převodovka se srovnala s motorem a zajistila na několika místy šrouby. Následovalo opětovné připevnění všech dílů k převodovce. Poté byly znovu namontovány všechny ostatní díly, které byly odstraněny při demontáži převodovky, a všechny šrouby a upevňovací prvky byly řádně dotaženy. Převodovka se naplnila čerstvým olejem přes plnicí zátku v horní části převodovky. Správná hladina se zkontrolovala odstraněním zátky na boku.

Následně byl namontován nový spojkový válec ADK83605 a nádržka brzdové/spojkové kapaliny byla doplněna čerstvou kapalinou. Poté se systém odvzdušnil.

Nakonec se znovu namontovala přihrádka na baterii a samotná baterie. Následovalo přenastavení hodin a kontrola činnosti spojkového pedálu. Poté se provedla testovací jízda, aby se ověřilo, že je spojka opět plně funkční.

Spolehněte se na testované náhradní díly v kvalitě odpovídající OE od společnosti Blue Print. Více technických informací a celý sortiment spojkových dílů naleznete na adrese: partsfinder.bilsteingroup.com.

Značka Blue Print je součástí skupiny bilstein, která zastřešuje několik dalších silných značek. Další informace jsou k dispozici na adrese: www.bilsteingroup.com.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Petr Helekal, 24. prosince 2023, 20:45 0 0

Dovolil bych si Vás jemně opravit a to ve smyslu že motor HDi u PSA nemá lambda sondu, tak je pouze u benzínových motorů, u motorů HDI jde o čidlo teploty FAP filtru a přední a zadní trubku čidla diferenciálního tlaku FAP filtru.

Odpověď