SISA: Měření emisí po 1. lednu 2016

4. ledna 2016, 13:03

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) uspořádalo dne 17. prosince 2015 ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR seminář k tématu měření emisí po 1. lednu 2016.

Seminář proběhl v prostorách MD ČR a zúčastnili se ho zástupci MD CR včele s ředitelem odboru 150 p. Ing. Bc. Ivanem Novákem, dále zástupci spol. DEKRA Automobil, TUV SUD, dodavatelů přístrojů pro měření emisí a pracovníci stanic měření emisí.

V přátelské předvánoční atmosféře došlo k ujasnění požadavků legislativy pro stanice měření emisí (SME) po 1. 1. 2016. Ze strany min. dopravy byl potvrzen charakter přechodného období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 s tím, že:

  • je nutno respektovat legislativní požadavky vyhlášky MD č.342/2014 Sb. tj. zejména vyhláškou dané termíny
  • pro neřízené systémy používat od 1. 1. 2016 výhradně nové protokoly (s místem pro známku)
  • pro řízené systémy používat do aplikace nových SW verzí, nejpozději však do 30. 6. 2016 původní protokoly (s logem ME)
  • lze kombinovat ruční protokoly pro neřízené s online protokoly pro řízené systémy nejpozději do 30. 6. 2016
  • od 1. 1. 2016 přikládat k řízeným systémům s OBD výpis stavu paměti závad a readiness kódů
  • u OBD zařízení bez tiskového výstupu se akceptuje vytištěný snímek displeje
  • u řízených systémů bez OBD přikládat výpis paměti závad, pokud je to technicky možné

Od 1. 7. 2016 bude možný pouze provoz zařízení s online přenosem měřených emisních hodnot a stavu OBD přímo do zařízení. Byly ujasněny podmínky pro nadstavbový statistický software firem Dekra a TEAS. Od 1. 7. 2016 nelze kombinovat ručně vypisované a online protokoly.

Ze strany MD bude následovat úprava metodik formou sdělení a následně Věstníku dopravy, že:

  • se nevyžaduje v přechodném období a původním SW kontrola regulačního okruhu v případě, že nejsou zavedeny všechny readiness kódy, neboť to zařízení neumožňují.
  • musí být načteny minimálně readiness kódy trvale sledovaných a systémem podporovaných systémů (první tři pozice v číselné řadě)

V případě načtení všech readiness kódů není nutno (a vesměs nelze) zkracovat měření (počet akcelerací) u vznětových motorů, měří se stejným způsobem, jako by readiness kódy načteny nebyly. Tzn., že se měří 5 akcelerací, přičemž se vyhodnocují poslední 4 akcelerace místo celkových 4 (u neřízených), 2 (u OBD bez filtru pevných částic) případně 1 u OBD a DPF.  (Tj. jedná se de facto o zpřísnění podmínek, které však neznevýhodňují provozovatele vozidla, pouze navyšují pracnost v SME, avšak nikterak zásadním způsobem.)

MD vyžaduje jednotnou řadu protokolů ME resp. 2 řady pro zážehové a pro vznětové systémy, značení řad od 1/2016… / 1N/2016 dále. Odlišovat vznětovou řadu lze vsazením písmene N buďto na konce číselné řady např. 123N/2016, nebo za rok 123/2016N. Pro mobilní měření v terénu (při nedostupnosti online centrálního systému) lze vést "mobilní" řadu protokolů, číselné řadě předchází písmeno “M“ jako mobilní (př. M1/2016N nebo M1N/2016, pro zážehové motory M1/16)

Nic se nemění na elektronické evidenci měření, nutno archivovat tištěné kopie protokolů. Knihu známek lze vést elektronicky s měsíčními tištěnými souhrny, jako dosud. Pouze papírová evidence známek je rovněž přípustná.

Ze strany MD i firem TÜV SÜD a  DEKRA byla přislíbena maximální součinnost při schvalovacích (homologačních) pracích, aby všichni dodavatelé emisních diagnostických zařízení byli schopni nechat schválit nový SW v termínu umožňujícím včasnou distribuci před 1. 7. 2016.

Související články

SISA: Nový systém získávání kvalifikací pro autolakýrníky – šance pro každého
SISA: Nový systém získávání kvalifikací pro autolakýrníky – šance pro každého

V souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. „O ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání“ byl 8 let vytvářen a v roce 2014 konečně odstartován nový systém získávání kvalifikací. Do jejich tvorby byly zapojeni i zaměstnavatelé. Aktuální podrobné informace jsou uvedeny webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Národního ústavu vzdělávání (NVÚ) Národní soustavy povolání […]

SISA: Nezávislé podnikání v digitálním věku
SISA: Nezávislé podnikání v digitálním věku

Poté, co vstoupilo v platnost nařízení Evropské unie o systému eCall, se nyní v Bruselu jedná o dalších detailech technické implementace. Pro mnoho nezávislých firem dodávajících náhradní díly a podnikajících v oblasti servisu a oprav (aftermarket), jde o zásadní záležitost, protože zabudované telematické systémy budou poskytovat přístup k údajům a informacím o vozidle. Pro nezávislé […]

SISA: Setkání dodavatelů autolaků v ČR
SISA: Setkání dodavatelů autolaků v ČR

Sdružení SISA – společenství dodavatelů kvalitních autodílů a servisní techniky – připravuje setkání dodavatelů autolaků k připravované novele zákona o ochraně ovzduší. Účastníkům setkání budou poskytnuty informace k dosavadnímu jednání zástupců sdružení s Ministerstvem životního prostředí a předložen návrh metodického pokynu pro kontroly autolakoven. V diskusi potom odpoví ing. Miloslav Košťál na případné dotazy. Setkání se uskuteční v úterý […]

SISA hájí zájmy nezávislých autoservisů
SISA hájí zájmy nezávislých autoservisů

V listopadu 2013 společnost ŠKODA AUTO a.s. nahradila papírové servisní knížky k automobilům elektronickými. Pro provedení zápisu do elektronické servisní knížky se nezávislý autoservis musí přihlásit do systému erWin a uhradit poplatek dle sazebníku, což má být dle vysvětlení společnosti a.s. ŠKODA AUTO z důvodu povinnosti nezávislého autoservisu zakoupit si opravárenské informace. Avšak nezávislé autoservisy […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!