SISA napadla výběrové řízení na opravy a servis motorových vozidel MP Praha

11. července 2016, 16:11

Národní asociace dovozců a výrobců náhradních dílů pro automobily, servisní techniky a autolaků (dále jen SISA) napadla zadávací podmínky pro výběrové řízení na opravy a servis motorových vozidel Městské policie Praha.

SISA reagovala poté, když zadavatel stanovil, že tuto činnost může zajišťovat pouze autorizovaný servis a pouze s náhradními díly originálními od výrobce automobilu.

Takovéto podmínky považuje SISA za diskriminační a v rozporu s příslušným nařízením EK pro údržbu a servis motorových vozidel.

SISA reprezentuje 31 významných firem z celé České republiky. Sdružení bylo založeno v roce 1994 a jeho prioritním úkolem je udržet podmínky pro volnou soutěž v oblasti aftermarketu.
 

Související články

Elektronické servisní knížky ŠKODA AUTO budou bezplatné
Elektronické servisní knížky ŠKODA AUTO budou bezplatné

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) podalo podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže týkající se možného porušení zákona č. 143/2001 Sb. způsobeného jednáním společnosti ŠKODA AUTO a.s. tím, že nahradila pro všechny nové automobily dodávané od listopadu 2013 na trh papírové servisní knížky elektronickými a že pro provedení zápisu do […]

SISA pro zachování STK i SME
SISA pro zachování STK i SME

V souvislost s připravovanými změnami zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích SISA vyjádřila plnou podporu stanovisku SAČR na zachování existence samostatného měření emisí vozidel vedle pravidelných technických prohlídek a tudíž zachování jak stanic technické kontroly (STK), tak i stanic měření emisí (SME). SISA považuje tuto variantu za rozumnou, reálně snadno […]

SISA partnerem Autosalonu 2017
SISA partnerem Autosalonu 2017

Ve dnech 5. – 10. dubna 2017 se uskuteční na brněnském výstavišti mezinárodní veletrh AUTOSALON 2017. Sdružení SISA uzavřelo dohodu se společností a. s. Brněnské veletrhy a výstavy o spolupráci při pořádání tohoto veletrhu. Zástupci sdružení projednají v příštích dnech  podmínky účasti pro členy sdružení.

SISA informuje : ÚOHS zahájil správní řízení
SISA informuje : ÚOHS zahájil správní řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže po přezkoumání zadávacích podmínek pro výběrové řízení na servis a opravy motorových vozidel Městské policie Praha zahájil správní řízení z moci úřední vedené pod spisovou značkou S0508/2016/VZ.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!