Cebia SUMMARY 1/2013

15. dubna 2013, 14:03

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

1. Analýza nabídky ojetých vozidel
Cebia provedla základní analýzu vzorku 1.000 ojetých vozů aktuálně nabízených na trhu. Výsledky analýzy tohoto vzorku jsou zajímavé a jsou uváděny níže.

V grafu je uveden prodejcem udávaný stav tachometru podle stáří nabízených ojetých vozidel (modré sloupce). U každé věkové kategorie vozů je uveden i reálný stav tachometru vycházející z dlouhodobého průměrného kilometrového nájezdu 20.000 km za rok (červené sloupce). Z porovnání obou hodnot pak vyplývá, že vozidla, jejichž stáří odpovídá vyššímu kilometrovému nájezdu než 200.000 km, jsou stočena na hodnotu tachometru kolem 160.000 km.

Z dlouhodobé zkušenosti společnosti Cebia jednoznačně vyplývá, že zhruba 40% vozidel je nabízeno se stočeným tachometrem a i výše uvedený graf, zpracovaný ze vzorku 1.000 ojetých vozů aktuálně nabízených na trhu, jasně ukazuje, že auta s vyšším kilometrovým nájezdem jsou stočena. Prověření udávaného stavu najetých kilometrů je možné na www.zkontrolujsiauto.cz.

Nabízená vozidla pocházejí z 80% z ČR. Nejvýznamnější zemí, z níž se dovážejí ojeté vozy, je Německo s 11% podílu na sledovaném vzorku. Přibližně 1% se shodně podílejí Francie, Itálie a Rakousko. Cebia však vychází z údajů dodaných nabízejícími subjekty, většinou autobazary, a nemůže vyloučit, že i vozidla s udávaným tuzemským původem byla individuálně dovezena. Ověření původu vozidla nabízí společnost Cebia.

Podle informací udávaných prodávajícími, nebyla drtivá většina nabízených ojetých vozidel
(99,70%) havarována. Že tento údaj nemůže být pravdivý, není třeba zdůrazňovat. Záznamy o poškození poskytuje společnost Cebia v rámci on-line prověření historie vozidla, jsou-li k danému VIN k dispozici.

Téměř tři čtvrtiny ojetých vozidel jsou nabízeny se servisní knížkou. Pozor ale na falešné servisní knížky, nebo tzv. „vlastní servisní knížky“, které vystavují někteří prodejci až od data prodeje ojetého vozidla a nejedná se tedy o doložení historie vozidla. Hodnověrnost servisní knížky si musí zájemce o auto ověřit sám nejlépe formou dotazu na jednotlivé servisy uvedené v servisní knížce.

Skoro polovina nabízených vozidel je údajně po prvním majiteli. Záznamy o předchozích majitelích je možné vyčíst z technického průkazu, pokud ovšem nebyl vystaven jeho duplikát. Pak je velmi obtížné zjistit předchozí majitele vozidla. I proto Cebia vždy před nákupem vozidla doporučuje řádně si prohlédnout „velký“ technický průkaz vozidla a údaje v něm uvedené.

Mezi značkami nabízených ojetin podle očekávání jednoznačně vede Škoda. Ve srovnání s dlouhodobým sledováním byl na sledovaném vzorku výrazně nižší podíl značky Toyota a podíl škodovek byl naopak o 10% vyšší.

2. Rekordní návštěvnost AUTOTRACERu
Základním systémem pro prověřování historie vozidla je AUTOTRACER provozovaný společností Cebia na adrese www.zkontrolujsiauto.cz. Tento systém využívají především běžní motoristé – zájemci o koupi ojetého vozidla, ale i leasingové společnosti a prodejci ojetých vozů vč. největších autobazarů. Pro tyto spolupracující partnery slouží zvláštní aplikace systému, která je rozšířená o další moduly, jako je např. prověření exekucí a insolvencí při výkupu vozidla.

V prvním čtvrtletí tohoto roku došlo k prudkému nárůstu počtu dotazů do systému AUTOTRACER. Za první tři měsíce bylo zadáno na www.zkontrolujsiauto.cz rekordních více než 250 tisíc VIN, což je zhruba dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Letos pak očekáváme přes 1 milion zadaných VIN do systému AUTOTRACER.

Letošní nárůst souvisí zejména se spuštěním nové funkcionality na inzertním portálu Sauto.cz umožňující on-line prověření vozidla, u nějž je zveřejněno VIN. Tuto službu, která je motoristy vnímána jako zásadní krok k bezpečnému výběru ojetého automobilu, bude společnost Cebia postupně zavádět na všech seriózních portálech, na nichž jsou nabízena ojetá vozidla.

3. Trendy krádeží vozidel
V roce 2012 bylo v ČR odcizeno 11 127 vozidel. V přepočtu toto číslo obnáší téměř 1.000 vozidel měsíčně, tj. více než 30 vozidel denně. Dlouhodobý trend ukazuje jednoznačný pokles, což je dobrá zpráva pro motoristy.

Ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi je však situace v oblasti krádeží vozidel v ČR stále špatná. V přepočtu na milion obyvatel se v ČR vloni odcizilo 1.100 vozidel, což je více než čtyřikrát víc než v Německu a dvakrát víc než v Rakousku.

Roční škody způsobené odcizením vozidel v ČR v roce 2012 dosáhly 1.500.000.000 Kč.

Z celkového počtu 11.127 odcizených vozidel bylo 1.848 krádeží objasněno, což činí 17%. Lze předpokládat, že celkem bylo motoristům v ČR navráceno zhruba 4.000 vozidel. Zbytek automobilů byl buď znovu umístěn na trh s padělanými identifikátory (VIN) nebo byl prodán na součástky.
 

Související články

Cebia SUMMARY 3/2013
Cebia SUMMARY 3/2013

Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. 1. Odhad velikosti trhu ojetých vozidel Společnost Cebia provedla odhad velikosti trhu ojetých vozidel. Vzhledem k nedostatku informací o části trhu, například o prodejích mezi soukromými osobami, ale i třeba o prodejích menších autobazarů, se z části jedná o expertní odhad. Informace pocházejí […]

Cebia SUMMARY 4/2013
Cebia SUMMARY 4/2013

Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. 1. Shrnutí informací o trhu ojetých vozidel za rok 2013 V tomto posledním vydání roku 2013 Vás chceme seznámit s celoročními souhrnnými statistikami za rok 2013. Data jsme zpracovávali na vzorku ojetých vozidel prodaných v ČR loňském roce. Dále jsme čerpali z dat […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!