Zaměstnanci Bosch Diesel s.r.o. věnovali výnos z 8. firemního plesu neziskovým organizacím v regionu

16. března 2012, 0:00

Vysoký počet návštěvníků a vysoký výtěžek na dobročinné účely provázely 8. reprezentační ples firmy Bosch Diesel s.r.o . na počátku března 2012.

V rámci tradiční společenské akce věnovala firma Bosch Diesel s.r.o. spolu se svými zaměstnanci výtěžek ze vstupenek a tomboly na pomoc neziskovým organizacím z regionu Vysočiny. Celkový výtěžek z plesu vynesl rekordních 122 000 českých korun.

V letošním roce budou příjemci výtěžku Mateřská škola a Speciální pedagogické centrum Jihlava, Oblastní spolek ČČK a TJ Neslyšící Jihlava. Z výtěžku tak bude možno financovat nákup vybavení sanitních vozů Českého Červeného Kříže, rehabilitační houpačku pro postižené děti, jakož i podpořit aktivity sdružení neslyšících, včetně úhrady nákladů za tlumočení do znakové řeči. Vedle výtěžku z prodeje svařeného vína o Vánocích je firemní ples druhou každoroční akcí firmy Bosch Diesel s.r.o. a jejích zaměstnanců zaměřující výtěžek na dobročinnou činnost.

Přejímání společenské odpovědnosti
„Dobročinné akce tohoto typu jasně dokazují, že závod firmy Bosch v Jihlavě a jeho zaměstnanci přebírají v obzvláště vysoké míře společenskou odpovědnost ve smyslu zakladatele firmy Roberta Bosche. Angažovanost v sociální oblasti je pevnou součástí firemní kultury Bosch a je rovněž zakotvena i ve vizi jihlavského závodu. Abychom naplnili naše heslo „Bosch Diesel – To nejlepší z Vysočiny“, chceme splatit svůj díl regionu Vysočiny a městu Jihlavě. Proto také podporujeme v kraji Vysočina nejen řadu aktivit veřejně prospěšných organizací, škol a nemocnic, ale také regionální aktivity v oblasti kultury,” sdělil ekonomický ředitel firmy Bosch Diesel Hermann Butz.

Zdroj: bosch.cz

 

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!