Malý konektor s velkým dopadem

5. října 2017, 18:40

Jak netečnost Evropské komise ovlivní menší firmy a spotřebitelský výběr.

Malá zásuvka v automobilu, podobná lékařskému stetoskopu

Představte si, že musíte navštívit s nějakým problémem lékaře. Například vás bolí u srdce nebo cítíte, že se děje něco nedobrého s vaším krevním tlakem. A lékař vás nemá jak vyšetřit, protože nemůže k vyšetření použít stetoskop nebo tlakoměr. To by byl závažný problém, média by určitě spustila povyk a kritizovala systém, v němž nelze pacienta správnými přístroji vyšetřit.

Podobně, pokud se vám pokazí automobil, je potřeba před opravou diagnostikovat problém. Dnešní složité elektronické obvody v automobilech téměř vždy vyžadují možnost připojit k vozidlu testovací zařízení. V současnosti je to možné díky malému diagnostickému konektoru, jemuž se obvykle říká ‘konektor OBD’.

Nicméně, zanedlouho mohou nastat drastické změny, kvůli nimž bude takové připojení nemožné.

Malý, „zapomenutý“ konektor

Naneštěstí je diagnostický konektor, jenž má i přes malou velikost zásadní dopad na celý poprodejní (aftermarket) automobilový trh, v ohrožení. Důvodem je skutečnost, že Evropská komise zahájila práce na návrhu směrnice pro schvalování jednotlivých typů automobilů, v nichž by tento konektor měl být začleněn.

Problémem není, co bylo do nové směrnice zahrnuto, ale co se do ní nedostalo.

Autoři nové směrnice zapomněli (zcela jistě náhodou) na konektor OBD, ale rovněž na mnoho dalších problémů uvedených ve „studii agentury Ricardo“, kterou komise sama zadala. Studie agentury Ricardo v roce 2016 důrazně doporučila modernizovat stávající legislativu týkající se přístupu k informacím potřebným pro opravy a údržbu vozidel, která je 10 let stará.

Je možné, že Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, o těchto důležitých problémech zmíněných ve zprávě agentury Ricardo nevěděla?

Je zástupcem EU zodpovědným za malé a střední firmy, což jsou podniky, které nejvíce utrpí, jestliže zapomenutý konektor OBD nebude do návrhu zahrnut.

Proto by se měla snažit zajistit, že závěry zprávy agentury Ricardo budou do aktuálně připravované směrnice začleněny, neboť chybějící konektor OBD příliš nepodpoří dojem, že komisařka plní své povinnosti.

Důsledky nepřítomnosti konektoru OBD

Dnes, kdy lze konektor OBD nahradit jiným systémem (například kompletní vzdálenou diagnostikou pomocí serverů řízených z ústředí výrobce vozidla), hrozí nebezpečí, že některý z výrobců automobilů využije mezery v zákoně a získá monopol na přístup k technickým informacím o stavu vozidla.

Bez možnosti přístupu k datům vozidla pomocí konektoru budou mít neznačkové servisy problém načíst kódy z opravovaných vozidel, a proto se dostanou vůči výrobcům automobilů do závislého postavení.

Existence konektoru OBD je proto pro fungování celého poprodejního automobilového trhu nezbytná – kvůli konkurenční nabídce servisu a oprav automobilů.

Nebude-li povinné do nových modelů automobilů začlenit konektor OBD, výrobci budou moci získat monopol na přístup k technickým údajům stavu vozidla.

Nezávislý poprodejní trh obsluhuje v Evropě 284 miliónů motoristů a vytvořil 3,5 miliónu pracovních míst v 500.000 firmách, z nichž ve většině případů jde o malé a střední podniky (SME). Dobrý stav tohoto sektoru dozajista motoristům prospívá, neboť silná vnitřní konkurence zaručuje inovativní přístup, agresivní cenovou politiku a lepší kvalitu služeb.

V souladu s teorií dominového efektu ovlivní následky odstranění malého konektoru OBD v podstatě všechny subjekty působící na nezávislém poprodejním automobilovém trhu. Kromě servisů, které ztratí přístup k datům o stavu vozidla a budou ve skutečnosti závislé na výrobcích automobilů, chybějící konektor OBD ovlivní také výrobce náhradních dílů, distributory, výrobce diagnostických zařízení a specializovaného softwaru pro konektor OBD, stejně jako miliony řidičů, které zasáhnou důsledky narušeného tržního prostředí.

Evropský parlament přišel motoristům a společnostem pohybujícím se na nezávislém poprodejním trhu na pomoc

Evropský parlament pracuje na diskutované směrnici celé měsíce. Komise pro vnitřní trh (IMCO) navrhla a zavedla dodatky, které nařízení směrnice výrazně vylepšují a za něž budou evropští motoristé, kteří problematiku znají, dozajista vděční. Je třeba poděkovat členům Evropského parlamentu, kteří předložili k návrhu mnoho dodatků, aby komunikační kanál do vozidla zůstal nedotčen.

Znění dodatků, vypracované členy komise IMCO, zaručuje správné fungování automobilového trhu, férovou a nedotčenou soutěž a neporušenou tržní rovnováhu.

Tento úspěch představuje bohužel pouze malý krok k volné soutěži. Ve skutečnosti jde pouze o začátek bitvy o malý konektor OBD

Poté, co návrh schválí Evropský parlament, bude nutné v rámci vyjednávacího procesu známého jako „neformální trialog“ dosáhnout kompromisu mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU. To znamená, že cesta k zachování malého, avšak velmi důležitého konektoru OBD zůstává velmi dlouhá.

Zaujal nás slabý zájem, který Evropská komise projevuje v otázce důležitých problémů poprodejního trhu; komise se stará výhradně o to, jak rychle zlikvidovat aféru Dieselgate, kvůli níž čelí kritice. Zdá se, problémy s informacemi pro opravy a údržbu (RMI) se odkládají do vzdálené (nejisté) budoucnosti.

Nicméně, podobný odklad bude mít velmi negativní důsledky pro firmy pohybující se na poprodejním trhu, neboť navždy připraví celý sektor neznačkových opraven automobilů o přístup k datům vozidel. Stanou se závislými na výrobcích automobilů, kteří budou jako jediní mít k dispozici „přístupové kódy“ k informacím potřebným pro opravy vozidel. Bude to mít škodlivý vliv na malé a střední firmy, podnikatele i jednotný trh.

Příklad: „Pasivní přístup komise v tak důležité otázce znamená legislativní nedbalost. Komisařka Bieńkowska by měla podniknout potřebné kroky a zajistit, že práce na dodatcích k dotčené směrnici budou NEPRODLENĚ zahájeny, v nejlepším zájmu 500 000 firem, které náležejí především do sektoru malých a středních podniků (SME), operují na nezávislém poprodejním trhu a poskytují evropským motoristům konkurenční výběr poprodejní péče pro 280 miliónů automobilů.” 

Co je konektor OBD?

Do 90. let 20. století nebylo možné v servisu přesně diagnostikovat závadu na vozidle. Ke změně došlo v roce 1996, kdy Spojené státy zavedly povinnost vybavit vozidla speciálním diagnostickým systémem OBD-II. O pět let později, v roce 2001, začala Evropská unie rovněž požadovat instalaci takového systému. V současnosti zajišťuje komunikaci s vozidlem konektor OBD, bez nějž by mechanik nemohl k vozidlu připojit počítač.

Jak změnila povinnost instalovat konektor OBD cenu oprav?

Konektor OBD umožňuje komunikaci s vozidlem, přesnou diagnostiku a rychlé a efektivní opravy, což je nezbytné pro další bezpečný provoz vozidla.

Zavedení povinnosti instalovat konektor OBD přineslo i další výhody. V současnosti mohou provádět přesné diagnostické procedury jak servisní střediska autorizovaná výrobci vozidel, tak servisy operující mimo tyto řetězce. To přináší dva segmenty trhu se servisem vozidel, které si navzájem konkurují – autorizované řetězce a nezávislý trh, který se rozvijí mimo jiné také díky povinnosti instalovat do automobilů konektory OBD. Tato distribuce tržních sil napomáhá zdravé konkurenci, což dále přináší širší výběr, lepší kvalitu a nižší cenu servisních prací. Jsou tak chráněny ekonomické zájmy evropských motoristů, neboť pro ně stále zůstává pořízení a údržba automobilu největší položkou rodinného rozpočtu.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!