Jak na rozvody populárního dieselového motoru Renault

16. května 2022, 13:44

Dieselové motory Renault o obsahu 2,2 nebo 2,5 litru jsou velmi oblíbené a najdeme je v mnoha osobních, ale hlavně užitkových vozidlech značek Nissan, Opel nebo Renault. Jak správně udělat výměnu rozvodů u tohoto motoru nebo co může způsobit nedostatečné napnutí rozvodového řemene se dozvíte v následujícím článku.

USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ MOTORU RENAULT 2.2 dCi/2.5 dTi – sada KD455.62 odpovídající OE číslům 7701477380, 4431762, 93161859

USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ MOTORU RENAULT 2.2 dCi/2.5 dTi – sada KD455.62

BĚŽNÉ ZÁVADY V SOUVISLOSTI S NAPÍNÁKEM GT355.38

Možné příčiny

Nedostatečné napnutí rozvodového řemene.
poškození napínací kladky GT355.38K této poruše obvykle dochází, když rozvodový řemen není dostatečně napnutý (lze rozpoznat podle opotřebení na zadní straně pásu, zářezů a poškození dolní stanici napínací kladky (obr. 1), nedostatečné napnutí je obvykle způsobeno nesprávným směrem otáčení napínáku.

Jakmile automatická napínací kladka pracuje při nedostatečném (nízkém) napětí, kovový seřizovací indikátor najede na doraz, a nakonec se v důsledku těchto opakovaných nárazů zlomí.

Je-li řemen příliš volný, prokluzuje na kladkách a zuby řemene jsou vystaveny působení sil, které překračují technické parametry řemene. V důsledku toho dochází k odtržení zubů řemene u základny v místě jejich spoje, což následně vede k prokluzování řemene na vačkových řemenicích a dále k prokluzování rozvodového řemene a poškození motoru.

POZOR: Seřizováním proti směru hodinových ručiček je sestava napínací kladky GT355.38 vystavena namáhání.

VÝMĚNA

Speciální nářadí
– Polohovací čep klikového hřídele – MOT č. 1536.
– Blokovací přípravek pro vačkový hřídel sání – MOT č. 1534.
– Blokovací přípravek pro vačkový hřídel výfuku – MOT č. 1537

Preventivní opatření:
– Odpojte uzemňovací kabel od baterie.
– Po sejmutí rozvodového řemene neotáčejte klikovým ani vačkovým hřídelem.
– Pro usnadnění otáčení motoru demontujte žhavicí svíčky.
– Otáčejte motorem v normálním směru otáčení (není-li uvedeno jinak).
– Neotáčejte vačkovými hřídeli ani jinými hnacími pastorky motoru.
– Dodržujte všechny předepsané utahovací momenty.

DEMONTÁŽ

1) Nadzvedněte vozidlo na zvedák
2) Demontujte následující:
– Ochranný panel pod motorem.
– Pravé přední kolo.
3) Nadzvedněte motor
4) Demontujte následující:
– Pravý díl uložení motoru.
– Pravý nosný držák motoru (č. 1).
– Kryt rozvodu (č. 2).
– Šroub tělesa olejového filtru (č. 3).
5) Otočte řemenicí klikového hřídele ve směru hodinových ručiček tak, aby seřizovací značka byla téměř vespod (č. 4).
6) Při montáži polohovacího čepu klikového hřídele pomalu otáčejte řemenicí klikového hřídele ve směru hodinových ručiček (č. 5). Použijte přípravek MOT č. 1536.
7) Opatrně zahýbejte klikovým hřídelem tam a zpět, aby se polohovací čep správně usadil na svém místě.
8) Zkontrolujte, zda je seřizovací značka na řemenici klikového hřídele na spodní straně (č. 4).
9) Zkontrolujte svislost drážek pro pera vačkového hřídele (č. 6).
10) Na vačkové hřídele namontujte seřizovací přípravky (č. 7) a (č. 8). Použijte přípravek  MOT č. 1534 / MOT no. 1537.
11) Pokud tyto nástroje nelze správně instalovat, otočte klikovým hřídelem ve směru hodinových ručiček o jednu otáčku.
12) Uvolněte šrouby jednotlivých rozvodových kol vačkového hřídele (č. 9) a (č. 10) o jednu celou otáčku.
13) Uvolněte šroub napínací kladky (č. 11).
14) Demontujte následující:
– Šrouby rozvodového kola vačkového hřídele výfuku (č. 10)
– Rozvodové kolo vačkového hřídele výfuku (č. 12)
– Rozvodový řemen

Demontáž rozvodů motoru Renault 2.2 dCi/2.5 dTi

ZPĚTNÁ MONTÁŽ

1) Opatrně zahýbejte klikovým hřídelem tam a zpět, aby se polohovací čep správně usadil na svém místě (č. 5).
2) Zkontrolujte správnou montáž seřizovacích přípravků (č. 7) a (č. 8).
3) Namontujte novou napínací kladku a utáhněte šroub rukou (č. 11).
4) Šrouby rozvodového kola vačkového hřídele výfuku nesmí být v krajních polohách svých oválných drážkových montážních otvorů (č. 14).
5) Namontujte rozvodový řemen v následujícím pořadí:
– Vložený hřídel převodovky.
– Pevná kladka G (GE355.41).
– Rozvodové kolo vačkového hřídele sání.
– Napínací kladka T (GT355.38).
6) Na řemen nainstalujte řetězové kolo vačkového hřídele výfuku (č. 12), poté obojí nainstalujte na konec vačkového hřídele. Šrouby vačkového rozvodu nesmí být v krajních polohách svých oválných drážkových montážních otvorů (č. 14).
7) Otáčejte napínací kladkou proti směru hodinových ručiček, dokud horní část ramene páky (č. 15) nebude v rovině s horní hranou přípravku (č. 7). Použijte imbusový klíč 6 mm.
8) Zkontrolujte, zda je ukazatel ve vyznačené poloze (č. 17).
9) Šrouby rozvodového kola vačkového hřídele výfuku nesmí být v krajních polohách svých oválných drážkových montážních otvorů (č. 14).
10) Utáhněte šroub napínací kladky (č. 11) utahovacím momentem 25 Nm.
11) Utáhněte šrouby obou rozvodových kol vačkových hřídelů (č. 9) a (č. 10). Použijte nové šrouby. Utahovací moment: 10 Nm.
12) Demontujte následující:
– Přípravky k seřízení souososti (č. 7 a 8).
– Polohovací čep klikového hřídele (č. 5).
13) Otočte klikovým hřídelem o dvě celé otáčky ve směru hodinových ručiček.
14) Zkontrolujte, zda je seřizovací značka na řemenici klikového hřídele na spodní straně (č. 4).
15) Namontujte polohovací čep klikového hřídele (č. 5).
16) Opatrně zahýbejte klikovým hřídelem tam a zpět, aby se polohovací čep správně usadil na svém místě.
17) Na vačkové hřídele namontujte seřizovací přípravky (č. 7) a (č. 8).
18) Uvolněte šrouby obou rozvodových kol vačkových hřídelů (č. 9) a (č. 10).
19) Uvolněte šroub napínací kladky (č. 11).
20) Otáčejte napínací kladkou proti směru hodinových ručiček, dokud horní část ramene páky (č. 15) nebude v rovině s horní hranou přípravku (č. 7). Použijte imbusový klíč 6 mm.
21) Otáčejte napínací kladkou, dokud nebude ručička v rovině se zářezem (č. 18).
22) Utáhněte šroub napínací kladky (č. 11). Utahovací moment: 25 Nm.
23) Utáhněte šrouby obou rozvodových kol vačkových hřídelů (č. 9) a (č. 10). Použijte nové šrouby. Utahovací moment: 10 Nm.
24) Demontujte následující:
– Přípravky k seřízení souososti (č. 7) a (č. 8)
– Polohovací čep klikového hřídele (č. 5)
25) Nasaďte šroub tělesa olejového filtru (č. 3). Utahovací moment: 22 Nm.
26) Zpětnou montáž zbývajících dílů provádějte v opačném pořadí jejich demontáže.

POZOR: Zkontrolujte správné umístění napínací kladky v polohovacím bodě (č. 13).

Montáž rozvodů motoru Renault 2.2 dCi/2.5 dTi

Doporučení
Dodržujte montážní postupy výrobce vozidla a předepsané utahovací momenty. Viz aplikace vozidel v on-line katalogu: eshop.ntn-snr.com.

Navzdory pečlivosti při přípravě tohoto dokumentu společnost NTN-SNR ROULEMENTS odmítá jakoukoliv odpovědnost za chyby nebo opomenutí, ke kterým může dojít, jakož i za ztráty nebo přímé či nepřímé škody vyplývající z jeho použití.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!