Automobil myslí a řídí

, 26. května 2015, 7:53

Bosch vytváří technické předpoklady pro automatizovanou jízdu.

Bosch dělá výrazné pokroky ve vývoji automatizované jízdy. Inženýři se již dostali k rozhodujícímu bodu. „Od částečně k vysoce automatizované jízdě nás čeká velký krok jak po technické, tak i právní stránce,“ řekl Dr. Dirk Hoheisel, člen představenstva Robert Bosch GmbH na 62. mezinárodním kolokviu pro motoristický tisk 2015, které se koná od 19. do 21. května 2015 v Boxbergu. Při vysoce automatizované jízdě je totiž zodpovědnost přechodně předána automobilu. „Z řidiče se stane cestující,“ dodal Hoheisel. To bude vyžadovat dalekosáhlé změny. Kromě automobilové konstrukce se zásadně zdokonaluje i způsob vzájemné komunikace mezi řidičem a vozidlem. Vysoce automatizovaný automobil je navíc propojen se serverem. „Pouze výrobci a dodavatelé s hlubokými systémovými znalostmi mohou být úspěšní v dalším vývoji,“ řekl Hoheisel.

Bosch disponuje veškerou potřebnou technikou pro automatizovanou jízdu
Je-li řízení delegováno kompletně na automobil, klade to mimořádné nároky mimo jiné na bezpečnostní systémy, jako jsou brzdy a řízení. Aby byla zajištěna maximální dostupnost těchto funkcí při defektu některého z příslušených komponentů, bude zapotřebí zdvojení těchto funkcí. Bosch již například nabízí podobné řešení pro brzdovou soustavu. Aniž by musel řidič zasáhnout, může být vůz zpomalován nezávisle na sobě elektromechanickým brzdovým posilovačem iBooster a stabilizačním systémem ESP. Oba plody vývoje společnosti Bosch tak vytvářejí potřebné zajištění funkčnosti i při defektu jednoho ze systémů, a představují tedy nezbytné moduly pro autonomní vozidla. „Bosch vytváří technické předpoklady pro automatizovanou jízdu,“ řekl Hoheisel. To platí v ještě větší míře nyní, kdy má Bosch ve svém portfoliu také elektrické posilovače řízení díky nové divizi Automotive Steering. Bosch disponuje veškerou technikou pro automatizovanou jízdu, ať se jedná o pohon, brzdovou soustavu, řízení, senzory, navigační systémy a síťové propojení,“ uvedl dále Hoheisel.

Vozidla schopná vysoce automatizované jízdy jsou odkázána na informace o okolí, které přesahují oblast snímání senzory. Zapotřebí jsou dopravní informace v reálném čase, například o dopravních zácpách a nehodách. Řešením může být pouze síťové propojení vozidel se serverem. Bosch za tím účelem vyvinul tzv. Connected Horizon, propojený horizont. Tento systém umožňuje dynamické předvídání trasy a odpovídající přizpůsobování strategie řízení. „Connected Horizon umožní automatizovaným vozidlům myslet dopředu,“ řekl Hoheisel. To zvyšuje komfort a bezpečnost jízdy. Síťově propojené vozidlo včas rozpozná nebezpečná místa za zatáčkou nebo horizontem a může dřív ubrat plyn. Bosch rovněž zásadním způsobem přispívá k získávání dopravních informací v reálném čase – například aplikací myDriveAssist pro chytré telefony. Je-li aplikace aktivována, rozpoznává za jízdy prostřednictvím kamery chytrého telefonu značky omezující rychlost a odesílá tyto informace na server. Na něm jsou data ověřována a následně poskytována ostatním účastníkům silničního provozu.

I při automatizované jízdě zůstává středem pozornosti člověk
Navzdory veškeré technice zůstává pro společnost Bosch i při automatizované jízdě středem pozornosti člověk. „Asistenční systémy podporují řidiče v kritických situacích. Automatizované jízdní funkce zajišťují pro řidiče také vykonávání monotónních činností, jako je řízení při jízdě po dálnici,“ řekl Hoheisel. Podle něj je proto důležité, aby měl řidič důvěru v systém. „Důvěra vzniká tehdy, pokud vozidlo průběžně a snadno srozumitelně informuje o tom, co právě dělá,“ doplnil Hoheisel. Tento úkol přísluší uživatelskému rozhraní mezi řidičem a vozidlem, pro které se používá také zkratka HMI z anglického termínu „Human Machine Interface“. Méně informací přitom znamená více. „Řidič potřebuje správné informace ve správnou dobu,“ vysvětlil Hoheisel základní princip dobrého systému HMI. 

Při vysoce automatizované jízdě je kritickým okamžikem zejména předání úkolu řízení a zodpovědnosti z řidiče na vozidlo – a obráceně. V prototypech budoucích vozidel, zkoušených společností Bosch, hlásí HMI řidiči, jakmile je na projížděném úseku možná automatizovaná jízda. K aktivaci nebo deaktivaci režimu automatizované jízdy musí pak řidič stlačit současně dvě tlačítka na volantu po dobu tří sekund. Tím je vyloučena mylná aktivace. HMI informuje také o automatizovaných jízdních manévrech. Vozidlo ohlásí včas před změnou jízdního pruhu svůj záměr a nabídne řidiči možnost sledovat celý proces z virtuální ptačí perspektivy. „HMI významně přispívá k fascinaci technikou automatizované jízdy,“ řekl Hoheisel. Klíčem k ovládání různých funkcí a informací jsou inovativní koncepty ovládání a zobrazování. Bosch již nabízí atraktivní řešení v oblasti HMI v podobě volně konfigurovatelných sdružených přístrojů a průhledových displejů.

Rostoucí automatizace zvyšuje bezpečnost silničního provozu
Motivací pro vývoj automatizované jízdy společností Bosch je i nadále bezpečnost silničního provozu. Podle odhadů OSN přichází po celém světě o život v důsledku dopravních nehod každý rok přibližně 1,3 milionu lidí. V 90 procentech případů je příčinou nehody lidská chyba. Usnadněním řízení v nepřehledných nebo monotónních situacích lze proto zachránit životy. „Jen v Německu můžeme rostoucí automatizací snížit počet nehod o dalších 37 procent,“ řekl Hoheisel. To je velká motivace pro oba týmy společnosti Bosch, které pracují od roku 2011 v Abstattu u Heilbronnu a v Palo Alto v Silicon Valley na technice pro automatizovanou jízdu. V této činnosti je podporuje dalších 2000 vývojářů společnosti Bosch, kteří se po celém světě věnují oblasti asistenčních systémů.

„Základní technické výzvy automatizované jízdy budou dalekosáhle vyřešeny do konce tohoto desetiletí,“ řekl Hoheisel. V roce 2020 by mohly automobily s technikou Bosch automaticky jezdit po dálnici, jak to již od začátku roku 2013 předvádějí prototypy společnosti Bosch na německé dálnici A81 a na americké dálnici I280. Předpokladem k realizaci této vize je vytvoření potřebných legislativních rámcových podmínek, které budou držet krok s technickými možnostmi. V současnosti jsou omezující především předpisy Vídeňské úmluvy o silničním provozu z roku 1968. Ty například stanovují, že řidiči musejí mít stále kontrolu nad svým vozidlem. Kvůli tomu není v současnosti vysoce automatizovaná jízda dovolena. V Německu a mnoha dalších státech se však připravují změny platné právní úpravy. Automatizované funkce řízení vozidla mají být povoleny alespoň za podmínky, že je řidič může kdykoli vypnout a převzít řízení do svých rukou. Hoheisel k tomu uvedl: „Jsme optimisté a věříme, že politici a příslušná sdružení nastaví výhybky správným směrem včas.“

Další informace: www.automated-driving.com

Související články

#MediaHackDay: Spolupráce mezi Bosch a Axel Springer Media Entrepreneurs
#MediaHackDay: Spolupráce mezi Bosch a Axel Springer Media Entrepreneurs

První hackathon věnovaný „digitálním médiím ve vozidlech připojených online“. Aplikace mySpin základem současných i budoucích řešení konektivity v vozidlech. Bosch a Axel Springer Media Entrepreneurs připravili na dny 21.–22. března 2015 první společný hackathon na téma „vozidla připojená k internetu“. „Connected Car MediaHackDay“ spojil dohromady síly více než 120 nezávislých návrhářů a vývojářů softwaru a vizionářů […]

Elektrizující kombinace: hybridní technika v podání společností Porsche a Bosch
Elektrizující kombinace: hybridní technika v podání společností Porsche a Bosch

Porsche je prvním výrobcem automobilů, který nabízí tři hybridní modely s možností vnějšího nabíjení: 918 Spyder, Panamera S E-Hybrid a Cayenne S E-Hybrid. V oblasti komponentů inovativního systému pohonu vsadila značka Porsche mimo jiné na společnost Bosch. Hybridní vozidla Porsche názorně ukázala v rámci 62. mezinárodního kolokvia Bosch pro motoristický tisk na zkušebním polygonu v […]

Bosch promění automobil v aktivní součást internetu
Bosch promění automobil v aktivní součást internetu

Síťové propojení je klíčem k elektrifikaci a automatizaci. Každodenní život bez internetu je už sotva představitelný. Brzy to bude platit i pro automobil. Bosch totiž promění automobil v aktivní součást internetu. „Síťové propojení je klíčem k elektrifikované a automatizované jízdě,“ řekl Dr. Markus Heyn, člen představenstva Robert Bosch GmbH na 62. mezinárodním kolokviu pro motoristické novináře, které […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!