Cebia SUMMARY 3/2013

21. října 2013, 13:58

Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly.

1. Odhad velikosti trhu ojetých vozidel
Společnost Cebia provedla odhad velikosti trhu ojetých vozidel. Vzhledem k nedostatku informací o části trhu, například o prodejích mezi soukromými osobami, ale i třeba o prodejích menších autobazarů, se z části jedná o expertní odhad. Informace pocházejí z údajů SDA, největších autobazarů, importérů vozidel a z vlastních dat Cebia. Pro zpřesnění údajů byla čísla konzultována s partnery z automobilového trhu. Zpracována jsou data jen u osobních vozidel (tedy bez lehkých užitkových) a za rok 2012.

V ČR bylo v roce 2012 prodáno více než 520.000 ojetých osobních vozidel. Při průměrné ceně 151.000 Kč činí celý objem trhu 78,5 miliardy korun. Individuálně bylo vloni dovezeno a zaregistrováno 124.000 ojetých vozidel, což je třikrát méně než v tuzemsku koupených ojetin. Z 520.000 ojetin bylo 300.000 prodáno mezi soukromými osobami, zbytek byl prodán v autobazarech. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 bylo v ČR prodáno 174.000 nových, lze říct, že ojetých vozidel se prodává zhruba třikrát víc, než nových.

V ČR bylo od roku 2001 registrováno 2,8 milionů nových vozidel a 2 miliony individuálně dovezených vozidel (tj. vozidel, která byla jako nová prodána v zahraničí a jako ojetá dovezená do ČR). V ekonomicky vyspělých zemích západní Evropy se průměrně prodá dvakrát víc ojetých, než nových vozidel. Vzhledem k tomu, že poměr ojetá : nová vozidla je v ČR 3:1, trh s ojetými vozidly je v ČR podstatně důležitější, matematicky vyjádřeno o polovinu.

V posledních letech vlivem ekonomické recese klesá v celé Evropě vč. ČR zájem o nová auta a roste zájem o ojetiny. Zákazníci, kteří si dříve kupovali nová auta, ale nyní se z finančních důvodů orientují na ojetá, se primárně poohlíží po kvalitních zánovních ojetinách s průkaznou historií. A ty se vyplatí důkladně zkontrolovat, aby zákazník věděl, co vlastně kupuje.

Základem prověření vozidla je zjistit co nejvíce informací z jeho historie, především skutečně najeté kilometry. Na www.zkontrolujsiauto.cz je možné po zadání VIN (číslo karoserie) vozidla ověřit jeho historii v systému AUTOTRACER. V tomto internetovém systému na on-line prověřování historie vozidel se zákazník po zadání VIN prověřovaného vozidla obratem a zdarma dozví, jaké informace z historie toho konkrétního vozidla má Cebia k dispozici a pak se rozhodne, zda je koupí. Po zaplacení ihned získá důležité informace, jako jsou záznamy stavů tachometru, ověření roku výroby, kontrola odcizení, kontrola leasingu, návod na kontrolu identifikátorů vozidla, servisní historie a řadu dalších informací. Od počátku roku využilo systém AUTOTRACER téměř tři čtvrtě miliónu zákazníků a do konce roku očekáváme milión prověření.

Meziroční srovnání roků 2012 a 2013 bylo provedeno jen za prvních šest měsíců, protože od července 2012 jsou údaje zkreslené výpadky registru motorových vozidel.

2. Způsob prodeje ojetin
Podle našich zjištění se nadpoloviční většina ojetin prodá mezi soukromými osobami (300 tisíc vozidel ročně) a zbytek prodají autobazary (220 tisíc vozidel). Do kategorie autobazarů zde počítáme i autorizované dealery nových vozů, kteří v převážné většině vykupují a prodávají rovněž ojeté vozy. Některé značky mají jako podporu prodeje těchto „značkových ojetin“ zavedeny tzv. certifikované programy. Jedná se např. o program ŠKODA Plus, Das WeltAuto, OPEL CERTIFIKOVANÉ OJETÉ VOZY, Peugeot Vyzkoušené Vozy, Citroën Select a další.

Koncepty „značkového“ prodeje ojetých vozidel staví na nabídce po technické stránce kvalitních a prověřených vozů s jasně garantovaným původem a stavem ujetých kilometrů. Tato vozidla pak prodejci chtějí odlišit na inzertních portálech, kde vyhledává ojetá vozidla obrovské množství zájemců, od masy inzerce obyčejných autobazarů a fyzických osob. Právě v tom jim pomáhá systém hodnocení historie vozidel Cebia REPORT. Zákazník vidí OSVĚDČENÍ na inzertním portálu přímo na kartě vozu a má tak ihned k dispozici přehledný výsledek prověření historie vozidla včetně kontroly, zda vůz není stočený.

Cebia vyvinula systém Cebia REPORT pro zkvalitnění inzerce na největším českém inzertním portálu s novými a ojetými automobily – Sauto.cz. Nyní systém funguje obdobně i na největším slovenském portálu Autobazar.EU. Cebia REPORT umožňuje přehledně zobrazit výsledek kontroly stavu tachometru, kontroly v databázi odcizených vozidel, závazků u leasingových společností, kontroly správnosti VIN a roku výroby. Vozy nabízené v certifikovaných programech importérů jsou většinou po celou dobu jejich života servisovány ve značkových servisech a mají tedy průkaznou historii. Tyto vozy pak získávají v OSVĚDČENÍCH Cebia REPORT dobrá ohodnocení.

3. Původ ojetin
Cebia se zaměřila i na rozlišení původu v Česku prodávaných ojetin. Z celkového počtu 520 tisíc ojetých vozidel zhruba čtvrtina (124 tisíc vozidel) tvoří vozidla individuálně dovezená do ČR v roce 2012. Tato vozidla jsou dovážena buď autobazary, specializovanými firmami, ale i dealery nových vozidel nebo si je dovážejí soukromé osoby pro vlastní potřebu – většinou z Německa, ale i dalších států západní Evropy.

Přibližně tři čtvrtiny ojetých vozů pochází z tuzemska (400 tisíc vozidel), tzn., že vozidla byla koupena v roce 2012 v ČR. Část těchto vozů (odhadujeme 60%) byla v minulosti dovezená do ČR, část (40%) byla původně prodána a registrována v ČR jako nová vozidla.

Důvodem zájmu o individuálně dovážená vozidla je především očekávaný dobrý poměr ceny k opotřebení vozidla. Je pravda, že v západoevropských zemích je obměna vozového parku rychlejší a lze sehnat pěkné auto za rozumné peníze. Největší podíl na individuálně dovážených vozidlech mají však vozy starší 6 let. Jejich celkový podíl v roce 2012 činil 72%. Dlouhodobě zájem o individuálně dovážené ojetiny klesá.

Každé pořízení ojetého automobilu je rizikem, protože nový majitel neví, co se s vozem dělo v minulosti. A u dovážených aut je jejich minulost obtížněji zjistitelná. I podle ministerstvo vnitra je ČR vnímána jako země, kam jsou vozidla odcizená v zahraničí dovážena za účelem legalizace. Rozsáhlá policejní kontrola dokladů nutných k registraci vozidla dovezeného ze zahraničí odhalila v roce 2012 téměř 1.500 neregulérních dokladů a celkovou škodu odhadla na 350 milionů korun. Kdyby tato vozidla byla včas prověřena, podvody by byly odhaleny a škoda by nevznikla. Podle dlouhodobé zkušenosti při prověřování původu vozidel, 16,5% z těch, u nichž je kontrolován původ v zahraničí, vykazuje podstatné závady a 18% vozidel neprojde kontrolou originality. Česko je bohužel pokládáno za „pračku automobilů“, kde s novou identitou mizí automobily ukradené v celé Evropě.

Související články

Cebia SUMMARY 2/2013
Cebia SUMMARY 2/2013

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel připravené firmou Cebia. 1. Trendy v prodeji ojetin Cebia se opět zaměřila na trh s ojetými vozidly a sledování trendů v této oblasti. Jedná se o oblast stále málo zmapovanou, kde chybí řada exaktních údajů a čísel. Například ani celkový objem trhu ojetých vozidel, resp. počet […]

Cebia SUMMARY 1/2013
Cebia SUMMARY 1/2013

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel 1. Analýza nabídky ojetých vozidel Cebia provedla základní analýzu vzorku 1.000 ojetých vozů aktuálně nabízených na trhu. Výsledky analýzy tohoto vzorku jsou zajímavé a jsou uváděny níže. V grafu je uveden prodejcem udávaný stav tachometru podle stáří nabízených ojetých vozidel (modré sloupce). U každé věkové kategorie […]

Seriózní prodejci ojetých vozidel mají zájem o prověřené vozy
Seriózní prodejci ojetých vozidel mají zájem o prověřené vozy

Prodejci ojetých vozidel, kteří nechtějí klamat své zákazníky, mají zájem vykupovat a prodávat prověřené vozy. K tomu využívají on-line systém AUTOTRACER provozovaný společností Cebia. Prověření ojetého vozidla je v zájmu zákazníka, ale i profesionální povinností prodejce. Ne všichni prodejci však zjišťují a uvádějí o vozidle dostupné informace. Podle Směrnice Evropského parlamentu a rady 2005/29/ES ze […]

Leptání skel nefunguje jako zabezpečení vozidla (+video)
Leptání skel nefunguje jako zabezpečení vozidla (+video)

Společnost Cebia upozorňuje na možnost poměrně snadného odstranění vyleptaných kódů na automobilových sklech. Tato technologie tedy nefunguje jako trvalé zabezpečení vozidla, které by zloději zásadním způsobem komplikovalo prodej odcizeného vozidla. Takto funguje pouze vypískovaný kód, který zasahuje hlouběji do autoskla a je tudíž neodstranitelný. Shlédněte názorné video, kde uvidíte, jak snadné je odstranění vyleptaného kódu. […]

Cebia SUMMARY 4/2013
Cebia SUMMARY 4/2013

Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. 1. Shrnutí informací o trhu ojetých vozidel za rok 2013 V tomto posledním vydání roku 2013 Vás chceme seznámit s celoročními souhrnnými statistikami za rok 2013. Data jsme zpracovávali na vzorku ojetých vozidel prodaných v ČR loňském roce. Dále jsme čerpali z dat […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!