Vše zcela těsné – Tak vzniká těsnění hlavy válců

, 21. června 2016, 13:35

Společnost ElringKlinger má své hlavní sídlo ve městě Dettingen an der Erms. Již 135 roků je tento podnik s celosvětovou působností výrobcem těsnění, jejichž sortiment postupně doplnil i dalšími výrobky, jakými jsou moduly skříní a stínicí díly. Většina ze zhruba 1.600 zaměstnanců se zde zabývá výrobou těsnění hlav válců nesoucích označení „Made in Germany“.

Co mají společného těsnění hlavy válců a cibule? Nejen to, že sdílí počáteční písmena názvu (pozn. překl.: v němčině), nýbrž také to, že sestávají z více vrstev. Zatímco u zmíněné zeleniny jsou si všechny tyto vrstvy vzájemně podobné, u těsnění hlav válců vyráběných společností ElringKlinger mají jednotlivé úrovně rozdílné funkce. Sestávají z nejjemnější ušlechtilé oceli nebo také z uhlíkové oceli. To, z kolika vrstev, popřípadě úrovní se těsnění skládá a jaký má tvar, závisí na motoru, do kterého má být namontováno. Těsnění hlav válců, která se dnes montují do nových osobních automobilů, sestávají z alespoň jedné vrstvy oceli, častěji však z více takových vrstev, jejichž počet může dosahovat až sedmi. Funkční vrstvy, které zajišťují vlastní těsnicí funkci, sestávají z pružinové oceli, zatímco ostatní vrstvy jsou tvořeny běžnou uhlíkovou ocelí. Funkčními vrstvami jsou zpravidla vnější vrstvy, zatímco vnitřní vrstvy jsou potřebné hlavně k přizpůsobování tloušťky.

Moderní výroba
Vzhled tovární haly v Dettingenu, ve které se většina těsnění hlav válců vyrábí, utvářejí stroje nejrůznějších velikostí: Je zde zastoupeno vše, od robotického ramena, které odebírá jednotlivá těsnění a opět je odkládá na jiném místě, přes pece, jimiž procházejí pásy montážních linek, až po stroje sahající do výšky stropu a vybavené lisovacími nástroji o délce blížící se třem metrům. Panuje zde stejný ruch jako na křižovatce hlavní dopravní tepny v době dopravní špičky. Skutečně se zde doporučuje pravidelně se ohlížet doprava i doleva, neboť uličkami se nepřetržitě valí zaneprázdněné vysokozdvižné vozíky. Ty přepravují hotová těsnění do expedičního skladu nebo přivážejí suroviny do míst jejich zpracování.

Výroba moderního těsnění hlavy válců začíná odebráním ocelového svitku, tedy svinutého pásu z oceli. Šířka svitku je závislá na velikosti těsnění, které z něho má vzniknout. Při výrobě těsnění pro čtyřválcové motory jsou obvyklé šířky svitku okolo 400 milimetrů. Z tohoto materiálu, který je již dodáván se správnou tloušťkou v rozsahu od 0,15 do více než 1 milimetru, pak vznikají jednotlivé vrstvy těsnění hlavy válců. Materiál je prostřednictvím několika válců srovnávacího zařízení odváděn do obrovských strojů, ve kterých se vytvářejí jak vnější obrys, tak i schéma otvorů, žlábky a zadržovač. Společnost ElringKlinger je dodavatelem téměř všech výrobců automobilů. Pro každý motor je potřebné speciální těsnění včetně nástroje k jeho výrobě. Aby mohl trvale zásobovat všechny odborné oblasti od vývoje až po výrobu z vlastních zdrojů, vyrábí si podnik sám ve vlastní nástrojárně i velké lisovací nástroje.

Elastické těsnění
Velká, většinou kruhová vybrání pro oblast spalovacího prostoru jsou na okraji opatřena takzvanými žlábky. Jedná se o vylisované tvary, které zvyšují těsnicí schopnost v kritických místech. Následně jsou výstřižky z ušlechtilé oceli zakládány do pece. Zde získávají zlatavý lesk a vyšší trvanlivost a jsou zbavovány veškerých zbytků strojního oleje. To je obzvláště důležité, neboť některé z ocelových vrstev jsou pak opatřeny vrstvou elastomeru, která by k nim jinak nepřilnula. Elastická vrstva tvořená plastem slouží k mikroutěsnění. V závislosti na konstrukčním provedení a požadovaných vlastnostech se nanáší, stejně jako žlábky, okolo vybrání pro oblast spalovacího prostoru nebo také na celou plochu těsnění hlavy válců.

Jsou-li všechny vrstvy – ať již z ušlechtilé oceli, nebo z jiného materiálu a s elastomerovou povrchovou vrstvou, nebo bez ní – připraveny k tomu, aby z nich bylo vyrobeno těsnění, uspořádají je robotická ramena ve správném pořadí na sebe, načež se jednotlivé vrstvy spojí pomocí nýtů. Těsnění hlavy válců by již nyní bylo vlastně připraveno k použití, přesto však ještě neopouští výrobní závod společnosti ElringKlinger, protože musí projít důkladnou kontrolou. Nejdříve musí těsnění při „slisování“ prokázat, že skutečně dokonale těsní. Při této kontrole je těsnění stlačeno ve zkušebním zařízení a vystaveno působení tlakového vzduchu. Je-li těsnění hlavy válců skutečně zcela těsné, následuje další zkouška: vážení. Citlivě nastavený přístroj kontroluje hmotnost těsnění hlavy válců. Touto kontrolou může těsnění úspěšně projít pouze tehdy, je-li jeho měrná hmotnost naprosto správná. Je-li u lisovacího nářadí ulomen některý razník, mohlo by chybět některé vybrání a těsnění by pak bylo vyřazeno jako zmetek.

 

Přesné požadavky
Ve výrobním závodě ve městě Dettingen an der Erms se nic neponechává náhodě: Zaměstnanci pravidelně záměrně vkládají do strojů nesprávně vyrobené díly, aby zkontrolovali, že tyto stroje pracují skutečně správně a dokážou rozpoznávat všechny kusy, které nejsou zcela bezchybné. Jestliže vyrobené těsnění obstojí při všech těchto zkouškách, je opatřeno výrobním číslem, číslem zákazníka a někdy také logem. Následuje ještě vizuální kontrola, která je prováděna speciálně vyškoleným pracovníkem, a teprve poté jsou hotová a důkladně zkontrolovaná těsnění hlav válců uložena do beden a odeslána výrobci automobilů.

Na těsnění hlav válců jsou kladeny vysoké nároky rovněž ze strany velkoobchodů dodávajících náhradní díly pro automobily. Před 20 roky se těsnění vyráběla ještě zcela jinak než dnes. Motor však funguje pouze s konstrukčně shodným těsněním hlavy válců, jakým byl vybaven při svém vyrobení. Proto společnost ElringKlinger v současnosti ještě vyrábí pomocí speciálních malosériových nástrojů také taková těsnění, která již vlastně neodpovídají dnešním měřítkům, a to jak z hlediska způsobu své výroby, tak i z hlediska své vnitřní konstrukční skladby. Tato těsnění sice nejsou požadována v tak velkých počtech kusů jako nejnovější modely, přesto jsou však stále ještě potřebná jako náhradní díly.

Opravdoví specialisté
Speciální případy jsou v Dettingenu svěřovány oddělení výroby vzorků a prototypů. Pracovníci, kteří se zabývají výzkumem těsnění hlav válců, zde v nepřetržitém třísměnném provozu ověřují nová konstrukční provedení, zkoušejí prototypy a vyrábějí díly podle speciálních přání. Potřebuje-li například majitel vozidla, které patří mezi veterány, pro svůj automobilový klenot těsnění hlavy válců, které však již nelze běžně zakoupit, profesionálové ze společnosti ElringKlinger mu ochotně pomohou. Pomocí laseru se přímo na místě naskenují obrysy starého, zničeného těsnění. Na základě takto získaných dat pak pracovníci vyrobí přesně padnoucí náhradní díl, který je opravdovým unikátním kusem. Zdejší profesionálové však umějí vyrábět nejen stará těsnění: Těsnění hlavy válců „Made in Dettingen an der Erms“ nacházejí úspěšné uplatnění i při několika závodních seriálech.

Související články

Specialisté na těsnění – návštěva továrny Elring
Specialisté na těsnění – návštěva továrny Elring

Rozvoj motorizace lze snadno rozeznat. Avšak to, co vidíme navenek vozidla, je jen méně důležitá část. VW Golf dnes vypadá podobně jako před lety, ale pokud bychom například použili motorové těsnění vyvinuté před mnoha lety, jízda by netrvala dlouho. Jsou to detaily, které tvoří pokrok. Využili jsme pozvání od dodavatele těsnění Elring, abychom zjistili, jak […]

Těsnění a hlava válců při opravě motoru Mercedes-Benz OM 906
Těsnění a hlava válců při opravě motoru Mercedes-Benz OM 906

Po určité době provozu nebo v důsledku poškození může docházet ke značnému zhoršení stavu motoru, následkem čehož je nutné provést opravu. K tomu, aby byla obnovena funkčnost motoru, která je předpokládána výrobcem, jsou potřebné obsáhlé technické znalosti. Například je nutné provádět před každým pracovním úkonem pečlivou kontrolu těsnicích ploch motorového bloku a hlavy válců. Optimální […]

Elring představil moderní, informativní a cílené internetové stránky
Elring představil moderní, informativní a cílené internetové stránky

U příležitosti zahájení veletrhu Automechanika 2016, předního veletrhu automobilového průmyslu, Elring spustil vylepšené webové stránky v novém, responsivním designu a rozšířeném obsahu. Z hlediska cílových skupin byla nová stránka přizpůsobena zejména pro odborníky ze servisních dílen na jedné straně a maloobchodních uživatelů na straně druhé. "Naše nově spuštěná webová stránka dává návštěvníkům možnost vybrat si […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!