Cebia SUMMARY 3/2015

19. října 2015, 8:27

Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly.

Hlavní informace
Společnost Cebia provedla pravidelnou kvartální analýzu vývoje trhu ojetých vozidel, tentokrát v meziročním srovnání prvních tří čtvrtletí 2015 se stejným obdobím loňského roku. Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodaných a prověřovaných ojetých vozidel a byly doplněny z veřejně dostupných zdrojů.

Hlavní událostí sledovaného období, která ovlivnila řadu dalších ukazatelů, byl letošní růst počtu dovážených ojetých vozidel o 24%. Téměř polovina z nich je starší 10 let. Tyto vozy přinášejí řadu rizik, zejména vyšší míru stáčení kilometrů (o 50%), vyšší riziko omlazení, riziko neznámého původu a předělání identifikátorů vozidla a další. Tento trend má také nezanedbatelný vliv na ekologii a bezpečnost silničního provozu.

Stoupl podíl stočených vozidel ze 39 na 44%. Rovněž vzrostl podíl omlazených vozidel z 20 na 22%. Příčinou obou růstů jsou právě dovážené ojetiny, u nichž dochází k těmto podvodům ve zvýšené míře.

O tom, že stáčení je stále žhavým problémem, svědčí i rozdíl mezi průměrnou hodnotou stavu tachometru udávanou při prodeji a reálným stavem. Průměrný udávaný stav tachometru ke konci září 2015 byl 138 tisíc kilometrů, zatímco skutečný průměrný stav najetých kilometrů u prodávaných vozidel činil 256 tisíc kilometrů.

Letos výrazně klesl podíl ojetin do 5 let stáří ze 43 na 34%. Naproti tomu vozidla starší 10 let vloni tvořila 27%, zatímco letos ve stejném období již 40%. Znamená to výrazný trend stárnutí českého vozového parku díky přílivu starých ojetin převážně ze zahraničí.

Původ ojetých vozidel
V průběhu letošního roku klesá podíl ojetin původem z ČR a naopak roste podíl dovážených ojetin. Podle údajů Svazu dovozců automobilů (SDA) od počátku roku 2015 vzrostl počet dovážených ojetých vozidel o 24%. Dovážena jsou převážně stará vozidla, téměř polovina je starší 10 let.

Proč se do ČR dovážejí staré ojetiny? Především je to proto, že lidé se chovají při koupi ojetiny iracionálně. V Česku panuje domněnka, že stáčení tachometrů je ryze fenoménem rozšířeným v ČR a že se dovozem vyhnou stáčeným vozidlům. Pravý opak je ale pravdou. Navíc lidé věří, že v zahraničí jsou ojeté vozy zachovalejší. Výsledkem je, že do ČR se stále více záměrně dovážejí problematické ojetiny, bez ověřitelné historie.

Na druhé straně vlivem uměle oslabeného kurzu koruny vůči euru roste prodej kvalitních mladých ojetin z České republiky do evropských zemí. V roce 2015 očekáváme 45% růst vývozu ojetin.

Výsledkem těchto trendů je pokračující stárnutí českého vozového parku, což má vliv na ekologii i bezpečnost silničního provozu.

Podíl stočených a omlazených vozidel

Společnost Cebia dlouhodobě sleduje na vzorku prověřovaných vozidel míru jejich stáčení. Ta se několik let stabilně pohybovala kolem 40%. Již v prvním pololetí letošního roku však stoupl podíl stočených vozidel na 42,8%. V aktuálně sledovaném období, tedy za první tři letošní čtvrtletí, stoupl podíl těchto vozidel na 44,2%. Oproti stejnému období roku 2014 narostl podíl těchto vozidel o 4,8 procentního bodu. Vozidla byla průměrně stočena o 118 tisíc kilometrů.

Vzrostl rovněž podíl omlazených vozidel. To jsou vozidla, u nichž je při prodeji udáván mladší rok výroby nebo uvedení do provozu, než je ten skutečný udávaný výrobcem. Dlouhodobě činí podíl omlazených vozidel na trhu 20%. V prvních třech čtvrtletích roku 2015 vzrostl podíl omlazených vozidel na 21,6%, což znamená v meziročním srovnání růst o 1,5 procentního bodu. Průměrné jsou letos vozidla omlazována o 1,3 roku.

Podle našeho názoru je příčinou nárůstu stočených a omlazených vozidel především vyšší počet dovážených ojetých vozů, který v průběhu letoška vzrostl téměř o čtvrtinu. Dovážené ojetiny jsou totiž podle našeho měření daleko více stáčeny – podíl stočených vozidel přesáhl na měřeném vzorku 60%. Riziko stočení tachometru u dováženého vozidla je tak asi o 50% vyšší než u vozidel prodávaných v ČR.

Rovněž rostoucí trend omlazování vozidel souvisí s nárůstem dovážených ojetin. Ty jsou totiž velmi často omlazovány před jejich registraci na referátu dopravy jednoduchým falšováním původního zahraničního technického průkazu.

Prodejní cena
Čeští zákazníci mají největší zájem o ojeté vozy s cenou do 100 tisíc korun. Podíl těchto vozidel na prodejích stále klesá, v meziročním srovnání o 1 procentní bod.

Dlouhodobě stoupá i podíl dražších ojetin s cenou nad 350 tisíc, a to o 1 procentní bod.

Za poslední tři čtvrtletí mírně klesla průměrná cena ojetiny na 216 tisíc korun.

Stáří ojetých vozidel
Zásadní změny nastávají v průběhu letošního roku ve stáří prodávaných ojetých vozidel. Opět se zde projevuje vliv dovážených ojetin, z nichž 47,5% je starších 10 let.

Od počátku roku pokračuje trend poklesu podílu „mladších“ prodávaných ojetých vozidel starých do 5 let. Zatímco vloni v období od ledna do září činil podíl ojetin do 5 let stáří 43%, letos ve stejném období byl jejich podíl jen 34%. Klesá i podíl vozidel starých 6 až 9 let. Vloni jejich podíl činil 31%, letos pak 26%.

Největší změna nastala u vozidel 10letých a starších. V období ledna až září 2014 jejich podíl tvořil 27%, zatímco letos ve stejném období již 40%.

Tento posun zájmu zákazníků směrem ke starším ojetinám způsobuje další stárnutí vozového parku. Aktuální český průměr je téměř 15 let a pro srovnání průměr EU je 8,4 roku.

Stav kilometrů na tachometru
Stavy najetých kilometrů uváděné při prodeji nedoznaly meziročně žádných významných změn. Stále zhruba polovina ojetin je prodávána se stavem tachometru 100 až 200 tisíc kilometrů.

Průměrný udávaný stav tachometru ke konci září 2015 byl 138 tisíc kilometrů. Vzhledem k tomu, že vozidla byla v daném období průměrně stočena o 118 tisíc kilometrů, lze dopočítat skutečný průměrný stav najetých kilometrů u prodávaných vozidel 256 tisíc kilometrů.

Stav vozidel
Prodejci ojetých vozidel uvádějí u 84% letos prodávaných vozidel jejich stav v kategorii „perfektní“ a „velmi dobrý“. Podíl havarovaných vozidel dosáhl 2%.

Společnost Cebia naproti tomu zjistila u 54% prověřovaných vozidel minimálně jeden záznam o pojistné události. Většinu z nich tedy prodejci při prodeji zákazníkům zatajili.

Nejoblíbenější barvy
Nejoblíbenějšími barvami ojetých vozidel v ČR byly v prvním pololetí bílá a šedá. Podíl bílých a šedých ojetých vozů roste, což odpovídá českému i celoevropskému trendu u nových vozidel. Zatímco od ledna do září loňského roku bylo prodaných 14% bílých ojetých vozidel, letos to bylo již 16%.

Také podle statistiky Svazu dovozců automobilů (SDA) dominuje u nově registrovaných vozidel bílá barva:

  • Bílá 29%
  • Šedá 18%
  • Modrá 14%
  • Červená 13%
  • Černá 11%

Doba prodeje
Ve sledovaném období prvních tří čtvrtletí letošního roku se prodloužila průměrná doba prodeje ojetiny ze 65 dní na 68 dní. Příčinou je pravděpodobně horké léto, během nějž zákazníci odkládali koupi auta.

Stále roste využívání systému Cebia REPORT pro podporu inzerce, který zkracuje dobu prodeje průměrně o 10 dní. Systém certifikátů Cebia REPORT je využíván především na inzertním portálu Sauto.cz, kde je aktuálně přes 4.800 vozů s tímto certifikátem.

Letos se v období ledna až září snížil podíl ojetin prodaných do 30 dní ze 62% na 57%.

Nejprodávanější modely
V období ledna až září letošního roku byly nejprodávanějšími ojetými vozy Škoda Octavia a Fabia. Na předních příčkách se umísťují dlouhodobě i Ford Focus a Volkswagen Golf. Roste i podíl Hyundai i30, Volkswagen Passat a řady Peugeot 306 až 308.

Uvedená čísla mohou být ovlivněna výrazným růstem vývozu ojetin z ČR do okolních států. Vlivem záměrně oslabené koruny vůči euru vloni vzrostl objem vývozu o 25% a letos lze očekávat růst dokonce o 45%, přičemž celkem se letos vyveze přes 90 tisíc vozidel. Struktura značek a modelů vozidel vyvážených do zahraničí je jiná než u ojetin prodávaných v ČR. Největší poptávka v zahraničí je po malých vozech.

Související články

Cebia SUMMARY 2/2015
Cebia SUMMARY 2/2015

Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Hlavní informace V letošním prvním pololetí bylo prodáno jen 68 % vozidel s českým původem. Nejvíce pak stouply dovozy ojetin z Německa, a to o 4 procentní body Podle aktuálního měření za poslední půlrok stoupla průměrná cena ojetiny na 218 tisíc korun a […]

Cebia SUMMARY 1/2015
Cebia SUMMARY 1/2015

Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Hlavní informace – V letošním prvním kvartálu bylo prodáno jen 72% vozidel s českým původem, protože rostoucí poptávka po ojetých vozidlech byla částečně saturována individuálními dovozy – Vlivem oslabení koruny se zvýšily ceny ojetých vozidel, které jsou dováženy ze zahraničí, a tím vzrostla […]

Cebia SUMMARY 4/2015
Cebia SUMMARY 4/2015

Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní bulletin o trhu s ojetými vozidly. Hlavní informace o trhu ojetých vozidel v roce 2015 Společnost Cebia provedla celoroční analýzu výsledků trhu ojetých vozidel za rok 2015. Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodaných ojetých vozidel a byly doplněny z dat Svazu dovozců automobilů (SDA), importérů vozidel, informací […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!