Reportáž „Kvalita českých autoservisů“ v pořadu Autosalón se nelíbí RRTV

27. března 2016, 12:15

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení ve vztahu s výše uvedenou reportáží.

Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00, správní řízení z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Autosalon dne 11. února 2016 od 20:15 hodin na programu Prima COOL, jenž byl označen jako obsahující umístění produktu a jehož součástí byl test autoservisů, který byl vystaven tak, aby zdůraznil přednosti autorizovaných servisů Škoda v porovnání s nezávislými servisy a který směřoval k odrazení spotřebitelů od využívání služeb neautorizovaných servisů a manipulativními postupy naváděl k výhradnímu využívání autorizovaných servisů Škoda. Pořad tak mohl nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt.

Chystáme bližší informace.

Související články

Opět zavádějící reportáž v pořadu Autosalon? (doplněno)
Opět zavádějící reportáž v pořadu Autosalon? (doplněno)

Prémiérově, ve čtvrtek 11. února, na PRIMA Cool a následně v sobotu 13. února, odvysílala televize PRIMA v pořadu Autosalon reportáž nazvanou „Kvalita českých autoservisů“. Podle našeho názoru se jedná o tendenční a neobjektivní reportáž. Pravděpodobně okolo 9. prosince se natáčela reportáž do pořadu televize PRIMA Autosalon, kde figuranti televize navštívili celkem 5 servisů. Pomocí […]

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) potvrdila tendenčnost reportáže
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) potvrdila tendenčnost reportáže

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) projednala na svém 6. zasedání, konaném dne 15. března 2016, stížnost na provozovatele vysílání FTV Prima za reportáž „Kvalita českých autoservisů“ v pořadu Autosalón. Nýže uvádíme doslovný přepis odpovědi Rady pro rozhlasové a televizní vysílání: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) projednala na […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!