Elektronické servisní knížky ŠKODA AUTO budou bezplatné

18. července 2016, 15:02

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) podalo podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže týkající se možného porušení zákona č. 143/2001 Sb. způsobeného jednáním společnosti ŠKODA AUTO a.s. tím, že nahradila pro všechny nové automobily dodávané od listopadu 2013 na trh papírové servisní knížky elektronickými a že pro provedení zápisu do elektronické servisní knížky se nezávislý servis musí přihlásit do systému erWin a uhradit poplatek dle sazebníku.

Po provedeném šetření Úřad pro ochranu hospodářské soutěže sdělil, že společnost ŠKODA AUTO po diskuzi v rámci koncernu Volkswagen přijala opatření o nasazení takového technického řešení, které zajistí, že využití elektronické servisní knížky bude v aplikaci erWin nadále fakticky bezplatné. Po úspěšném provedení zápisu o provedení servisního úkonu je nezávislému servisu poskytnut bonus k paušálnímu tarifu v délce jedné hodiny zdarma a tím je nezávislému servisu umožněno vygenerování dalšího zápisu o provedení servisního úkonu bez nutnosti jakékoli další platby.

Cílem tohoto opatření má být dle vyjádření společnosti ŠKODA AUTO mimo jiné to, aby všechny autoservisy bez rozdílu měly pokud možno co nejjednodušší přístup k údajům o vozidle.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rovněž konstatuje, že předmětnou oblast bude v rámci své dozorové pravomoci dle §20 odst.1a) zákona i nadále sledovat a v případě zjištění indicií svědčících o možném porušení zákona zahájí správní řízení, příp. využije svých dalších nástrojů k nápravě stavu.

SISA proto uvítá, pokud zašlete případné dotazy či své poznatky přímo na adresu sisa@sisa.cz.

Související články

SISA napadla výběrové řízení na opravy a servis motorových vozidel MP Praha
SISA napadla výběrové řízení na opravy a servis motorových vozidel MP Praha

Národní asociace dovozců a výrobců náhradních dílů pro automobily, servisní techniky a autolaků (dále jen SISA) napadla zadávací podmínky pro výběrové řízení na opravy a servis motorových vozidel Městské policie Praha. SISA reagovala poté, když zadavatel stanovil, že tuto činnost může zajišťovat pouze autorizovaný servis a pouze s náhradními díly originálními od výrobce automobilu. Takovéto […]

SISA hájí zájmy nezávislých autoservisů
SISA hájí zájmy nezávislých autoservisů

V listopadu 2013 společnost ŠKODA AUTO a.s. nahradila papírové servisní knížky k automobilům elektronickými. Pro provedení zápisu do elektronické servisní knížky se nezávislý autoservis musí přihlásit do systému erWin a uhradit poplatek dle sazebníku, což má být dle vysvětlení společnosti a.s. ŠKODA AUTO z důvodu povinnosti nezávislého autoservisu zakoupit si opravárenské informace. Avšak nezávislé autoservisy […]

SISA pro zachování STK i SME
SISA pro zachování STK i SME

V souvislost s připravovanými změnami zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích SISA vyjádřila plnou podporu stanovisku SAČR na zachování existence samostatného měření emisí vozidel vedle pravidelných technických prohlídek a tudíž zachování jak stanic technické kontroly (STK), tak i stanic měření emisí (SME). SISA považuje tuto variantu za rozumnou, reálně snadno […]

SISA partnerem Autosalonu 2017
SISA partnerem Autosalonu 2017

Ve dnech 5. – 10. dubna 2017 se uskuteční na brněnském výstavišti mezinárodní veletrh AUTOSALON 2017. Sdružení SISA uzavřelo dohodu se společností a. s. Brněnské veletrhy a výstavy o spolupráci při pořádání tohoto veletrhu. Zástupci sdružení projednají v příštích dnech  podmínky účasti pro členy sdružení.

SISA informuje : ÚOHS zahájil správní řízení
SISA informuje : ÚOHS zahájil správní řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže po přezkoumání zadávacích podmínek pro výběrové řízení na servis a opravy motorových vozidel Městské policie Praha zahájil správní řízení z moci úřední vedené pod spisovou značkou S0508/2016/VZ.

SISA informuje: elektrické servisní knížky ŠKODA AUTO
SISA informuje: elektrické servisní knížky ŠKODA AUTO

Sdružení SISA pokračuje v jednáních se společností ŠKODA AUTO o zjednodušení přístupu do systému erWin za účelem provedení zápisu v elektronické servisní knížce vozidla. Ze stanoviska společnosti ŠKODA AUTO vyjímáme:

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!