Profesionální montáž simeringu hřídelí z PTFE (Teflon)

21. září 2015, 9:01

Moderní motory, dieslové i benzínové, kladou na simeringy hřídelí stále větší nároky. Je to způsobeno stále většíma otáčkama hřídelí a vyšší teplotou motorového oleje.

K tomu je nutno přičíst stále delší intervaly výměny oleje, kvůli čemu oleje obsahují mnoho různých zušlechťujích přísad, které působí agresivněji na těsnění. Simeringy hřídelí vyráběné z fluorokaučuku (FKM), mohou tyto zvýšené nároky splnit jen částečně.

Simeringy vyrobené z polytetrafluoroetylenu (PTFE) se chovají jinak než současné simeringy. Teflonové simeringy jsou odolné vůči extrémní zátěži, protože:

  • mají mnohem širší a tužší těsnicí plochu bez kovové pružiny
  • jsou odolné vůči vysokým teplotám a současným motorovým olejům
  • vyznačují se malýma třecíma ztrátama
  • nabízí velmi dobrý činitel těsnění

Kromě toho lze teflon použít při nedostatečném mazání nebo nasucho nebo také na nekalené hřídele. Oba teflonové břity, těsnící i protiprachový, jsou vulkanizované přímo, a proto při montáži mohou být orientovány jak dovnitř tak směrem ven. Díky přizpůsobivosti teflonu k práci nasucho, není nutné prostor mezi břity jakkoliv mazat.

Profesionální montáž teflonového simeringu má velký význam na jeho správnou funkci.

Je nutné dodržovat následující montážní pokyny:
Simering PTFE je opatřen plastovou vložkou, která ho má chránit před poškozením, hlavně jeho choulostivý těsnící břit. Vložka také zajišťuje geometrický, homogenní tvar břitu a pomáhá k optimálnímu nasazení na hřídel. Mějte na paměti, aby plastová vložka byla odstraněna teprve při montáži, v žádném případě dříve. Citlivý těsnicí břit nemůže být přesouván, stlačován nebo přetočen, protože to může vést k jeho nevratnému poškození, které není vidět pouhým okem.

 

Dříve než nasadíme simering, je nutné důkladně zkontrolovat povrch hřídele, jestli se na ní nevyskytují drážky, důlky nebo jiná poškození. Pokud taková poškození najdeme, musí se bezpodmínečně odstranit. Ve sporných případech je nutné hřídel nechat opracovat u specialisty.

 

 

 

Důležité: montáž simeringů PTFE se musí provádět pouze nasucho. K montáži simeringu se nesmí v žádném případě používat silikonový olej ani žádné jiné mazací přípravky.

 

 

Plastová montážní vložka je umístěna tak, aby umožnila jednoduchou montáž simeringu na hřídel. K montáži simeringu používejte odpovídající nářadí, které zajistí, že simering bude na hřídel nasazen rovnoměrně, bez zbytečného zatížení. V opačném případě existuje nebezpečí, že těsnící břit bude poškozen a perfektní utěsnění hřídele nebude možné.

 

Aby teflonový simering co nejlépe plnil svou funkci, počkejte po montáži na hřídel 4 hodiny. 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!