ALLSTAR: Automobilové žárovky LUCAS LIGHT BOOSTER

, 19. května 2016, 11:45

Je nutné dodržovat důsledně předepsaný utahovací moment pro montáž zapalovací svíčky do motoru. V důsledku zmenšování průměrů závitu (downsizing) je předepsaný utahovací moment nižší a nižší. Použití momentového klíče je nutné.

Utahovací moment musí odpovídat uvedeným hodnotám:

Pro montáž svíček vždy používejte momentový klíč! Montáž nechte na odbornících.

BRISK TIP

BRISK uvádí tabulky s doporučeným utahovacím momentem ve většině obchodně-technických dokumentů.

Důsledky překročení utahovacího momentu

Překročením doporučeného utahovacího momentu při montáži zapalovací do motoru dojde k natažení pouzdra v oblasti zápichu závitu a tím k poškození odvodu tepla ze špičky izolátoru přes těsnicí kroužek do pouzdra a hlavy válce. Následuje, přehřátí špičky izolátoru což způsobí předzápaly ve spalovacím prostoru. Vysoká teplota ve spalovacím prostoru následkem předzápalů poškodí svíčku a může vážně poškodit motor.

BRISK TIP

BRISK vyrábí pouzdra zapalovacích svíček technologií studeného lisování. Nepřerušení toku vláken materiálu zvyšuje odolnost pouzder proti přetažení o desítky procent oproti klasickému způsobu soustružení.

Související články

ALLSTAR: Nová značka ATTEX
ALLSTAR: Nová značka ATTEX

ALLSTAR pro Vás vytvořil vlastní značku ATTEX, která Vám usnadní se lépe orientovat v nabídce alternátorů a startérů. Především Vám pomůže srovnat kvalitu a cenovou dostupnost. Řada ATTEX člení celky do čtyř kvalitativních skupin ATTEX, ATTEX PRO, ATTEX OE aATTEX R.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!