Bosch: Energetická účinnost odpovědí na změnu klimatu

14. listopadu 2014, 19:10

Mezivládní panel pro změny klimatu se domnívá, že zvýšení energetické účinnosti použitím pokročilých technologií lze do roku 2050 dosáhnout stabilizace či dokonce snížení spotřeby energie. Společnost Bosch má již dnes co nabídnout.

Naše atmosféra se ohřívá a v první řadě jsou na vině emise skleníkových plynů z lidské činnosti. To tvrdí Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) ve své nejnovější mezinárodně uznávané zprávě. Jestliže chceme bojovat proti globálnímu oteplování, musíme podle vědců snížit emise skleníkových plynů. A jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je zvýšení energetické účinnosti. „Závěry panelu předkládají globálnímu společenství klíčový úkol nalézt nová řešení, které nám pomohou energii efektivně využívat. Pokud se tomu postavíme čelem, můžeme to otočit v náš prospěch,“ říká Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Bosch. „Když se vše správně uchopí, jsou produkty chránící naše životní prostředí inovativním pokrokem, který nejen bojuje proti změně klimatu, ale zvyšuje i pohodlí. Navíc jejich uživatel ušetří peníze.“

Doporučený postup pro hlavy států
Ve dnech 27.- 31. října 2014 se IPCC setkal v Kodani, aby vytvořil stručné doporučení pro jednotlivé představitele vlád a států. Doporučení bylo prezentováno 2. listopadu 2014 za přítomnosti Ban Ki-moona, generálního tajemníka OSN. Diskuze o tom, jak chtějí jednotliví představitelé bojovat proti změně klimatu, proběhne na začátku prosince při setkání v Limě, hlavním městě Peru. „Z globálního pohledu se práce na zvýšení energetické účinnosti vyvíjí až příliš pomalu. Jestliže chceme dosáhnout svého cíle v podobě zamezení globálního oteplování o dva stupně Celsia, musí být iniciativy za zvýšení energetické účinnosti naší nejvyšší prioritou,“ říká Denner. Předseda představensta Bosch je vystudovaným fyzikem a výzkum patří mezi jeho oblasti působnosti.

„Preventivní opatření“
Denner důrazně upozorňuje, že ještě přesně nevíme, jaký dopad bude mít naše nynější chování. „Ale jde přesně o to, o čem je udržitelné chování především: Pochopení vztahu mezi příčinou a následkem. Člověkem způsobená změna klimatu je závažný příklad. Potřebujeme vědět, jaký dopad má spotřeba energie všeho od tovární výroby po soukromá vozidla na životní prostředí zítřka – i kdyby se to projevilo až na druhé straně zeměkoule. Všude tam, kde je možný tento druh transparentnosti, můžeme správně rozhodnout. Jako jednotlivci koupíme úspornější vozidlo. Jako společnost investujeme do energeticky úsporné výroby nebo výrobků šetřící přírodní zdroje. Důležité je, že i když ještě plně nerozumíme všem následkům, měli bychom se snažit negativní dopad našeho chování minimalizovat. Bylo by moudré, abychom tento takříkajíc preventivní postoj měli i vůči změnám klimatu.“

Společnost Bosch reaguje celou řadou inovací. Továrny lze vytápět odpadním teplem z výroby; přímé vstřikování benzínu přispívá k úspoře paliva 15 procenty; Bosch vyrábí energeticky nejúspornější sušičku na prádlo na světě, která k energeticky nejúspornější A+++ třídě přidá ještě dalších 10 procent úspory. „Další skrytý potenciál energie nevyužíváme nebo ani nedokážeme v současnosti využít, ale určitě je ho dostatek,“ uvažuje Denner. „Například jen zdokonalením ovládání klimatizace v současných komerčních budovách můžeme dosáhnout 30procentních úspor energie a zvýšit úroveň komfortu. Tyto druhy investic se většinou zákazníkovy zaplatí do dvou až tří let.“

Jízda setrvačností
Funkce jízda setrvačností systému start/stop od Bosch umožňuje, aby se u vozidla například při jízdě z mírného kopce vypnul motor a rychlost se udržovala pouhou setrvačností. Jakmile řidič sešlápne plynový pedál, motor znovu naskočí. Testy společnosti Bosch ukázaly, že kolem 30 procent z celkové doby jízdy je spalovací motor zbytečně v chodu – vozidlo tedy může téměř třetinu každé své cesty jet pouhou setrvačností.

Elektřina z odpadního tepla
„Stejně jako všude i v Německu je značná část energie ztracena v odpadním teple. Jde o nákladné ztráty a k tomu škodlivé pro naše životní prostředí,“ říká Denner. „Je například mnohem lepší odpadní teplo provést výměníkem tepla, kde může ohřát chladící kapalinu v uzavřeném okruhu. I při nízkých teplotách spalin se vytvoří vysoký tlak pro turbínu, která pohonání elektrický generátor.“ Jde o organický Rankinův cyklus (ORC), jedno z mnoha řešení od Bosch.

Výzkum budoucnosti energetiky
Bosch je také průmyslovým a výzkumným partnerem Technické univerzity v Darmstadtu v projektu „Energy-efficient factory for interdisciplinary technology and application research“ (Energeticky účinný závod pro mezioborový technologický výzkum a aplikaci), jehož cílem je dále snížit množství spotřebované energie v průmyslové výrobě. Členové projektu věří, že potenciál úspor energie může dosáhnout až 40 procent. Jinde se Bosch zase snaží přijít na způsob využití mořských vln pro výrobu elektřiny. Výzkumná síť tvořená čtyřmi společnostmi a dvěma univerzitami se snaží vytvořit udržitelnou výrobu energie podél světových pobřeží.

Úspora benzínu díky precizním otvorům
Bosch zavedl do průmyslové výroby novou technologii, která používá ultrakrátké laserové pulzy k nejpřesnějšímu vyvrtání otvorů. Díky této metodě lze vytvořit pro vstřikování benzínu natolik precizní vstřikovací trysky, že lze distribuci paliva ve spalovací komoře optimalizovat, a tudíž i se systémy přímého vstřikování benzínu uspořit palivo až o 15 procent. V roce 2013 získal tým vědců a partnerů společnosti Bosch zodpovědný za vývoj tohoto nápadu ocenění German Future Prize od německého spolkového prezidenta. „Ochrana životního prostředí a udržitelné podnikání jsou hlavní principy strategie naší společnosti. Bosch zaměřuje téměř polovinu svého výzkumu a vývoje na rozvoj ekologicky šetrných výrobků,“ říká Denner.

Dobrovolný závazek do roku 2020 – o 20 procent snížit emise CO2
Bosch se rovněž zavázal sám u sebe snížit do roku 2020 emise CO2 o 20 procent vzhledem k hodnotám v roce 2007. A společnost je na dobré cestě, neboť relativní emise CO2 v roce 2013 byly o 16 procent nižší oproti roku 2007.

Dosáhlo se toho zavedením energeticky účinných technologií. V závodě v Norimberku se například využitím odpadního tepla z elektrického obrábění z velké části nahradila spotřeba ropy a zemního plynu pro vytápění – každý rok snížení emisí CO2 o 1800 tun. Závod Bosch v jihofrancouzském Rodezu příkládá dřevní štěpku do účinného kotle na biomasu – snížení emisí CO2 o 1600 tun ročně. V Schwieberdingen u Stuttgartu kogenerační jednotka snížuje ročně emise CO2 o 1600 tun. „Vše jen ukazuje, že ve společnosti Bosch nestanovujeme jen priority pro ochranu klimatu, ale že je také sami realizujeme,“ vyzdvihuje Denner.

Tisková zpráva Robert Bosch odbytová, foto: Bosch

Související články

Bosch: Přístrojová deska jako obrazovka se všemi hodnotami v zorném poli řidiče
Bosch: Přístrojová deska jako obrazovka se všemi hodnotami v zorném poli řidiče

Nové Audi TT je vybaveno inovativním displejem a konceptem organizace. Přístrojová deska v podobě displeje nahrazuje předchozí technologie a sdružuje všechny přístroje, navigaci a informace z multimédií přímo v zorném poli řidiče. Audi nazývá tento na řidiče zaměřený koncept „virtuálním kokpitem“. Bosch je pro tuto přístrojovou desku systémovým dodavatelem. Ostrý vysokokontrastní TFT displej s mimořádně […]

Bosch získal ocenění Innovation Award 2014 za stabilizační systém pro motocykly
Bosch získal ocenění Innovation Award 2014 za stabilizační systém pro motocykly

Stabilizační systém pro motocykly může zabránit dvěma třetinám nehod v zatáčkách způsobených chybou řidiče. Trend směřuje k bezpečnostním technologiím pro motocykly. Ocenění předávaly společně magazín Automobil Produktion, svaz VDA a sdružení CLEPA. Při takzvané „Večeři pro vítěze“ (Dinner for Winner) byl stabilizační systém pro motocykly (motorcycle stability control – MSC) od Bosch označen za druhou […]

Hollywoodská fikce realitou díky Bosch
Hollywoodská fikce realitou díky Bosch

Hollywood byl první: V 80. letech minulého století vznikl ve známé továrně na sny akční seriál Knight Rider, jehož důležitou postavou byl KITT (Knight Industries Two Thousand), mluvící a především samostatně se pohybující automobil Pontiac Firebird Trans Am. Po téměř 30 letech už není automatizovaná jízda pouhou fantazií televizních obrazovek. „Ze sci-fi se díky Bosch […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!