Globální koncept pro distribuční partnery – větší kompetentnost a více jistoty pro zákazníky firmy Schaeffler

26. května 2013, 19:37

Firma Schaeffler pomocí svého konceptu pro distribuční partnery kontinuálně dále rozvíjí svou distribuční síť. Zaměřením se na vybrané distribuční partnery je možné pečovat o konečné zákazníky na celém světě se stejně vysokou kompetentností a optimální strategií zásobování. Současně se tímto krokem ztíží celosvětový obchod s plagiáty a tím se zajistí, že koneční zákazníci obdrží originální zboží pouze přes autorizované distribuční kanály.

Klasifikace a označování obchodníků (prodejců)
Na celém světě byli všichni obchodníci firmy Schaeffler, oblasti průmysl, podrobeni hodnocení, které zohlednilo jak regionální, tak i globální kritéria. Pouze pokud distributor splňuje vysoké požadavky, může s certifikátem a oficiálním vývěsním štítem jednoznačně vystupovat na trhu jako certifikovaný prodejce. V Evropě a v Asii/Tichomoří bylo označování obchodníků již zahájeno. Všechny další regiony budou v brzké době následovat. Po ukončení klasifikace budou všichni autorizovaní distributoři („Authorized Distributor“) uvedeni na webové stránce firmy Schaeffler.

Výhody pro označení „Authorized Distributor Industrial“
Toto označení opravňuje obchodníka k prodeji produktů a servisních služeb INA a FAG. Za to obdrží od firmy Schaeffler optimální podporu a pomoc, například v podobě přímé marketingové podpory, pravidelného školení svých pracovníků a aktivní podpory prodeje prostřednictvím odbytové organizace. Kromě toho je toto označení základem pro další, dlouhodobé budování obchodního vztahu mezi firmou Schaeffler a distribučním partnerem.

Výhody pro trh
Jako globálně působící podnik nabízí Schaeffler svým zákazníkům na celém světě jednotný standard kvality, know-how a servisu. Pomocí konceptu pro distribuční partnery je zajištěno, že tyto požadavky jsou distribučními partnery plněny i mimo rámec vlastní organizace. Autorizovaní distributoři („Authorized Distributor“) kupříkladu disponují rozsáhlými znalostmi o produktech značky INA a FAG a pracují s nejlepšími metodami, postupy a systémy, aby umožnili rychlou a spolehlivou realizaci. Kromě toho dostanou zákazníci od certifikovaného obchodníka v každém případě originální zboží. Tím se omezují případy plagiátů a obchody na šedém trhu.

Související články

Firma Schaeffler dokončuje globální certifikaci všech distribučních partnerů
Firma Schaeffler dokončuje globální certifikaci všech distribučních partnerů

V rámci svého konceptu pro distribuční partnery provedla firma Schaeffler hodnocení a certifikaci svých distribučních partnerů na celém světě. Celkem zahrnuje globální síť více než 1.000 distribučních partnerů s více než 4.000 pobočkami. Pomocí jednotné certifikace zajišťuje koncept pro distribuční partnery kompetentní a optimální strategii zásobování pro koncové zákazníky, o které tím bude i mimo […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!