Legislativa / Sdružení

Aftermarket a legislativa, profesní sdružení a jejich informace

Nová právní úprava pro oblast servisu a oprav motorových vozidel

Od 1. června letošního roku vstoupila v platnost nová právní úprava pro oblast servisu a oprav motorových vozidel včetně distribuce náhradních dílů – Nařízení Komise (EU) čís. 461/2010 – o použití čl.101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel – dále zkráceně […]

Stanovisko ACEA k dohodě EU o volném obchodu s Koreou

Evropská asociace automobilových výrobců ACEA, jejímž členem je i Sdružení automobilového průmyslu ČR (AutoSAP), se vyjádřila k rozhodnutí Evropské rady k dohodě o volném obchodu s Jižní Koreou ze 16. září 2010. Asociace ACEA zdůraznila podmíněný charakter této dohody a znovu zopakovala, že je nutné tuto dohodu zlepšit, aby se zajistilo, že bude spravedlivější a […]

Senátní novelou zákona o odpadech nedochází k žádnému zmírnění po

Česká tisková kancelář (ČTK) dne 8. srpna 2010 vydala zprávu „Vláda asi nepřijme zmírnění odpadových povinností výrobců aut“, která byla následně převzata některými sdělovacími prostředky a internetovými portály. Tato zpráva však obsahuje nepřesné až zavádějící informace naznačující, že senátní novelou zákona o odpadech „dochází ke zmírnění povinností výrobců a dovozců automobilů“. Senátní novelou zákona o […]

Nová „Bloková výjimka“ - Mezník v evropské legislativě

01.06.2010 vstoupila v platnost Smlouva o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel („Bloková výjimka“). Jak budou mít tyto změny vliv na nezávislé účastníky trhu opravy a dílů? Jak bude nyní vypadat přístup k technickým informacím, a zda řidič může používat náhradní díly bez obav ztráty […]

Od 1.6.2010 máme novou „Blokovou výjimku“

Evropská komise přijala dne 27. května 2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel. U nás označovanou jako Bloková výjimka (ke stažení). Platná je dnem 1. června 2010 a platí až do 31.05.2023. Zároveň […]

Kampaň Právo na opravu (R2RC) děkuje za podporu

K dnešnímu dni se petici v rámci kampaně Právo na opravu (R2RC) podařilo oficiálně získat 37 438 podpisů, což je pro sektor servisu motorových vozidel nevídaný úspěch. Výsledky petice byly 17. května předány všem komisařům. Prostřednictvím petice R2RC jak provozovatelé, tak i spotřebitelé za celou sít aktérů servisů motorových vozidel ukázali svůj jednotný postoj ve […]

Evropská komise přijala novou sadu soutěžně-právních pravidel pro aftermarket

Pouhých 5 dnů před vypršením Automobilové Blokové výjimky číslo 1400/2002 (MVBER 1400/2002) oznámil komisař Evropské komise Almunia přijetí nového soutěžního legislativního nástroje pro automobilový sektor. Tato nová legislativní konstrukce, uplatněná od 1.června 2010, je složena z Nařízení o blokové výjimce zaměřené na automobilový aftermarket a je doprovázena sektorově specifickými pokyny, čímž poskytuje všem zúčastněným na […]

SISA na veletrhu Autotec 2010 a nové webové stránky

Sdružení SISA spustilo novou upravenou webovou prezentaci na stránkách www.sisa.cz, kterou doporučujeme navštívit. Rovněž můžete Sdružení navštívit na veletrhu AUTOTEC & AUTOSALON 2010 na brněnském výstavišti. AUTOTEC & AUTOSALON BRNO 2010 Ve spolupráci se sdružením SISA připravují organizátoři veletrhu již druhé pokračování programu „Oborové dny v servisní technice“, které představí zejména odborným návštěvníkům aktuální témata […]

SISA upozorňuje na ne zcela správné informace o ukončení Blokové výjimky

V poslední době se začaly objevovat ne zcela správně interpretované informace o tom, že končí tzv. Bloková výjimka. Tyto informace nejsou zcela relevantní, neboť současně s ukončením platnosti výše uvedeného předpisu v Evropě vznikne nový předpis, který je v současné době připravován v Evropské komisi. SISA jako národní asociace dodavatelů náhradních dílů pro motorová vozidla, […]

SISA: Výroční valná hromada

Členové sdružení se sešli ve čtvrtek 21. ledna 2010 na výroční valné hromadě sdružení. Nejvyšší orgán sdružení schválil zprávu o aktivitách sdružení v roce 2009, zprávu o hospodaření v roce 2009, zaměření sdružení v roce 2010 a rozpočet pro rok 2010. V doplňujících volbách byl do představenstva zvolen p.Vlastimil Bubeníček. V úvodu VH – zástupce […]