ČOI: Pneuservisy neinformují spotřebitele o cenách služeb

14. března 2016, 17:31

Ověřit úroveň služeb pneuservisů a dodržování povinností, vyplývajících prodávajícím nebo poskytovatelům těchto služeb z obecně závazných právních předpisů, bylo cílem kontrolní akce České obchodní inspekce. Kontroly probíhaly podle plánu v jarním a podzimním období, kdy jsou spotřebiteli – motoristy tyto služby využívány nejčastěji. Inspektoři zjistili nedostatky v 77 z celkem 204 kontrolovaných provozoven (téměř 38%).

Nejčastěji porušili prodávající povinnost informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb. Neuváděli např. ceny výměny pneumatik, přezutí kol či jejich montáže na automobil, v některých případech byly tyto cenu uvedeny bez DPH.

Cílem kontrolní akce České obchodní inspekce bylo ověřit dodržování povinností vyplývajících prodávajícím z obecně závazných právních předpisů při nabídce a poskytování služeb v pneuservisech.  Kontroly 204 pneuservisů proběhly ve 2 etapách, a to od 01.04. do 30.06.2015 a od 01.10.2015 do 31.12.2015, a porušení stanovených povinností bylo zjištěno v 77 případech (tj. 37,8%).

Pneuservisy – rok 2015 (2. a 4. čtvrtletí)

 

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištěná porušení v %

 
 

Středočeský a Hl. město Praha

20

10

50,0 %

 

Jihočeský a Vysočina

19

4

21,1 %

 

Plzeňský a Karlovarský

53

24

45,3 %

 

Ústecký a Liberecký

53

17

32,1 %

 

Královéhradecký a Pardubický

13

2

15,4 %

 

Jihomoravský a Zlínský

18

7

36,9 %

 

Moravskoslezský a Olomoucký

28

13

46,4 %

 

Celkem

204

77

37,8 %

 

Zjištěné nedostatky a uložené sankce
Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo kvalifikováno celkem v 90 případech:
    – nejčastěji bylo zjištěno porušení povinnosti prodávajícího informovat spotřebitele v souladu s cenovými předpisy o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb (§ 12). Prodávající zejména neuváděli ceny u nabízených služeb, např. za výměnu pneumatik, přezutí kol a za jejich montáž na automobil, jiné pneuservisy měly ceny služeb bez DPH. Nedostatky v informacích o ceně byly zjištěny ve 49 případech
   – povinnost vydat spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky, pokud není služba poskytnuta na počkání (§ 15). Ve 24 případech inspektoři prokázali, že tato potvrzení vydávána nebyla, případně neobsahovala zákonem stanovené náležitosti
   – nesprávné informace o podmínkách, způsobu a rozsahu uplatnění práva z vadného plnění (§ 13) poskytlo spotřebiteli 6 prodávajících. Lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění např. zkrátili nebo byl zjištěn i případ, kdy prodávající tuto lhůtu vůbec neznal
   – porušení zásad poctivosti prodeje (§ 3) bylo zjištěno ve 4 případech
   – porušení dalších povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v minimálním rozsahu.  

Porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, bylo zjištěno v jednom pneuservisu. Prodávající porušil informační povinnost o zpětném odběru a odděleném sběru (§ 31d). Kontrolovaná provozovna nabízela k prodeji akumulátory, čímž jí vznikla ze zákona povinnost, zpřístupnit spotřebitelům seznam míst zpětného odběru a odděleného sběru. Taková informace však v provozovně k dispozici pro spotřebitele nebyla. Zjištění bylo postoupeno České inspekci životního prostředí.

Porušení jiných právních předpisů v kontrolní pravomoci České obchodní inspekce zjistili inspektoři ve 3 případech. 

Za prokázaná porušení obecně závazných právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo 66 pokut v souhrnné výši 85.000 Kč, další řízení nebyla doposud ukončena.

Závěr
Cíl kontrolní akce, ověřit dodržování povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy provozovatelům pneuservisů v jarním a podzimním období, kdy jsou jejich služby spotřebiteli -motoristy využívány nejčastěji, byl splněn. Zjištěné nedostatky se vztahovaly zejména k porušení zákona o ochraně spotřebitele. Jednalo se především o porušení informační povinnosti o ceně nabízených výrobků a poskytovaných služeb a nevydání potvrzení o objednávce v případech, kdy nebyla služba poskytnuta na počkání.

Související články

ČOI: V lednu nevyhověly dva vzorky motorových paliv
ČOI: V lednu nevyhověly dva vzorky motorových paliv

V lednu odebrala Česká obchodní inspekce u čerpacích stanic ke kontrole jakosti celkem 221 vzorků pohonných hmot, z nichž nevyhověly jakostním parametrům příslušných technických norem dva vzorky – jeden vzorek motorové nafty nedosahoval stanoveného limitu v bodu vzplanutí a vzorek Etanolu E85 nevyhověl v tlaku par. Prodej těchto nejakostních paliv o obsahu téměř 8.200 l […]

Pneuservisy neseznamují spotřebitele s cenou služeb
Pneuservisy neseznamují spotřebitele s cenou služeb

Pneuservisy jsou využívány motoristy nejčastěji v jarním období, kdy je třeba vyměnit zimní pneumatiky za letní, a pak na podzim, kdy je třeba připravit automobil na zimní provoz. Proto byla monitorovací a kontrolní akce České obchodní inspekce naplánována na tato období s cílem ověřit úroveň služeb poskytovaných pneuservisy. Její jarní část probíhala na celém území […]

Prodej ojetých motorových vozidel s četnými nedostatky
Prodej ojetých motorových vozidel s četnými nedostatky

Kontrolní akce zaměřená na nabídku a prodej použitých motorových vozidel měla ověřit, jakým způsobem prodávající poskytují informace o jejich vlastnostech, zejména počtu ujetých kilometrů, a také jak spotřebitele informují o podmínkách uzavření kupní smlouvy na vozidlo, včetně možnosti platby prostřednictvím spotřebitelského úvěru. Již průběžné výsledky kontrol prokázaly při nabídce a prodeji ojetých motorových vozidel závažné […]

ČOI: Automobil bez filtru pevných částic nesmí na komunikace
ČOI: Automobil bez filtru pevných částic nesmí na komunikace

Mimořádná kontrolní akce České obchodní inspekce byla zaměřena na poskytování služeb autoservisů, zejména na informování spotřebitelů při výměně nebo případném odstranění filtru pevných částic u dieselových motorů. V průběhu 80 kontrol zjistili inspektoři nedostatky ve více než polovině z nich. Z toho v 9 případech kontrolované osoby neinformovaly spotřebitele s náležitou odbornou péčí o tom, […]

ČOI na severu Čech prověřila autočalounické služby
ČOI na severu Čech prověřila autočalounické služby

Provozovatel autočalounictví, stejně jako každý provozovatel služeb, je povinen vystavit spotřebiteli při objednání služby písemné doklady v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Počátkem srpna 2016, na základě podnětu spotřebitele, uskutečnili inspektoři ČOI na severu Čech kontrolu podnikatele. Inspektorát ČOI Ústecký a Liberecký obdržel podnět spotřebitele upozorňující na nekorektní jednání podnikatele, který […]

Nekalé praktiky při prodeji ojetých vozidel
Nekalé praktiky při prodeji ojetých vozidel

Přetočení tachometru, nepravdivé údaje o počtu majitelů nebo neúplné informace při uzavírání kupních smluv. To jsou často používané nekalé praktiky prodejců ojetých motorových vozidel, na které se zaměřila v období od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 Česká obchodní inspekce. Kontrolami bylo mimo jiné zjištěno, že vozidla jsou často nabízena do komisního prodeje v […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 15. března 2016, 10:45 0 0

Čapí hnízdo pan Babiš taky nechce zveřejnit jak a co ,
A taky to nikomu nevadí.

Odpověď