SISA: Nový systém získávání kvalifikací pro autolakýrníky – šance pro každého

30. října 2015, 8:26

V souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. „O ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání“ byl 8 let vytvářen a v roce 2014 konečně odstartován nový systém získávání kvalifikací. Do jejich tvorby byly zapojeni i zaměstnavatelé. Aktuální podrobné informace jsou uvedeny webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Národního ústavu vzdělávání (NVÚ) Národní soustavy povolání (NSP), Národní soustavy kvalifikací (NSK) a Národní soustavy povolání (NSP).

Kdo může uznání kvalifikace získat a co znamená pojem kandidát
Každý občan ČR má šanci, aby mu byly uznány jeho skutečné znalosti a dovednosti bez ohledu na to, zda je získal ve škole, v kurzu, v praxi („na to, co už dávno dělá“) nebo samostudiem. Ať už příslušnou profesi již vykonává, chce se do ní rekvalifikovat nebo seznámit se s ní. Je to dobrá zpráva pro majitele, personalisty i zaměstnance firem nebo zájemce z řad celoživotního vzdělávání. Každý uchazeč o získání kvalifikace je definován jako kandidát. Jelikož samostatný obor AUTOLAKÝRNÍK, který byl zrušen v polovině 70. let min. století, byl znovu zřízen až od školního roku 2011-12, je to příležitost i pro ostatní lakýrníky, kteří se v tomto meziobdobí vyučili v obecném oboru LAKÝRNÍK.

Co je to dílčí a úplná kvalifikace
Tak jak je tomu i u řady jiných oborů (nejenom autoopravárenských), obdobně i v oboru AUTOLAKÝRNÍK může kandidát získat dílčí kvalifikaci (AUTOLAKÝRNÍK PŘÍPRAVÁŘ nebo AUTOLAKÝRNÍK FINALISTA) potvrzenou celostátně platným certifikátem nebo  kvalifikaci úplnou (AUTOLAKÝRNÍK PŘÍPRAVÁŘ + AUTOLAKÝRNÍK FINALISTA) navíc s možností získání výučního listu.

Kdo uděluje certifikáty a učňovské listy pro obor AUTOLAKÝRNÍK
Celostátně platné certifikáty udělují na základě teoretických a praktických zkoušek tzv. autorizované osoby (AO), tj. instituce certifikované příslušným rezortním ministerstvem, na jehož webových stránkách je jejich aktuální seznam. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pro obor AUTOLAKÝRNÍK aktuálně uvádí devět AO (z toho 7 odborných škol a 2 firmy zabývající se importem autolaků).

Výuční listy udělují na základě předložení certifikátů AO obou dílčích kvalifikací a následné zkoušky příslušné odborné školy, které se výukou oboru AUTOLAKÝRNÍK zabývají.

Jaká je možnost přípravy
Pro úspěšné absolvování zkoušek kandidáta (uchazeče) jsou vhodná přípravná školení (teoretická a praktická), ať už jsou pouze doporučovaná (pro kandidáty, kteří profesi delší dobu vykonávají) nebo nutná (pro ostatní kandidáty v rámci rekvalifikace). Jejich rozsah je možné stanovit na základě diagnostiky kandidáta (podle jeho momentální teoretické a praktické úrovně). Pro kandidáty bez praxe v dané profesi je nutnou podmínkou absolvování praxe určitého minimálního rozsahu v autolakovně.

Zdroje informaci pro přípravu na zkoušky
Zdrojem informací pro přípravu kandidátů na teoretickou část zkoušek je např. učebnice AUTOLAKÝRNÍK 1, která vyšla v lednu 2004. V lednu 2017 by mělo vyjít pokračování (AUTOLAKÝRNÍK 2) a následně i díly další. Tyto učebnice jsou pojaty v obecné rovině. Dalšími zdroji jsou články a seriály v odborných časopisech nebo školení importérů autolaků, převážně však pojatých víceméně komerčně na konkrétní materiály a technologie jednotlivých výrobců autolaků. Přípravu na praktickou část zkoušek lze zajistit pouze praxí a praktickými školeními v autolakovnách.

Financování přípravných školení a zkoušek
Zkoušky a případná přípravná školení jsou zpoplatněny. Mohou je hradit zaměstnavatelé, pracovní úřady nebo kandidáti.

Související články

SISA: Nemrznoucí chladicí kapaliny
SISA: Nemrznoucí chladicí kapaliny

Jako nejčastější příčina problémů s motorem se kromě potíží s palivem uvádí selhání jeho chlazení. Přesto se nemrznoucí kapaliny do chladicích systémů vozidel prodávají tak nějak samy a platí to obzvlášť v segmentu čerpacích stanic. Jejich současný vývoj nám přichystal několik záludností a bude proto dobré něco si o nich povědět. Před použitím naředit Chladicí […]

SISA: Nezávislé podnikání v digitálním věku
SISA: Nezávislé podnikání v digitálním věku

Poté, co vstoupilo v platnost nařízení Evropské unie o systému eCall, se nyní v Bruselu jedná o dalších detailech technické implementace. Pro mnoho nezávislých firem dodávajících náhradní díly a podnikajících v oblasti servisu a oprav (aftermarket), jde o zásadní záležitost, protože zabudované telematické systémy budou poskytovat přístup k údajům a informacím o vozidle. Pro nezávislé […]

SISA: Měření emisí po 1. lednu 2016
SISA: Měření emisí po 1. lednu 2016

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) uspořádalo dne 17. prosince 2015 ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR seminář k tématu měření emisí po 1. lednu 2016. Seminář proběhl v prostorách MD ČR a zúčastnili se ho zástupci MD CR včele s ředitelem odboru 150 p. Ing. Bc. Ivanem Novákem, dále zástupci spol. DEKRA […]

SISA: Setkání dodavatelů autolaků v ČR
SISA: Setkání dodavatelů autolaků v ČR

Sdružení SISA – společenství dodavatelů kvalitních autodílů a servisní techniky – připravuje setkání dodavatelů autolaků k připravované novele zákona o ochraně ovzduší. Účastníkům setkání budou poskytnuty informace k dosavadnímu jednání zástupců sdružení s Ministerstvem životního prostředí a předložen návrh metodického pokynu pro kontroly autolakoven. V diskusi potom odpoví ing. Miloslav Košťál na případné dotazy. Setkání se uskuteční v úterý […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!