Bosch Diesel s.r.o., Jihlava podpořil první ročník soutěže „Stavíme z Merkuru“

26. května 2014, 10:50

„Stavíme z Merkuru“, tak se jmenoval první ročník soutěže žáků šestých až devátých tříd základních škol z Kraje Vysočina, která se uskutečnila 7. května 2014 za podpory firmy Bosch Diesel s.r.o. a Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. Soutěže s technickou stavebnicí Merkur se zúčastnilo 14 smíšených týmů s celkem 70 účastníky.

„Cílem soutěže a práce s technickou stavebnicí Merkur byla podpora technického vyučování na základních školách a rozvoj zručnosti žáků. Firma Bosch chce pro techniku nadchnout nejen chlapce, ale samozřejmě i děvčata, aby se v budoucnosti nebála věnovat technickým oborům. Proto byl pro účast na soutěži stanoven požadavek, aby v každém soutěžním týmu byla alespoň jedna dívka,“ vysvětlil za spolupořadatele Oldřich Židlík, vedoucí personálního oddělení firmy Bosch Diesel s.r.o.

Zadáním týmů bylo postavit z technické stavebnice Merkur jeřáb poháněný motorem, který převeze na vzdálenost dva metry břemeno o hmotnosti sto gramů zvednuté ve směru jízdy do výšky minimálně 20 centimetrů od plochy jízdní dráhy.

Jako nejlepší funkční model jeřábu byl hodnoticí komisí vybrán model žáků Základní školy v Dobroníně ve složení: Vojta Hrdlička, Magdalena Machová, Radek Kasal a Ondra Kotačka. Vojta Hrdlička si podle svých slov „dovede představit, že by se na základě soutěže „Stavíme z Merkuru“ mohl do budoucna rozhodnout pro studium techniky. Technika je přínosem pro život každého z nás a dokáže pomáhat.

A jaké byly dojmy zúčastněných dívek ze soutěže? Za všechny odpověděla Lucie Klementová, žákyně ZŠ Štáflova v Havlíčkově Brodě: „Soutěž „Stavíme z Merkuru“ byla velmi zajímavá. Technika není tak těžká věc, jak se nám dívkám někdy zdá. Nedávno jsme byli se školou na exkurzi ve firmě Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Ve firmě se mi velmi líbilo. Myslím, že bych si dovedla představit, někdy v budoucnu pracovat pro firmu Bosch.“

Technická stavebnice Merkur by měla být od dalšího školního roku zavedena do výuky u vybraných základních škol v Kraji Vysočina. Všechny zúčastněné týmy získaly hodnotné ceny jako například tablety a stavebnice Merkur. Ceny darovala firma Bosch Diesel s.r.o. a Krajský úřad Kraje Vysočina. V rámci podpory technického vzdělávání darovala firma Bosch Diesel s.r.o. základním školám v Kraji Vysočina již více než 130 technických stavebnic Merkur. Pořádáním tzv. „Girls’Day“ podporuje firma Bosch zájem o techniku u dívek. Stavebnice Merkur učiní zábavnou formou ze zvídavých dětí dneška mladé techniky a inženýry zítřka.

Vzdělávání a profesní vzdělávání jako součást společenské zodpovědnosti
Intenzivní zájem o techniku a vědět jak technika funguje, je stále na základních školách opomíjeno. Přitom děti samy mají od přírody zájem o techniku a chtějí se dozvědět, jak technika s jejich blízkým okolím souvisí. Skutečnost, že se téma techniky málo prosazuje v praktické výuce, vede později k tomu, že zájem o techniku u dětí postupně s věkem klesá.

Jako největší zaměstnavatel a investor v Kraji Vysočina zároveň vnímáme naši společenskou povinnost umožnit mladým lidem s dobrým vzděláním start do jejich profesního života. Jako závod podporujeme technické vzdělávání například i tím, že jsme již v roce 2002 vybudovali vlastní učňovské středisko. Podporou duálního vzdělávání a podporou technicky zaměřených vysokoškolských studentů tak rozhodným způsobem přispíváme k zajištění budoucnosti závodu v Jihlavě a českého průmyslu,“ zhodnotil přínos firmy Hermann Butz, obchodní ředitel firmy Bosch Diesel s.r.o.

Tisková zpráva Robert Bosch odbytová, foto: Bosch

Související články

Zaměstnanci Bosch Diesel s.r.o. aktivně podpořili akci „Čistá Vysočina“
Zaměstnanci Bosch Diesel s.r.o. aktivně podpořili akci „Čistá Vysočina“

Více než sedmdesát zaměstnanců jihlavské firmy Bosch, včetně jejich rodinných příslušníků, osobně podpořilo v sobotu, 12. dubna 2014, šestý ročník jarního úklidu v Kraji Vysočina pod názvem „Čistá Vysočina“. Zhruba padesát zaměstnanců firmy sbíralo odpad na veřejných prostranstvích, zelených plochách a příjezdových komunikacích v průmyslové zóně Jihlava-Pávov, další dvacítka účastníků čistila plochy v městské části […]

Bosch Diesel Jihlava získal prestižní mezinárodní ocenění „Nejlepší závod TPM roku 2013“
Bosch Diesel Jihlava získal prestižní mezinárodní ocenění „Nejlepší závod TPM roku 2013“

V rámci 18. konference TPM (Total Productive Maintenance) získala jihlavská firma Bosch Diesel s.r.o. mezinárodní cenu „Nejlepší závod TPM roku 2013“. Ocenění bylo firmě uděleno Mezinárodním institutem TPM během konference TPM konané ve dnech 12. až 13. listopadu 2013 v městě Gotha (Německo). Ve svém zhodnocení ocenila porota vynikající výsledky závodu firmy Bosch v Jihlavě […]

Firma Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě získala ocenění „Exportér roku 2014“
Firma Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě získala ocenění „Exportér roku 2014“

Dne 16. prosince 2014 byli v Kaiserštejnském paláci v Praze oceněni nejlepší čeští exportéři. Jubilejní dvacáté vyhlášení výsledků soutěže „Exportér roku 2014“ se konalo pod záštitou Hospodářské komory ČR. Firma Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě získala v této renomované soutěži první místo v kategorii „Exportér s největším objemem exportu 2013 – Kraj Vysočina“, zároveň i […]

Firma Bosch Diesel s.r.o. uspořádala společně s Filharmonií Gustava Mahlera Novoroční koncert
Firma Bosch Diesel s.r.o. uspořádala společně s Filharmonií Gustava Mahlera Novoroční koncert

Na 450 návštěvníků, řada významných hostů a výnos z prodeje vstupenek ve výši 45.000 korun charakterizovaly třetí Novoroční koncert dne 18. ledna 2015 v DKO v Jihlavě. Novoroční koncert pořádala firma Bosch Diesel s.r.o. společně s Filharmonií Gustava Mahlera pro své zaměstnance a významné regionální partnery firmy. Program koncertu Filharmonie Gustava Mahlera přinesl, po vzoru […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!