ČOI: V lednu nevyhověly dva vzorky motorových paliv

24. února 2016, 11:40

V lednu odebrala Česká obchodní inspekce u čerpacích stanic ke kontrole jakosti celkem 221 vzorků pohonných hmot, z nichž nevyhověly jakostním parametrům příslušných technických norem dva vzorky – jeden vzorek motorové nafty nedosahoval stanoveného limitu v bodu vzplanutí a vzorek Etanolu E85 nevyhověl v tlaku par. Prodej těchto nejakostních paliv o obsahu téměř 8.200 l a v hodnotě přesahující 200.000 Kč byl opatřením ČOI zakázán. Celkový poměr 0,9% nejakostních vzorků řadí lednové výsledky kontrol jakosti pohonných hmot k nejnižším zjištěním v průběhu minulého roku, což je dobrým znamením zejména pro motoristy.

U čerpacích stanic pohonných hmot na území České republiky byly v průběhu ledna v souladu se zákonem č. 311/ 2006 Sb., o pohonných hmotách, a vyhláškou č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot, odebrány ke kontrole jakosti vzorky automobilových benzinů, motorové nafty, LPG, CNG a Etanolu E85. Z celkového počtu 221 odebraných a kontrolovaných vzorků pohonných hmot nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům 2 vzorky, což představuje 0,9%.

Motorové nafty
V měsíci lednu bylo odebráno ke kontrole jakosti celkem 104 vzorků motorové nafty, z nichž 1 vzorek nesplnil jakostní požadavky příslušné technické normy. Nevyhověl v jakostním parametru bod vzplanutí, neboť naměřená hodnota byla 48,0 °C a minimální stanovená hodnota je při zahrnutí nejistoty měření 53,0 °C. Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590(2014) – Motorová paliva-Motorové nafty-Technické požadavky a metody zkoušení.

Etanol E 85
Jediný vzorek Etanolu E85, který byl v lednu odebrán ke kontrole jakosti, nevyhověl v jakostním parametru tlak par. Laboratorním rozborem byla naměřena hodnota 42,4 kPa, a minimální hodnota tlaku par stanovená technickou normou ČSN P CEN/TS 15293 Motorová paliva – Etanol E 85- Technické požadavky a metody zkoušení je při zahrnutí nejistoty měření 48,0 kPa.

Biopaliva v pohonných hmotách
Ve sledovaném období byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 104 vzorků motorové nafty a obsah etanolu byl zkontrolován u 89 vzorků automobilových benzinů. Překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek nebylo u odebraných vzorků těchto pohonných hmot zjištěno.

Opatření
Česká obchodní inspekce v lednu uložila 2016 zákaz prodeje pohonných hmot, které neodpovídaly požadavkům zvláštních právních předpisů (dle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o ČOI) na 5.552 l motorové nafty v hodnotě 146.017,60 Kč a 2.636,79 l paliva E-85 v hodnotě 68.292,86 Kč.

Závěr
Laboratorní rozbory vzorků motorových paliv, odebraných ke kontrole jakosti v lednu 2016, prokázaly odchylky od jakostních norem u jednoho vzorku motorové nafty a jednoho vzorku paliva E-85. V porovnání s prosincovými výsledky kontrol jakosti pohonných hmot se jedná o snížení poměru nejakostních vzorků v lednu o 0,8%  (z 1,7% v prosinci 2015 na 0,9% v lednu 2016).

Tisková zpráva České obchodní inspekce

Související články

Pneuservisy neseznamují spotřebitele s cenou služeb
Pneuservisy neseznamují spotřebitele s cenou služeb

Pneuservisy jsou využívány motoristy nejčastěji v jarním období, kdy je třeba vyměnit zimní pneumatiky za letní, a pak na podzim, kdy je třeba připravit automobil na zimní provoz. Proto byla monitorovací a kontrolní akce České obchodní inspekce naplánována na tato období s cílem ověřit úroveň služeb poskytovaných pneuservisy. Její jarní část probíhala na celém území […]

Prodej ojetých motorových vozidel s četnými nedostatky
Prodej ojetých motorových vozidel s četnými nedostatky

Kontrolní akce zaměřená na nabídku a prodej použitých motorových vozidel měla ověřit, jakým způsobem prodávající poskytují informace o jejich vlastnostech, zejména počtu ujetých kilometrů, a také jak spotřebitele informují o podmínkách uzavření kupní smlouvy na vozidlo, včetně možnosti platby prostřednictvím spotřebitelského úvěru. Již průběžné výsledky kontrol prokázaly při nabídce a prodeji ojetých motorových vozidel závažné […]

ČOI: Pneuservisy neinformují spotřebitele o cenách služeb
ČOI: Pneuservisy neinformují spotřebitele o cenách služeb

Ověřit úroveň služeb pneuservisů a dodržování povinností, vyplývajících prodávajícím nebo poskytovatelům těchto služeb z obecně závazných právních předpisů, bylo cílem kontrolní akce České obchodní inspekce. Kontroly probíhaly podle plánu v jarním a podzimním období, kdy jsou spotřebiteli – motoristy tyto služby využívány nejčastěji. Inspektoři zjistili nedostatky v 77 z celkem 204 kontrolovaných provozoven (téměř 38%). […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!