Honda Accord – problémy s utěsněním zadního ložiska

20. června 2019, 0:54

Tento článek pojednává o problémech týkajících se zadního náboje R174.62, výroby SNR, ve vozidle Honda Accord.

Technika utěsnění používaná v motorových vozidlech se vyvíjí velmi dynamicky. Příkladem mohou být elektrické konektory, ve kterých se používají téměř “kosmická” řešení utěsnění. Těsnění jako taková mají plnit dvě základní funkce. První z nich je ochrana životního prostředí před znečišťujícími látkami produkovanými vozidly. Druhou funkcí je ochrana důležitých částí vozidla před škodlivým působením prostředí, ve kterém se vozidlo pohybuje. Díky tomu může bezproblémově plnit úkoly, pro které bylo určeno. Poškození těsnění má obvykle nepříznivý vliv jak na přírodní prostředí, tak na samotné vozidlo. Příkladem negativního dopadu poškození těsnění ve vozidle je situace popsaná níže.

Na zadní nápravě se nejčastěji používá technologické řešení spojující plášť, dvouřadé ložisko a náboj (generace 3). S tímto typem řešení se můžeme setkat u Hondy Accord CL, CM (vyráběné v letech 2003-2008). Běžným problémem u tohoto typu vozidla je proniknutí vlhkosti dovnitř ložiska náboje. Obvykle se vyskytuje ve starších automobilech. Aby bylo možné objasnit podstatu problému, je nutné se podívat na konstrukci výše uvedeného ložiska a přiblížit si jeho uchycení a utěsnění. Místo, které je nejvíce náchylné k pronikání vlhkosti, je vnitřní těsnění (tj. od strany uchycení k rameni), nebo spíše jeho absence. Jedinou překážkou pro vodu tak zůstává enkodér ASB (Active Sensor Bearing). Podle předpokladů výrobce by spojení mezi tělem ložiska a otvorem zadního ramene mělo být utěsněno O-kroužkem (nachází se v sadě s nábojem). Bohužel ve starších exemplářích vozidel podléhá materiál ramene degradaci (na spojení s vnitřní stranou o-kroužku vznikají důlky), takže o-kroužek není schopen zajistit dostatečné utěsnění (Obr.1).

Vlhkost se dostává dovnitř ramene, proniká dále do ložiska a způsobuje korozi (Obr.2). Místo pro ložisko v rameni má ještě jeden otvor, který musí být také řádně zajištěn. Je to místo pro montáž snímače ASB. Pokud je netěsné nebo snímač není namontován, může vlhkost volně vstupovat dovnitř ramene a poté do ložiska. Vzhledem k výše uvedeným jevům vždy před montáží ložiska zkontrolujte stav lůžka ložiska v rameni a těsnění ASB snímače. Všechny dodatečné metody utěsnění lůžka v rameni s ložiskem jsou z dlouhodobého hlediska neefektivní. Aby bylo zajištěno dlouhé a bezproblémové fungování ložiska, musí být poškozené rameno nahrazeno novým.

Na tomto místě je nutné zmínit situaci, kdy nově zakoupené ložisko s nábojem začne během testovacího otáčení rukou fungovat jakoby skokově. Není důvod tomu přikládat větší význam, protože to vyplývá z fenoménu krystalizace maziva. Během dlouhodobého skladování mazivo krystalizuje, ale když během otáčení dosáhne své provozní teploty, změní se jeho konzistence a zdání skokové práce přestane. Tuto situaci výrobce předpokládá a nemá žádný vliv na životnost náboje.

Na závěr je třeba zdůraznit, že při opravě vozidla bez ohledu na to, o který systém se jedná, by se měl opravář vždy pokusit zjistit příčinu závady. Rychlá oprava bez odstranění prvotní příčiny představuje vážné riziko reklamace spojené s dodatečnými a zbytečnými náklady. Navíc můžeme ztratit důvěru klienta, jehož získání není přece vůbec jednoduché.

©NTN-SNR ROULEMENTS
Obsah tohoto dokumentu je chráněn autorským právem vydavatele a jeho reprodukce, i částečná, je bez písemného souhlasu redakce zakázána. Navzdory pečlivosti při přípravě tohoto dokumentu nenese NTN-SNR žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí, která mohou mít za následek přímé nebo nepřímé ztráty nebo škody vyplývající z jejich použití.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!