SISA: Nezávislé podnikání v digitálním věku

4. září 2015, 10:02

Poté, co vstoupilo v platnost nařízení Evropské unie o systému eCall, se nyní v Bruselu jedná o dalších detailech technické implementace. Pro mnoho nezávislých firem dodávajících náhradní díly a podnikajících v oblasti servisu a oprav (aftermarket), jde o zásadní záležitost, protože zabudované telematické systémy budou poskytovat přístup k údajům a informacím o vozidle. Pro nezávislé firmy zabývající se aftermarketem bude telematický přístup k údajům o vozidle představovat zásadní přelom, a tudíž značně ovlivní jejich budoucnost.

Automatický systém tísňového volání„eCall“ bude od roku 2018 povinný pro všechny nové vozy. Problematika nového komunikačního spojení s vozidlem tím získává nový rozměr, protože v závislosti na designu systému mohou mít zabudované základní technické struktury „eCall“ další komerční aplikace dalece přesahující pouhou bezpečnostní funkci, čímž mohou ovlivnit celoevropský trh s náhradními díly. Aplikace mohou zahrnovat funkce umožňující diagnostiku vozidel na dálku a prediktivní údržbu, což jsou činnosti, které doposud běžně provádí autoservisy a opravny, ale mohou být využívány i k řízení dalších služeb.

Téma se tímto stává aktuálním pro nezávislé firmy působící na trhu, a tudíž i pro jejich zájmové skupiny, jako je FIGIEFA, která sdružuje nezávislé dodavatele náhradních dílů pro automobilový aftermarket. Na trhu s náhradními díly pro autoservisy musí být zachována volná hospodářská soutěž, stejně jako právo spotřebitele na svobodnou volbu. Majitelé vozů by měli mít možnost se sami rozhodnout, zda chtějí používat telematickou aplikaci od výrobce vozidla, nebo od nezávislého dodavatele. Aby to bylo možné, musí být rozhraní pro telematické platformy vhodným způsobem standardizována. Jenom tak si budou třetí strany moci zachovat konkurenceschopnost při nabízení vlastních služeb a produktů pro vzdálenou komunikaci a síťové připojení vozidel.

Mezinárodní organizace FIGIEFA společně s dalšími členskými asociacemi AFCAR (Aliance pro svobodu oprav automobilů v EU), zájmovými skupinami firem podnikajících na trhu s automobilovými náhradními díly a sdruženími spotřebitelů dosáhly toho, že zároveň se schválením nařízení eCall získala Evropská komise pověření k vytvoření technických rámcových podmínek pro „interoperabilní, standardizovanou, bezpečnou a volně přístupnou platformu“.

Jde však jen o první krok, protože nyní bude muset následovat detailní zpracování. Ve fóru C-ITS (Kooperativní inteligentní dopravní systémy) a jeho pracovních skupinách je proto v současné době projednávána technická stránka provedení tohoto úkolu. Tyto pracovní struktury projednávají komplexní tématiku obousměrné telematické komunikace s vozidly, což vyžaduje maximální angažovanost a zapojení zástupců nezávislého aftermarketu. Rozsah témat zahrnuje telematické koncepce nezbytné v krátkodobém i dlouhodobém časovém rámci, bezpečnost vozidel a ochranu údajů.

Zapojení FIGIEFA do těchto jednání je důležité zejména proto, že konečná podoba rozhodnutí o „interoperabilní platformě“ projednávaná v rámci mandátu EU bude pravděpodobně ovlivňovat a formovat trh s automobilovými náhradními díly nejméně po dvě příští desetiletí.

Zástupci nezávislého aftermarketu v pracovních skupinách C-ITS obhajovali mnoho bodů zásadních pro volnou hospodářskou soutěž na trhu s automobilovými náhradními díly. Například nezávislé subjekty i nadále vyžadují přímý přístup k údajům generovaným vozidly v reálném čase, aby mohly vyvíjet a nabízet své vlastní produkty a služby. Jde o náročný úkol převést současný nezávislý přístup k vozidlu a jeho údajům a princip nezávislého podnikání do digitálního věku.

Momentálně je jádrem sporu se zástupci originálních výrobců (OEM) jeden konkrétní bod. Tito výrobci navrhli koncept „rozšířeného vozidla“, podle kterého by komunikace s vozidlem a individuální přístup k údajům nebo informacím ze strany nezávislých subjektů probíhal výhradně přes servery výrobců automobilů. V rámci této koncepce by OEM nejen získali nástroj pro kontrolu přístupu k údajům a informacím o vozidle, ale šlo by rovněž o dokonalý nástroj pro sledování, který by jim umožňoval „profilovat“ společnosti nezávislého aftermarketu a upravovat své vlastní aktivity v této oblasti takřka v reálném čase a velmi cíleným způsobem (individuální vozidlo, potřebné náhradní díly, poloha vozidla atd.). Takový scénář by byl z dlouhodobého hlediska pro konkurenci likvidační, a je proto pro zástupce nezávislého trhu (stejně jako pro mnoho dalších dotčených stran) nepřijatelný.

Naproti tomu AFCAR podporuje interoperabilní a standardizovanou zabudovanou telematickou platformu. V této koncepci je „zpravodajská služba“ ve vozidle, tzn., že k údajům o vozidle mají stejný přístup aplikace OEM i nezávislých firem a veškerá data jsou přenášena přímo na jejich servery. Další výhodou tohoto řešení je to, že řidič prostřednictvím displeje ve vozidle může zvolit, kdo bude používat údaje o jeho vozidle a k jakému účelu.

Řidič by rozhodně měl mít možnost transparentního výběru poskytovatele služby a svobodného rozhodování a kontroly nad tím, kdo a proč bude údaje o jeho vozidle používat.

Související články

SISA: Porušování pravidel EU o hospodářské soutěži v oblasti servisu a oprav motorových vozidel – často kladené otázky
SISA: Porušování pravidel EU o hospodářské soutěži v oblasti servisu a oprav motorových vozidel – často kladené otázky

V praxi se stále setkáváme s porušováním pravidel EU o hospodářské soutěži v oblasti servisu a oprav motorových vozidel. V několika státech EU byly již uloženy za porušování pravidel hospodářské soutěže uloženy vysoké pokuty. Z toho důvodu považujeme za nutné se k některým ustanovením vrátit a znovu je připomenout. ZÁRUKY Předpisy EU stanoví tuto obecnou […]

Kulatý stůl SISA: Autopříslušenství a výbava
Kulatý stůl SISA: Autopříslušenství a výbava

Co zaručí bezpečnost? Výbava pro automobily a další autopříslušenství představuje širokou a zčásti i nepřehlednou oblast, a to dokonce i pro odborníky, natož laiky. Více světla do ní pomohl vnést další „kulatý stůl“ společnosti SISA. Značný podíl na tom, že orientace není snadná, má podle inženýra Jiřího Počty z Ministerstva dopravy ČR prolínání těchto dvou oblastí, […]

SISA: Nemrznoucí chladicí kapaliny
SISA: Nemrznoucí chladicí kapaliny

Jako nejčastější příčina problémů s motorem se kromě potíží s palivem uvádí selhání jeho chlazení. Přesto se nemrznoucí kapaliny do chladicích systémů vozidel prodávají tak nějak samy a platí to obzvlášť v segmentu čerpacích stanic. Jejich současný vývoj nám přichystal několik záludností a bude proto dobré něco si o nich povědět. Před použitím naředit Chladicí […]

SISA: Nový systém získávání kvalifikací pro autolakýrníky – šance pro každého
SISA: Nový systém získávání kvalifikací pro autolakýrníky – šance pro každého

V souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. „O ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání“ byl 8 let vytvářen a v roce 2014 konečně odstartován nový systém získávání kvalifikací. Do jejich tvorby byly zapojeni i zaměstnavatelé. Aktuální podrobné informace jsou uvedeny webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Národního ústavu vzdělávání (NVÚ) Národní soustavy povolání […]

SISA: Měření emisí po 1. lednu 2016
SISA: Měření emisí po 1. lednu 2016

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) uspořádalo dne 17. prosince 2015 ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR seminář k tématu měření emisí po 1. lednu 2016. Seminář proběhl v prostorách MD ČR a zúčastnili se ho zástupci MD CR včele s ředitelem odboru 150 p. Ing. Bc. Ivanem Novákem, dále zástupci spol. DEKRA […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!