SISA: Evropská komise pod vlivem aféry Dieselgate zpřísňuje pravidla pro schvalování vozidel a jejich částí

8. února 2016, 10:28

Evropská komise předložila dne 27. ledna 2016 k debatě návrh novelizující stávající předpis o schvalování vozidel a jejich částí – Nařízení EK čís. 2007/46.

V návrhu jsou mj. změny reagující na aféru Dieselgate. Navrhuje se přísnější dohled nad zkušebnami, které testují nové typy automobilů i nad vozidly v provozu. Neměly by existovat finanční vazby mezi technickými zkušebnami a výrobci vozidel, navrhuje se zavést nový systém testování škodlivých emisí u diesel automobilů.

Části připravovaného předpisu se dotýkají též nezávislého aftermarketu. Jedná se mj. o články 64 – 69, kde se stanoví podmínky pro výrobce automobilů poskytovat nezávislým subjektům neomezený a standardizovaný přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla, diagnostice a dalším zařízením nebo přístrojům včetně příslušného softwaru a informacím o opravách a údržbě.

Informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla budou dostupné na internetových stránkách výrobců za použití standardizovaného formátu. Zejména musí být tento přístup nediskriminační v porovnání s přístupem poskytovaným autorizovaným zástupcům a opravnám.

Výrobce také poskytne nezávislým provozovatelům školící materiály. Informace o opravách a údržbě vozidel musí být vždy dostupné s výjimkou případů údržby informačního systému.

Pro účely výroby a údržby náhradních dílů, dílů pro údržbu, pro výrobu diagnostických přístrojů a zkušebních zařízení poskytne výrobce informace příslušných palubních diagnostických systémů vozidel a informace o opravách a údržbě vozidel nediskriminačním způsobem každému výrobci nebo opravně konstrukčních částí, diagnostických nástrojů nebo zkušebních zařízení.

Diskuse nad předloženým návrhem se zúčastní též SISA – sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky a to prostřednictvím mezinárodní federace FIGIEFA.

Související články

SISA hájí zájmy nezávislých autoservisů
SISA hájí zájmy nezávislých autoservisů

V listopadu 2013 společnost ŠKODA AUTO a.s. nahradila papírové servisní knížky k automobilům elektronickými. Pro provedení zápisu do elektronické servisní knížky se nezávislý autoservis musí přihlásit do systému erWin a uhradit poplatek dle sazebníku, což má být dle vysvětlení společnosti a.s. ŠKODA AUTO z důvodu povinnosti nezávislého autoservisu zakoupit si opravárenské informace. Avšak nezávislé autoservisy […]

SISA: Setkání dodavatelů autolaků v ČR
SISA: Setkání dodavatelů autolaků v ČR

Sdružení SISA – společenství dodavatelů kvalitních autodílů a servisní techniky – připravuje setkání dodavatelů autolaků k připravované novele zákona o ochraně ovzduší. Účastníkům setkání budou poskytnuty informace k dosavadnímu jednání zástupců sdružení s Ministerstvem životního prostředí a předložen návrh metodického pokynu pro kontroly autolakoven. V diskusi potom odpoví ing. Miloslav Košťál na případné dotazy. Setkání se uskuteční v úterý […]

SISA: Povrchové úpravy vozidel v opravárenských a výrobních lakovnách
SISA: Povrchové úpravy vozidel v opravárenských a výrobních lakovnách

Povrchové úpravy vozidel v opravárenských a výrobních lakovnách s roční spotřebou těkavých látek do 15 tun (aktuální stav, plnění a kontroly ekologické legislativy).

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!