Analýza: Autoservisy očima servisů 2015

14. září 2015, 14:01

Předkládáme již druhou analýzu motoristických servisů na území České republiky. Cílem této analýzy je zmapovat, jak jsou servisy vybaveny, jak probíhá jejich provoz, kdo jsou jejich dodavatelé, jakým způsobem nakupují náhradní díly, jaké služby nabízejí svým zákazníkům,a s čím se potýkají při své činnosti. Obsahuje unikátní porovnání s rokem 2010, kdy byla provedena identická analýza.

Informace uvedené v analýze budou potřebné a mohou pomoci v plánování prodejních aktivit firem prodávající náhradní díly, taktéž firmy zabývající se prodejem servisního vybavení. Na tuto analýzu budou navazovat další, mapující další činnosti autoservisů a bude také sledován vývoj po dalších letech.

Analýza je určena pro široké spektrum odběratelů, počínaje vedením distributorských a výrobních firem v motoristické branži,pro osoby řídící obchodní a marketingové aktivity firmy.

Analýza probíhala na vzorku 265 respondentů, kteří vlastní nebo provozují nezávislý nebo autorizovaný autoservis, případně autoservis s prodejnou na území České republice. Údaje byly získány metodou CAWI – Computer Assisted Web Interviewing (Metoda sběru dat dotazováním na webovém formuláři) a metodou CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing (Metoda sběru dat telefonickým dotazováním za pomoci počítače). Všechny případy neobjektivních odpovědí, byly odstraněny.

STRUKTURA RESPONDENTŮ
STRUKTURA RESPONDENTŮ DLE TYPU PROVOZOVNY
STRUKTURA RESPONDENTŮ DLE VĚKU
STRUKTURA RESPONDENTŮ DLE VLASTNICKÉ A PRACOVNÍ POZICE

VYBAVENÍ SERVISŮ
VELIKOST PLOCHY SERVISU
PŘIJÍMACÍ KANCELÁŘ PRO KLIENTY
POČET STÁNÍ
VYBAVENÍ SERVISU

PROVOZ SERVISU
POSKYTOVANÉ A PROVÁDĚNÉ SLUŽBY
SPECIALIZACE SERVISU
NÁHRADNÍ VOZIDLO PRO KLIENTA
SKLAD NÁHRADNÍCH DÍLŮ – SOUČÁST SERVISU
PRŮMĚRNÝ POČET OBSLOUŽENÝCH KLIENTŮ
PRŮMĚRNÁ CENA HODINOVÉ PRÁCE
PRŮMĚRNÁ CENA PRÁCE A TYP FIRMY
POČÍTAČ V SERVISU – ZPŮSOB VYUŽITÍ
TYPY POUŽÍVANÝCH KATALOGŮ
ÚČAST SERVISU V SERVISNÍM KONCEPTU
PROČ SE VYPLATÍ PŘISTOUPIT K SERVISNÍMU KONCEPTU
PRACOVNÍ DOBA SERVISU
SOBOTNÍ PRACOVNÍ DOBA SERVISU

DODAVATELÉ A NÁHRADNÍ DÍLY
KRITÉRIA VÝBĚRU DODAVATELE DÍLŮ
KRITÉRIA NÁKUPU NÁHRADNÍCH DÍLŮ
KDE SERVIS NAKUPUJE NÁHRADNÍ DÍLY
RYCHLOST A ČETNOST DODÁVEK ZBOŽÍ
MĚSÍČNÍ OBRAT V NÁHRADNÍCH DÍLECH
ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ DÍLŮ

SERVISY DLE LIDSKÉHO ASPEKTU
MOTIVACE K PRÁCI
POČET ZAMĚSTNANCŮ
POČET ZAMĚSTNANCŮ A POČET DENNĚ OBSLOUŽENÝCH KLIENTŮ
KlÍČ K ÚSPĚCHU PŘI PROVOZOVÁNÍ SERVISU
PROČ SE VYPLATÍ PŘISTOUPIT K SERVISNÍMU KONCEPTU
PROBLÉMY SPOJENÉ S PROVOZOVANOU ČINNOSTÍ

FRAGMENT ANALÝZY

ZHODNOCENÍ
DOLOŽKA, KONTAKT

Cenu analýzy a další informace Vám sdělíme na adrese infocz@motofocus.eu.

Související články

Analýza: Autoservisy očima zákazníků 2015
Analýza: Autoservisy očima zákazníků 2015

Předkládáme Vám první analýzu autoservisů v České republice na základě odpovědí zákazníků těchto servisů. Cílem je získat pohled zákazníků na segment autoservisů a vše co je s tím spojeno. Od způsobu servisování vozidel, přes legislativu a až po názory zákazníků.

Czech Car Repair Shops Viewed From The Customer’s Perspective
Czech Car Repair Shops Viewed From The Customer’s Perspective

We present first analysis of repair shops in the Czech Republic based on the answers of their customers. The aim is to get a customer’s view on the repair shop segment and everything associated with it. From the way of repairing vehicles, through legislation, to customer’s feedback.

Report: Czech Car Repair Shops From The Perspective Of Their Own 2015
Report: Czech Car Repair Shops From The Perspective Of Their Own 2015

This analysis is already second in the ranking of Czech car repair shops analysis we´re presented. The goal of this analysis is to map Czech repair shop and their work equipment. How they operate, who are their suppliers, how they buy spare parts. What services they offer to the customers and what they face in […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!