Výměna mezichladiče po poruše turbodmychadla

4. února 2019, 14:16

Do všech moderních vozů s dieselovým motorem poháněných turbodmychadlem se montuje mezichladič, který výrazně zlepšuje spalovací proces a tím zvyšuje výkon motoru. Co dělat v případě jeho poruchy a jaká je zde spojitost s poruchami turbodmychadla se dozvíte v tomto článku, který vznikl s pomocí firmy Nissens.

Hlavní úlohou mezichladiče je snížit teplotu vzduchu poté, co je stlačen turbodmychadlem před vstupem do spalovací komory motoru. To má výrazný vliv na účinnost přeplňování, protože ochlazený vzduch má mnohem vyšší hustotu, pokud jde o počet molekul vzduchu na krychlový centimetr. Zvyšuje se tak množství nasávaného vzduchu, což vede k mnohem lepšímu výkonu motoru.

Problém

Porucha mezichladiče je často spojena s poškozením turbodmychadla. Výměna turbodmychadla představuje několik rizik, není-li prováděna podle montážních pokynů. Zbytky ze starého turbodmychadla mohou snadno ucpat mezichladič, zejména jedná-li se o olej, ale i další částice a úlomky starého turbodmychadla.

Ucpaný mezichladič olejem
Zbytky oleje ucpávají mezichladič, což vede k jeho nefunkčnosti.

Netěsnost mezichladiče je často způsobena vysokým tlakem v systému, který může nakonec způsobit deformaci plastových komor a vést k netěsnosti mezichladiče. Pokud v systému zůstanou po montáži nějaké částice, hrozí nebezpečí zablokování, které způsobí nárůst tlaku v systému. Mezichladič tak bude muset odolávat mnohem vyššímu tlaku, než na jaký byl zkonstruován, což nakonec povede k selhání mezichladiče.

Stejný problém může nastat při manuálním zvýšení výkonu turbodmychadla. Zvýšený tlak znamená pro mezichladič dodatečnou zátěž, což zvyšuje riziko nafouknutí komory.

Deformovaný mezichladič
Příliš vysoký tlak v systému může způsobit deformaci plastové komory

Pokud mechanik namontuje nové turbodmychadlo, aniž by nejprve prověřil mezichladič, spustí systém vysokotlakou sekvenci, při níž hrozí riziko, že olej a částice, které se nahromadily v mezichladiči, budou vehnány do spalovací komory. Pokud se tyto nečistoty dostanou do spalovací komory, hrozí velké nebezpečí poškození motoru.

Zničený mezichladič
Lopatky jsou zničeny v důsledku poruchy tlaku. Tato chyba je často připisována chybě v potrubí. Nadměrné množství oleje na mezichladiči však signalizuje poruchu tlaku v systému.

Doporučené řešení

Aby nedošlo k poškození motoru, měl by být mezichladič po selhání turbodmychadla vždy vyměněn, aby se zajistilo, že v mezichladiči nezůstanou nějaké nečistoty, jako je olej, kovové nebo jiné částice. Po montáži nového turbodmychadla je nutné všechny součásti systému důkladně prohlédnout a ujistit se, že nejsou zablokovány olejem nebo kovovými nečistotami.

Bez ohledu na důvod poruchy nebo výměny mezichladiče by měl být před montáží nové jednotky vždy důkladně prozkoumán důvod poškození. Okrajové součásti (turbodmychadlo, ventilace klikové skříně, recirkulace výfukových plynů, přívod vzduchu do turbodmychadla, výfukový systém atd.) musí být zahrnuty do procesu odstraňování závad – jinak může dojít k opětovnému výskytu poruchy.

Při výměně mezichladiče

  • Zkontrolujte vzduchové vedení mezi turbodmychadlem a mezichladičem a ujistěte se, že nejsou přítomny žádné nečistoty / částice / snížení průřezů
  • Zkontrolujte vzduchové vedení mezi mezichladičem a sacím potrubím a ujistěte se, že nejsou přítomny žádné nečistoty / částice / snížení průřezů
  • Vyčistěte/vyměňte poškozené, zablokované nebo znečištěné součásti pro vedení vzduchu a připevnění
  • Podle potřeby vyměňte těsnění vzduchového vedení, připojení chladící kapaliny (v případě vodou chlazených mezichladičů)
  • Ujistěte se, že všechny spojovací prvky jsou utažené, nevyskytují se žádné netěsnosti a není nasáván žádný „sekundární vzduch“
  • Po namontování nového turbodmychadla, mezichladiče, potrubí a hadic vždy použijte zkoušečku těsnosti mezi turbodmychadlem a přívodem
  • Zkontrolujte přeplňovací tlak pomocí manometru nebo připojením diagnostiky OBD

Další technické a kontaktní informace naleznete na webových stránkách www.nissens.com.

Upozornění: Materiál a jeho obsah jsou poskytovány bez jakékoli záruky a jeho zveřejněním odmítáme jakoukoli odpovědnost. Vždy dodržujte příslušné pokyny výrobce vozidla, abyste zajistili správné postupy servisu a údržby. Společnost Nissens Automotive neodpovídá za jakékoli škody na majetku nebo zranění osob, za přímou nebo nepřímou škodu způsobenou poruchou, nebo za prodlevu v provozu vozidla způsobenou nesprávnou aplikací, instalací, nesprávným použitím a/nebo zneužitím našich výrobků.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!