MOTOR expert: Biopalivo ethanol E85 – možnost úspor pro motoristy, zajímavá práce pro servisy

6. května 2013, 14:33

Doba není zrovna lehká a tak mnoho majitelů autoservisů určitě přemýšlí o tom, jak zajistit více práce a tím i více tržeb do svých servisů. Jednou z možností je nabídnout novou službu, o kterou by byl ze strany motoristů zájem a která by do servisu, mimo jiné, přitáhla i řadu nových klientů. Kde je však vzít?

Jednou z největších starostí majitelů motorových vozidel je v posledních měsících neúnosně vysoká cena pohonných hmot. Takže kdo jezdit musí, ten zcela pochopitelně hledá možnosti snížení nákladů na provoz svého vozidla. Jednou z možností je šetřit na servisu a nebo hledat co nejnižší ceny paliva. Není proto divu, že stále více motoristů se informuje na biopalivo ethanol E85, které je zhruba o 10 Kč na litru levnější, než benzín BA95. S tím pak souvisí i zvyšující se zájem o přestavbu (nebo lépe úpravu) vozidel na toto palivo. Mnoho motoristů již využívá toho, že ethanol je mísitelný s benzínem a tankují ethanol a benzín až do poměru 50:50. Finanční úspora je poloviční a navíc se můžou (ale nemusí) potýkat se špatnými studenými nebo teplými starty, vysokou spotřebou, špatnými jízdními vlastnostmi. Z legislativního hlediska, pokud ho nechceme zcela pominout, nutno říct, že atestované je palivo E85, tzn. podíl 85% ethanolu a 15% benzínu ( v zimních měsících  to může být až poměr 70:30), které splňuje požadavky ČSN 636512. To znamená, z tohoto úhlu pohledu jakýkoliv jiný poměr palivové směsi neodpovídá příslušné normě. Vozidlo může jezdit pouze na palivo uvedené v jeho technickém průkazu. Právní a technický úhel pohledu bývá ale málokdy kompatibilní a pravda je také to, že jak montážní střediska, tak zákazníky zajímají především následující aspekty: aby byla finanční úspora na palivu co nejvyšší, aby byly časové i finanční náklady na přestavbu co nejnižší, aby přestavba, pokud možno, neovlivnila parametry vozidla (jako např. u LPG – zavazadlový prostor, počet míst, hmotnost), aby vozidlo při provozu na ethanol nemělo technické problémy, aby nemělo omezující podmínky (jako např. u LPG – starší podzemní garáže), aby přestavba na FFV vozidlo (schopnost jezdit buď na palivo benzín nebo na palivo ethanol) byla oficiální a se zápisem do TP a aby vozidlo procházelo emisní a technickou kontrolou bez problémů.

Internetová nabídka v této komoditě je velká a mnohdy značně rozporuplná. Navíc využití ethanolu provází mnoho fám a mýtů a tak není divu, že najít to správné řešení na všechny proklamované problémy je pro seriozní dodavatele přídavných zařízení na úpravu motorů velkou profesionální  výzvou. Určitě však ne pro všechny. Na interentu se prodává nepřeberné množství těchto zařízení v různých cenových relacích a určitě ne všichni dodavatelé kladou důraz na nutnost profesionální montáže, diagnostiku technického stavu motoru a jeho příslušenství, proklamaci dodržení emisních parametrů podle Zákona č. 56/2001 Sb. nebo homologaci a pověření Ministerstva dopravy na hromadné přestavby vozidel. Navíc je na internetu i dost lidí sebevědomě připravených udělat „objektivní“ závěr z jediné zkušenosti a také dost těch, kteří jim bez ověření uvěří. Není proto divu, že ethanol provází tolik mýtů, fám, diskusí. Naštěstí jsou i takoví, kteří si rádi udělají svůj vlastní a pokud možno objektivní názor.

MOTOR expert s.r.o. se touto problematikou začal velmi seriózně zabývat na jaře minulého roku a to ze stejných důvodů, jaké jsou uvedeny na začátku. V zájmu rozšíření svých servisních služeb jsme hledali produkt, který úzce souvisí s naší mnohaletou specializací na autodiagnostiku a měření emisí a o který by byl mezi motoristy zájem, především z důvodu úspory provozních nákladů. Po zvládnutí pilotního období  jsme se rozhodli nabídnout spolupráci i dalším partnerům z branže, značkovým i neznačkovým autoservisům v roli smluvních montážních středisek.

Charakteristika přídavného  zařízení, které do ČR dováží  společnost MOTOR expert s.r.o.?
Přídavné zařízení METEX PT-E85, které svým klientům nabízíme prostřednictvím smluvních montážních středisek, umožňuje flexibilně tankovat benzín nebo čisté palivo E85 a tím dosahovat maximální úspory. Technickou charakteristikou tohoto zařízení je možnost jeho softwarového „seřízení“ na stejné hodnoty a režimy, jako při jízdě na benzín, čímž se řeší problémy se starty, spotřebou nebo emisemi. Vše hlídá systém palubní diagnostiky. Všeobecně lze říct, že toto zařízení je vhodné k montáži do všech typů a značek vozidel s benzínovým motorem mimo vozidel s přímým vstřikováním paliva Tsi, Fsi,… Zásadně nedoporučujeme montovat zařízení do vozidla, které má provozní problém. I z toho důvodu je základní podmínkou vstupní diagnostika motoru. Pokud se prokáže závada, jsme připraveni jí před montáží odstranit, abychom zamezili pozdějším problémům při jízdě na ethanol. Samozřejmostí je pak výstupní diagnostika a měření emisí. Tento postup se ukázal jako přínosný – pro obě strany.

Přídavné zařízení a legislativa:
Naše zařízení prošlo renomovanou státní zkušebnou TUV SUD Praha a.s. a splnilo požadavky Zákona č. 56/2001 Sb. v emisní úrovni OBD 3 až OBD 5. Na základě toho jsme od Ministerstva dopravy ČR získali osvědčení o schválení hromadné přestavby vozidel č. HP 0178. Náš servis i ostatní naše montážní střediska, kterých je ke dnešnímu dni 9. dubna 2013 celkem 37, můžou provádět zápisy o montáži do technických průkazů, my pak centrálně zajišťujeme zavedení přestavěných / upravených vozidel do centrálního systému DAVOZ. Věříme, že se na základě zápisu bude dát uplatnit osvobození od daně silniční v kategorii FFV vozidla, čímž by byla tato služba ještě atraktivnější.

Zákaznický servis pro konečného uživatele:
Montáž zařízení nevyžaduje žádná zvláštní opatření. Osvědčilo se zkontrolovat správné svíčky, těsnost výfuku. S ohledem na čistící účinky ethanolu po určité době je vhodné vyměnit palivový filtr. Doporučujeme klasickou údržbu vozu a návštěvu našeho servisu jedenkrát ročně, ale to by mělo být zcela automatické bez ohledu na instalované přídavné zařízení. Mnoho motoristů, v rámci úspory nákladů, šetří právě na servisu svého vozu. Neuvědomují si, že se prevence, především u vozidel napěchovaných elektronikou, vyplácí. Nutno říct, že v kontextu úpravy motoru na E85 je nutné ke každému autu přistupovat zcela individuálně. Hlavně ze začátku provozu na E85 nebo při změnách ročních období doporučujeme všem svým klientům zastavit se v servisu na kontrolu nebo případnou úpravu softwaru přídavného zařízení. V tomto momentu také mapujeme jejich osobní zkušenosti. Tato služba je bezplatná. Má to však pro nás i jisté nevýhody. Změna paliva a z technického hlediska tento nepatrný zásah do motoru budí v motoristech potřebu vozidlo více a pečlivěji sledovat a tak často řešíme problémy typu: venku -10 stupňů a mě to nastartovalo až napodruhé nebo zvedla se mi spotřeba podle palubního počítače o 0,02384 litru. Co s tím uděláte? Možná by to chtělo více osvěty v tom základním, motoristickém slova smyslu. Když někomu auto s benzínem či naftou nenastartuje v zimě napoprvé, určitě hned neutíká do servisu. V tomto období mají i auta jezdící na benzín vyšší spotřebu. Záleží také na režimech jízdy. Převažující městský provoz si určitě vezme svoje.  U ethanolu E85 má motor vyšší výkon. Kdo ho začne naplno využívat, tomu se určitě zvýší spotřeba. Aby měl motor vyšší výkon, potřebuje víc energie. No a tu si vždy vezme z paliva. Také způsob výpočtu průměrné spotřeby může mít svá uskalí a nepřesnosti. Určitě objektivnější bude sledování spotřeby v delším časovém horizontu a se zohledněním výše uvedených aspektů. No a takových „problémových“ příkladů je možné uvést více. Co se týče rentability intalace přídavného zařízení, tak tam je odpověď také jednoduchá. Je to individuální. Kdo jezdí víc, tomu se přestavba určitě vyplatí, protože se mu investice do vozidla schopného jezdit buď na benzín nebo na ethanol rychleji vrátí. Právě tato možnost je na celé problematice nejzajímavější. Úprava motoru na E85 není nevratný proces, ale svobodná možnost si vybrat. No a možnost výběru by v budoucnu mohla mít pozitivní vliv na ceny pohonných hmot všeobecně.

Čerpací stanice:
Co se týče servisu v podobě přístupnosti ethanolu na čerpacích stanicích v ČR, dá se konstatovat jeho postupný rozvoj. Loni na podzim bylo cca 160 čerpaček, v prosinci již 260 čerpacích stanic a dneska přes 300. Dá se očekávat, že situace v tomto směru bude stále lepší a lepší.

Smluvní montážní střediska:
Momentálně máme po celé ČR 37 smluvních partnerů, kteří zajišťují montáž námi dodávaného zařízení. Každým dnem se nám však hlásí další zájemci. Prozatím máme v plánu vybudovat 50 smluvních montážních středisek, kterým se budeme snažit i nadále poskytovat kvalitní servis a poradenství.

Podmínkou smlouvy je, aby naši partneři disponovali vhodnými prostory, odborně fundovanými pracovníky v oboru autodiagnostika a byli i patřičně technicky vybaveni. Povinné diagnostické zařízení: osciloskop / motortester, tester pro komunikaci s řídími jednotkami vozidel a přístrojové vybavení na měření emisí výfukových plynů. V tomto bodu netrváme na certifikaci pracoviště v úrovni emisní stanice, ale výstupní podmínkou úpravy motoru na E85 a provedení zápisu do TP vozidla je, aby vozidlo splňovalo podmínky Zákona č. 56/2001 Sb.. Emisní protokol s vyhovujícími hodnotami je podmínkou zápisu a je nedílnou součástí montážního protokolu. Montážní protokol obsahuje všechny důležité údaje o vozidle, o technickém stavu motoru před i po montáži – paměť závad, ověření lambda regulace, startování, počet kilometrů, průměrná spotřeba, na základě zjištěných skutečností doporučení či nedoporučení k montáži přídavného zařízení, popř. výsledek diagnostiky motoru, doporučení způsobu odstranění závady, dále pak evidenci dodatečných úprav softwaru, záruční podmínky atd. V případě, že montážní středsko má zájem stát se stanicí měření emisí, jsme schopni poskytnout mu komplexní servis – od metodického vedení a sepsání všech žádostí, přes dodávku komplexního vybavení SME až po ucelený soubor potřebných odborných školení s certifikáty a osvědčeními ŠZD.

Co se týče běžného zákaznického servisu pro naše smluvní partnery, tak pro ně i nové zájemce pořádáme pravidelné odborné semináře, kurzy autodiagnostiky se zaměřením na E85, mají k dispozici nonstop poradenský servis. Snažíme se sbírat zkušenosti a vyhodnocovat je. Ty pozitivní nás nesmírně těší a negativní v podstatě též, protože jsou zdrojem našeho dalšího poznání a tím i možnosti problém pochopit, vyřešit a závadu odstranit. Nikdo učený z nebe nespadl. Prozatím máme zkušenosti z více než 400 montáží tohoto zařízení  a dá se říct, že to v současnosti již funguje velmi uspokojivě. Za necelý rok, co tuto službu nabízíme, jsme řešili celkem asi 15 problémových případů. Ve většině z nich nakonec problém nebyl v přídavné jednotce a ethanolu, ale v autě. K počtu montáží nutno říct, že se jedná o postupný proces spojený s marketingem, s objektivním informováním veřejnosti, značný čas i úsilí nás stáli zkoušky v pověřené zkušebně, následně osvědčení Ministerstva dopravy o hromadné přestavbě vozidel, zpracování všech technických podkladů, vyřešení logistiky zápisů do TP atd. a to vše v určité průkopnické roli bez administrativních zkušeností, čímž nemyslíme pouze naši vlastní. S ohledem na výše uvedené hodnotíme počet namontovaných zařízení jako pozitivní už i z toho důvodu, že má stoupající tendenci.

Jaké jsou výhody úpravy motorů na E85 – pro montážní střediska a pro zákazníky
V různých diskusích bylo řečeno a napsáno mnoho slov o možnostech, výhodách či nevýhodách značkových či neznačkových servisů, o budoucnosti autoopravárenské branže, o ekonomické krizi, která nese problémy s nedostatkem práce na všech frontách a ve všech oblastech. Většinou nelze než souhlasit, ocenit a podpořit názory, které ukazují na konkrétní možnosti, jak z nepříznivé ekonomické situace  vyjít se ctí. Základem každého úspěchu je dobrý produkt, kterému uvěříme my i naši zákazníci a který nám přinese zajímavou práci a jim nesporné výhody.

Které to jsou v případě úpravy motorů na ethanol E85? Je to především cena paliva. Palivo E85 je cca o 10 Kč/ l levnější než benzín, takže při natankování 50 l nádrže okamžitá úspora  500 Kč. Z ceny služby ( u nás cca 8.000 Kč včetně DPH, diagnostiky i montáže) pak vyplyne rychlá návratnost investice a tak bychom mohli pokračovat dál: vyšší výkon motoru (při jeho využití přináší mírně zvýšenou spotřebu), ekologie a nižší produkce skleníkových plynů, rychlá montáž zařízení do vozidla, žádná přídavná nádrž v kufru, žádná omezení, žádné speciální požadavky po montáži atd. Jako nevýhodu by někdo mohl spatřit problém etický – využití zemědělských plodin pro tyto účely. V tomto směru jsme se shodli na tom, že s ohledem na dnešní dobu bude v této chvíli prozíravější udržet a podpořit českého zemědělce, nežli arabského šejka. Bioethanol není nic nového pod sluncem. Za první republiky živil tento obor 25.000 lidí! Fámám o ničení a rezavění motorů či o tom, že ethanolová slivovice škodí a  rozežírá hadičky, snad už nikdo nevěří. Určitě nikdo na Moravě, kde je prozatím nejvíc montážních středisek. A pokud by přece jen někdo trval na tom, že ano, pak by to měl dokázat. Doba pokročila dál a je na každém z nás, jak se k problému postaví – krásné na tom je, že to může udělat zcela svobodně. Co se týče autoservisů a také toho našeho: je to asi jediná služba, která zákazníkům peníze postupně a hlavně prokazatelně vrací. Jsme rádi, že ji můžeme nabízet.

Více informací na www.motorexpert.cz.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Anonym, 7. května 2013, 9:35 0 0

Jen taková maličkost. Motor EXPERT zde hovoří o mýtech a sám je šíří: "zvedla se mi spotřeba podle palubního počítače o 0,02384 litru. Co s tím uděláte?" To je tedy silně zavádějící.

Vliv na korozivnost existuje a lze ji omezit až téměř vyloučit, ale nedá se ji odbýt tím, že "na Moravě" se nikdo s rezavým motorem neohlásil. Seriózní by byly hmatatelné výsledky, ty ale Motor EXPERT nemá, šíří tedy zase mýty, před kterými varuje.

Nevěřte tomu, že kromě TSi a FSI je zařízení vhodné pro všechny typy motorů!Paušálně toto neplatí a to je další mýtus. Pokud se tím budete seriózně zabývat s vlastními měřeními, pak přijdete sami na to, že když budete konverzní jednotku na E85mabízet tímto stylem, že budete mít s reklamacemi plné ruce práce. Za pravdu dávám jen tomu, že auto, na kterém má být Ethanol provozován, by mělo být v bezvadném stavu. Ne snad proto, že by fungoval s chybou hůře na Ethanol nežli na benzín, ale proto, že se od doby montáže svádí z principu všechno JENOM na Ethanol. Toje tak všechno, s čím bych s článkem souhlasil.

Pak se zde Motor Expert ohání legislativou a jak je tedy možné, že když dostali schválení až nyní, že mají přestavěno již 400 jednotek? Odpověď je jednoduchá. Ministerstvem dopravy jmenované středisko, které se zde ohání zákony a předpisy, je namontovalo ilegálně a tedy v rozporu s legislativou. Jak je tedy možné, že ti samí lidé, co dopoledne školí emisní techniky, montují odpoledne ilegálně zařízení zákazníkům do vozidel, na které doposud nebylo žádné schválení? V praxi to znamená, že emisním technikům sdělují, ža taková vozidla musí z emisek vyhazovat, přičemž to zákazníkům, kterým odpoledne montují Ethanol taktně zamlčí (dnes už ne, protože po roce ilegálních dostaveb na 400 vozidlech získali oprávěnění).

To jen tak aby mýty byly mýty a fakta zůstala fakty, jinak je to plácání o plácání.

Odpověď

Anonym, 7. května 2013, 10:23 0 0

No mě by zase zajímalo, jak jste dospěli k paušálnímu závěru, že úprava zvyšuje výkon motoru. E85 ma sice vyšší oč, což není v článku zmíněno, ale to ještě není záruka zvýšení výkonu. Když jste takoví experti, tak snad víte, co je oč u benzinu a na co má vliv. Pak by vás jistě nepřekvapilo, že oč vyjadřuje pouze odolnost benzinu vůči detonacím. Čím vyšší oč, tím je možno do určité míry zvednout předstih a výkon se může o něco zvýšit, ale to každý motor neumí. Máte alepoň odměřené nějaké auto na brzdě před po úpravě? Pokud ne, tak jsou to pouze domněnky a oblbování zákazníka.

Odpověď

Anonym, 12. května 2013, 23:49 0 0

Tento způsob boje zdá se mi poněkud zvláštní a jsem přesvědčena, že každému musí být na první pohled jasné, že v komentářích vůbec nejde o etanol. Internetovou debatu s anonymem, který se pod svůj názor neumí ani podepsat, považuji za kontraproduktivní a zbytečný výdej energie a proto anonymní a urážející názory zásadně nekomentuji. Po dlouhém přemýšlení jsem se rozhodla tentokrát udělat výjimku.

1. Chci poděkovat za potvrzení toho, co je napsáno v článku: anonymní internet snese všechno. Udělejte si vlastní názor na věc!
2. Pořádáme bezplatné semináře na téma etanol (úprava vozidel, montáž zařízení, možnosti spolupráce, výměna zkušeností montážních pracovišť i uživatelů, výsledky měření vč. zkušebny, atd.). Nejbližší se budou konat 16. a 17. května v Přerově.
3. Komentáře, kromě pomluv MOTOR expertu, si hrají na objektivní, ale nepřináší žádné konkrétní důkazy o tom, že v článku popsané zkušenosti se nezakládají na pravdě. Naším důkazem jsou výsledky z renomované zkušebny, které potvrzují, že námi dodávané zařízení splňuje požadavky Zákona č. 56/2001 Sb. v emisní úrovni EURO 3 až 5.
4. Porušení zákona co se montáží týče? Asi jenom blázen by jako první utíkal do pověřené zkušebny bez jakýchkoliv zkušeností s výrobkem, bez měření, testování, zpětné vazby od uživatelů testovacích vozidel, bez vyhodnocování v delším časovém horizontu. Na toto jedna montáž a jedna zkušenost nemůže stačit. Myslím si, že z článku to jasně vyplývá.
5. Stejně jako v článku, tak i zde opakuji, že nevlastníme patent na rozum, že se stále učíme a řešíme vzniklé problémy, že jsme vděční za názory a zkušenosti, že je nutné ke každému vozidlu přistupovat individuálně, že tato služba může s sebou nést i úskalí přemrštěného a mnohdy úsměvného drobnohledu ze strany uživatelů,…
6. Náš postoj k využití etanolu jsme si vytvářeli dlouhodobě, posuzovali ho v technické, ekonomické i etické rovině. Každý má právo na svobodnou volbu i svobodný názor. Nikomu nic nevnucujeme, pouze na základě našich zkušeností přinášíme téma k zamyšlení či k inspiraci. Úprava vozidel na etanol je prioritně o ceně paliva a menších dopadech na životní prostředí. Aby etanol v autech začal skutečně dobře fungovat, je třeba využít znalostí, služeb a úzké spolupráce mnoha zkušených autodiagnostiků v této republice a právě takovou spolupráci nabízíme.

Autorům komentářů přeji méně zloby a všem čtenářům tohoto portálu hodně úspěchů a štěstí.

Ing. Irena Kanovská, jednatelka MOTOR expert s.r.o.

Odpověď