10. firemní ples Bosch Diesel s.r.o. – zaměstnanci podpořili charitativní projekty v Kraji Vysočina

21. března 2014, 11:44

Zaměstnanci Bosch Diesel s.r. o. v Jihlavě podpořili výtěžkem z firemního plesu dva charitativní projekty v Kraji Vysočina a opětovně tak potvrdili přejímání společenské zodpovědnosti.

Více než pět set návštěvníků, vysoký počet hostů a nadprůměrná částka výtěžku na dobročinné účely provázely 10. jubilejní reprezentační ples firmy Bosch Diesel s.r.o. konaný dne 14. března 2014. V rámci tradiční společenské akce věnovali zaměstnanci firmy výtěžek ze vstupenek a tomboly na pomoc charitativním projektům v Jihlavě a v Kraji Vysočina. Celkový výtěžek z plesu dosáhnul výše 188.000 korun.

Výtěžek z letošního plesu připadne oddělení geriatrické a následné péče Nemocnice Jihlava a Základní škole Dušejov. Výtěžek z prodeje lístků ve výši 100.000 korun umožní realizaci přestavby dvou nemocničních pokojů oddělení geriatrické a následné péče Nemocnice Jihlava pro dlouhodobě nemocné seniory a pořízení polohovacích lůžek, antidekubitních podložek a mobilních jídelních stolků do renovovaných pokojů.

Výtěžek z prodeje tomboly ve výši 88.000 korun získala ZŠ Dušejov. Z výtěžku bude podpořena integrace 14 postižených dětí z Kraje Vysočina v ZŠ Dušejov. Nákupem speciálních výukových pomůcek a vybavení bude těmto dětem usnadněna účast na běžné výuce společně s jejich zdravými vrstevníky, čímž zároveň dojde u postižených dětí i k podpoře a rozvoji jejich sociální adaptace.

Převzetí finančního daru se za Nemocnici Jihlava zúčastnil MUDr. Vít Bárta, náměstek ředitele Nemocnice Jihlava pro léčebnou péči. Za Základní školu Dušejov převzala finanční dar Jana Jiráková, zástupkyně ředitelky školy.

Vedle výtěžku z prodeje Novoročního koncertu je firemní ples druhou každoroční akcí firmy Bosch Diesel s.r.o. a jejích zaměstnanců směřující výtěžek na dobročinnou činnost.

Společné přejímání společenské odpovědnosti firmou a zaměstnanci
„Přejímání sociální zodpovědnosti za své zaměstnance a okolní společnost patřilo k jednomu ze základních principů již u zakladatele firmy Roberta Bosche. Tímto závazkem se cítíme být zavázání i dnes. Za uplynulých 20 let se firma Bosch Diesel s.r.o. stala největším zaměstnavatelem v Jihlavě a v Kraji Vysočina. Tento úspěch je pro nás zároveň i motivací k dalšímu přebírání společenské zodpovědnosti. Proto například podporujeme již řadu let v Kraji Vysočina a v Jihlavě různá sociální a charitativní zařízení, jakož i veřejně prospěšné organizace. Jsem hrdý na to, že naši zaměstnanci podporují různé dobročinné akce, jako například letošní firemní ples a v obzvláště vysoké míře tak opětovně dokládají svoji společenskou zodpovědnost. Vizí našeho závodu v Jihlavě je „Závod Jihlava: Excelence z Vysočiny“. Zaměstnanci podporou společenské zodpovědnosti zároveň výrazně přispívají k naplnění této vize v praxi,“ sdělil obchodní ředitel firmy Bosch Diesel Hermann Butz.

Tiskový zpráva Robert Bosch odbytová, foto: Bosch

Související články

Společnost Robert Bosch, spol. s r.o., České Budějovice, i nadále podporuje práci s postiženými lidmi
Společnost Robert Bosch, spol. s r.o., České Budějovice, i nadále podporuje práci s postiženými lidmi

Na 800 návštěvníků nejen z řad zaměstnanců, významných hostů a desítky účinkujících se podílelo na výborné atmosféře plesu společnosti Robert Bosch, spol. s r.o., který se konal v sobotu 15. března 2014 v KD Metropol v Českých Budějovicích. I tentokrát se vedení společnosti rozhodlo poskytnout celkový výnos ze vstupného na ples formou daru na podporu […]

Zaměstnanci Bosch Diesel s.r.o. aktivně podpořili akci „Čistá Vysočina“
Zaměstnanci Bosch Diesel s.r.o. aktivně podpořili akci „Čistá Vysočina“

Více než sedmdesát zaměstnanců jihlavské firmy Bosch, včetně jejich rodinných příslušníků, osobně podpořilo v sobotu, 12. dubna 2014, šestý ročník jarního úklidu v Kraji Vysočina pod názvem „Čistá Vysočina“. Zhruba padesát zaměstnanců firmy sbíralo odpad na veřejných prostranstvích, zelených plochách a příjezdových komunikacích v průmyslové zóně Jihlava-Pávov, další dvacítka účastníků čistila plochy v městské části […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!