Legislativa / Sdružení

Aftermarket a legislativa, profesní sdružení a jejich informace

Martin Jahn je znovu prezidentem Sdružení automobilového průmyslu

Dne 1.prosince 2011 zasedala Rada ředitelů Sdružení automobilového průmyslu, která zvolila nejvyšší představitele sdružení na další dvouleté období. Prezidentem se znovu stal Ing. Martin Jahn. Za viceprezidenty AutoSAP byli zvoleni Ing. Pavel Juříček, Ing. Marek Ryšavý a Ing. Bohdan Wojnar. Dalšími body zasedání bylo mimo jiné vystoupení ministra průmyslu a obchodu MUDr. Martina Kuby a […]

Kongres FIGIEFA/SDCM ve Varšavě

Dne 29. září 2011 se bude konat ve Varšavě Kongres FIGIEFA/SDCM. Kongres sdružení FIGIEFA, které je reprezentantem evropského nezávislého trhu s náhradními automobilovými díly, se poprvé uskuteční v Polsku, a také poprvé v regionu střední a východní Evropy. Kongresu se zúčastní asi 40 zahraničních hostů - orgány sdružení FIGIEFA, zástupci členských organizací, a také zástupci […]

SISA: Nová legislativa EU poskytuje rovné příležitosti opravcům

Výrobci vozidel musí poskytnout identifikační údaje náhradních dílů.  Evropská komise dnes doplnila emisní nařízení "Euro 5" přijetím nového zákona, který reguluje přístup k elektronickým identifikačním údajům náhradních dílů těm účastníkům trhu, kteří nejsou součástí sítě výrobce vozidel. Mezi ně patří například opravny nezaměřené na konkrétní značku vozidla, nezávislí velkoobchodníci náhradních dílů, silniční asistenční služby, výrobci […]

Budou nás strašit černé skříňky?

Americký národní úřad bezpečnosti silničního provozu plánuje povinného zavedení „černých skříněk“ do nových vozů. Černá skříňka bude zaznamenávat všechny potřebné údaje a sloužit například při určování možných příčin nehody. Jenže také pokud řidič překročí rychlost, jeho vlastní, draze koupený a milovaný automobil bude svědčit proti němu. V Americe je tento nápad velmi kontroverzní. Odborníci konstatují, […]

Startuje projekt ke snížení počtu nehod motorkářů na českých silnicích

Miroslav Lisý, 11-násobný mistr ČR a vicemistr Evropy v mototrialu včera oficiálně představil nový - v ČR unikátní projekt, BEZPEČNĚ NA MOTORCE s Mírou Lisým. Jedná se o zdokonalovací kurzy a tréningy bezpečné jízdy na výukových motocyklech s unikátním bezpečnostním rámem.  Kurzy pod patronací BESIP jsou určeny široké motorkářské veřejnosti, motorkáři se v nich učí […]

Změna v představenstvu sdružení FIGIEFA

Na návrh prezidenta sdružení FIGIEFA pana Michela Vilattea (Francie) byl zvolen do představenstva pan Alfred Franke (Polsko) - předseda Sdružení distributorů a výrobců motoristických dílů (SDCM). Jednohlasné zvolení proběhlo 24. února 2011. FIGIEFA je mezinárodní federace zastupující zájmy nezávislých distributorů automobilových náhradních dílů a součástí. FIGIEFA zastupuje 27 členských sdružení po celém světě. Jejím cílem je […]

Kdo za Českou republiku v Cars21?

Automobilový průmysl se rychle mění a právní předpisy, jimiž se řídí činnost sektoru, musí být přizpůsobeny novým požadavkům a realitě. Pouze tímto způsobem bude zaručena možnost dalšího rozvoje tohoto segmentu trhu a firem působících na něm. Řidiči budou mít přístup jak k levnějším dílům, tak levnějším službám, které nabízejí nezávislé servisy. Na konci roku 2010, […]

Mýtná past na Slovensku

1655 EUR pokuty - tolik můžete zaplatit, když se vám na slovenských silnicích rozsvítí červeně vaše palubní mýtná jednotka. Často se stává, že pro její dobití musíte ujet ještě několik desítek kilometrů, čehož využívá Slovenská policie. Jediným řešením je zavolat na infolinku 00421 235 111 111 a nahlásit registrační číslo vašeho vozidla. Díky tomu získáte […]

Nová právní úprava pro oblast servisu a oprav motorových vozidel

Od 1. června letošního roku vstoupila v platnost nová právní úprava pro oblast servisu a oprav motorových vozidel včetně distribuce náhradních dílů – Nařízení Komise (EU) čís. 461/2010 – o použití čl.101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel – dále zkráceně […]

Stanovisko ACEA k dohodě EU o volném obchodu s Koreou

Evropská asociace automobilových výrobců ACEA, jejímž členem je i Sdružení automobilového průmyslu ČR (AutoSAP), se vyjádřila k rozhodnutí Evropské rady k dohodě o volném obchodu s Jižní Koreou ze 16. září 2010. Asociace ACEA zdůraznila podmíněný charakter této dohody a znovu zopakovala, že je nutné tuto dohodu zlepšit, aby se zajistilo, že bude spravedlivější a […]