Identifikace dílů je stále velký problém

12. února 2018, 0:01

Dnešní auta jsou stále „komplikovanější“, pro jejich konstrukci je zapotřebí více dílů, které se v některých detailech liší, a to nejen v závislosti na modelu vozidla, ale i na jeho verzi. V servisu mají být snadno identifikovatelné, aby byla usnadněna rychlá oprava a schopnost dodat danou součást od vybraného výrobce.

Identifikace dílů je stále velký problém. To potvrzuje nezávislý výzkum, který ukazuje, že distributoři a společnosti působící na nezávislém automobilovém trhu nejsou schopni účinně identifikovat náhradní díly. Problém je bohužel v právních předpisech, které v současné podobě omezují konkurenci na automobilovém trhu.

Nezávislý výzkum potvrzuje problémy, kterým čelí Aftermarket
Studie provedená firmou Ricardo pro Evropskou komisi a zpráva komise vycházející s této studie ukázaly, že ustanovení o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel (RMI – ang. – repair and maintenance information), obsahují četné nedostatky a nesrovnalosti, které poškozují aktivity a konkurenceschopnost společností na aftermarketu (IAM).

S ohledem na návrh Evropské komise na změnu právního rámce pro RMI (projekt COM 2016/31), Evropská asociace automobilových dílů (CLEPA) a Mezinárodní federace nezávislých distributorů náhradních dílů (FIGIEFA) na konci roku 2017 let zadala firmě Ricardo vypracovat a provést průzkum, jehož cílem bylo získat aktuální informace o fungování systému přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, zejména pokud jde o identifikaci dílů.

Do studie bylo zapojeno 167 respondentů – účastníci trhu aftermarketu – produkující a podílející se na dodávkách náhradních dílů (výrobci a distributoři), nezávislých katalogů náhradních dílů, oprav a diagnostiky a podpůrných programů. Obraz, který vyplynul z analýzy Ricarda, je znepokojující.

Je to špatné a bude ještě hůř
Podle výsledků průzkumu je neschopnost účinně identifikovat náhradní díly stále problémem pro distributory na trhu nezávislých automobilových dílů. Respondenti odhadovali, že přibližně 10% všech objednávek obdržených za posledních 12 měsíců nebylo identifikovatelných, zejména kvůli nedostatku přístupu k identifikačním informacím o dílech. Přesná identifikace součástí / vozidel je zjevně nejdůležitějším faktorem pro zákazníky servisů při objednávání náhradních dílů – tato odpověď byla naznačena až 93 procenty respondentů.

75% respondentů se domnívá, že procento dílů, které nemohou být jednoznačně identifikovány v katalozích, se v příštích 5 letech bude zvyšovat, a největší podíl respondentů (48%) očekává výrazný nárůst.

Podle respondentů to je způsobeno dvěma hlavními důvody. Za prvé, rostoucí složitost technologií vozidel vyplývající z digitalizace a zvýšení počtu modelů vozidel a rozmanitosti jejich vybavení. Za druhé, výrobci vozidel nechtějí sdílet informace o vozidlech, aby si udrželi konkurenční výhodu.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

David, 15. března 2018, 18:42 0 0

Ano, je v tom bordel a nezachrání nás/Vás ani objednávání podle originálního čísla dílu např. z PartsLink...pouze se zvýší úspěšnost objednávek, bez problémů to ale není.

Odpověď