Bosch Group dosáhla v roce 2012 hrubého zisku 2,5 procent

22. dubna 2013, 17:23

Bosch Group předvídá mírné zlepšení ekonomického růstu. Za těchto okolností očekává dodavatel technologií a služeb v tomto roce zvýšení vlastních prodejů mezi 2 až 4 procenty.

Tato čísla uvedl Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva Bosch na výroční tiskové konferenci. “Přijali jsme mnoho opatření, abychom tento rok zlepšili příjmy. Současně využijeme naše růstové příležitosti jak v zavedených pracovních oblastech tak v nově vytvářených oblastech podnikání, „ řekl Denner. Firma ještě stále vidí v ekonomice značná rizika způsobená vysokým zadlužováním vlád v USA a v Evropě. Bosch očekává konec recese evropské ekonomiky, ale předvídá zde ekonomickému vývoji letos stagnaci. Na tomto pozadí prodeje Bosch Group vykazují v prvním kvartále roku 2013 útlum.

Zaměření na zlepšení výsledku
Bosch bude v roce 2013 pokračovat v opatřeních pro zlepšení výsledku, které již představil v minulém roce. Tam patří pevné vedení rostoucích oblastí a omezování fixních nákladů, investičních výdajů a převzetí jiných společností. Koncem roku 2012 byla podepsána dohoda s podnikovými radami v německých závodech firmy, která umožňuje pružněji reagovat na cyklické výkyvy. Bosch očekává, že zvýšení prodejů přinesou inovativní a užitečné výrobky, obchodní modely na bázi internetu a další rozšíření zahraniční působnosti.

Tržby v roce 2012: růst o 1.9 procent
Ve fiskálním roce 2012 se zvýšily tržby společnosti Bosch o 1,9 procent na 52,5 miliard eur. Tržby očištěné od vlivu směnného kurzu byly o 0,8 procent nižší ve srovnání s rokem 2011. S ohledem na příjmy před úroky a zdaněním, Bosch uvádí 2,5 procentní výnos z obratu. Zisk před zdaněním činil 2,8 miliard eur (5,3 procent z tržeb), protože Bosch zaznamenal účetní zisk v hodnotě 1,1 miliard eur z prodeje finanční investice. Výsledek negativně ovlivnily především těžké ztráty divize Solar Energy, související nejen s vysokými vstupními investicemi do projektů zaměřených na růst, ale také slabý rozvoj prodeje. Navíc, vliv úsporných opatření byl zpožděný.

Celkový počet zaměstnanců mírně vzrostl na 305.900
V roce 2012 společnost Bosch vzájemně sladila růst počtu zaměstnanců s vývojem prodeje. Celkový počet zaměstnanců se v průběhu roku zvýšil jen mírně, na 305.900 zaměstnanců, což představuje nárůst o 3.400 pozic. Do již existujících oblastí nastoupilo 1.500 nových zaměstnanců, zbývající nárůst o 1.900 je důsledkem vlivu fůzí. Nejvýznamnější nárůst patřil regionu Asie-Pacifik. V Evropě pak počet zaměstnanců mírně poklesl, zatímco v Německu se prakticky nezměnil. To samé platí také pro Severní a Jižní Ameriku. Bosch očekává, že si rok 2013 vyžádá větší počet zaměstnanců, obzvlášť v růstovém regionu Asie-Pacifik. Celkový počet nových učňů v Německu bude zhruba 1.500, podobně jako v roce předchozím.

S ohledem na výsledky jednotlivých obchodních oblastí řekl finanční ředitel Dr. Stefan Asenkerschbaumer: „Celkový neuspokojivý vývoj tržeb a výsledků zakrývá to, že mnohé divize se ve skutečnosti vyvíjely pozitivně.” V roce 2012 zvýšila největší oblast Automobilová technika své tržby o 2,1 procent na 31,1 miliard eur. Výnos z obratu i zisk před zdaněním se meziročně snížily, a to na 4,5 procenta resp. 1,4 miliardy. Důvodem jsou především významné vstupní investice do elektromobility, navýšení cen surovin a opuštění segmentu výroby základního prvku brzd.

Propojení vozů pro automatizované a efektivní řízení
„Cílem vývoje jsou pro Bosch i nadále především bezpečnější auta, která stále více šetří životní prostředí,“ konstatoval Bernd Bohr, předseda Bosch Automotive Group. Bosch vidí velký tržní a prodejní potenciál v oblasti systémů bezpečnosti a asistence řidičům. Více než 5.000 inženýrů neustále pracuje na jejich vylepšení. Právě takové systémy dnes přinášejí zisk zhruba 5 miliard eur. V příštích letech se očekává průměrný meziroční růst o 10 procent. Tento růst bude podporovat nový systém hodnocení bezpečnosti vozidel. Od roku 2014 mohou nová vozidla získat nejvyšší známku pouze za předpokladu, že mají nainstalován alespoň jeden asistenční senzor. Od roku 2000 vyrobil Bosch již jeden milion radarových senzorů. Dalších 10 milionů přibude do roku 2016. Bosch je přesvědčen, že bezpečná integrace těchto asistenčních funkcí do aut v jednom celku – s jejich senzory, řídícími a výkonovými jednotkami – je silnou stránkou společnosti Bosch.

Velmi důležitou podmínkou pro vysoce automatizované funkce, jako např. asistent křižovatek, je datová výměna mezi vozidly. „Automatizované řízení bude znamenat propojené řízení v rámci jedné sítě,“ řekl dále Bohr. Právě propojováním automobilových systémů chce Bosch otevřít potenciál pro zlepšování účinnosti a ochrany životního prostředí. Inženýři v současné době pracují na vylepšení mezinárodně oblíbeného systému start-stop. Ten se doplněním funkce „chytré“ navigace změní na asistenta jízdy „bez motoru“ (coasting). Kombinace této zasíťované (networked) technologie a chování řidiče může přinést až 15 procentní úsporu paliva.

V oblasti pohonů Bosch pracuje na snižování spotřeby a emisí CO2. Další úpravy vznětových a zážehových motorů mohou snížit spotřebu o dalších 20 procent. V roce 2012 prodala společnost Bosch více než 5.000 systémů s přímým vstřikováním benzínu. Zisk z prodeje těchto systémů se zvýšil o 50 procent.

Bosch věří, že je připraven na nárůst poptávky po pohonech na CNG, obzvláště v USA. Dodává nejmenší vstřikovač CNG na světě. Navíc také vyrábí flexibilní řídicí jednotky, které je možné přizpůsobit jak benzínovému, tak CNG vstřikování. Význam aktivit v oblasti elektromobility bude i nadále značný. Zhruba 1.000 inženýrů pracuje na vývoji elektrického pohonu. Do konce roku 2014 bude mít firma v sériové výrobě 30 projektů. Bosch odhaduje, že objem trhu pro jízdu na elektrický pohon naroste po roce 2020.

Stagnace průmyslové techniky – úspěch balících strojů
Tržby oblasti Průmyslová technika zůstaly v roce 2012 na stejné úrovni 8,0 miliard eur. Zpomalení ekonomiky obzvlášť ovlivnilo divizi Technologie pohonů a řízení. Silný růst v Severní Americe nedokázal vyvážit kolaps v Číně a stagnující Evropu. Divize Obalová technika zaznamenala pozitivní vývoj. Výrobky a služby divize Obalová technika poptával farmaceutický a potravinářský průmysl, který méně podléhá cyklickému kolísání.

Špatný vývoj trhu, obnovený pokles cen o 40 procent, a jeho zhoršení způsobily divizi Solar Energy ztrátu 1 miliardy eur. Koncem března společnost Bosch oznámila své rozhodnutí přerušit dosavadní aktivity na poli krystalické fotovoltaiky, vzhledem k nejistým budoucím vyhlídkám. Kvůli těmto ztrátám uzavřela oblast Průmyslová technika rok 2012 se záporným ziskem před úroky a zdaněním (EBIT) v hodnotě minus -713 milionů eur. Zatímco divize Technologie pohonů a řízení a Obalová technika zveřejnily kladný výsledek. Nedokázaly však vyvážit zátěž způsobenou divizí Solar Energy.

Úspěch divize Elektrické nářadí a Termotechnika ve východní Evropě
V roce 2012 oblast Spotřební zboží a technika budov zaznamenala prodej 13,4 miliard eur, což představuje 2,5 procentní růst. Vzhledem k náhlému poklesu cen na důležitých evropských trzích, mnohdy značnému, poklesl hrubý zisk na 620 milionů eur, ve srovnání s loňskými 730 miliony eur. Divize Elektrické nářadí dokázala oslovit zákazníky inovativním elektrickým nářadím, obzvlášť ve východní Evropě, Asii a Severní Americe. Divize Termotechnika se velmi nadějně vyvíjela v Rusku. Naproti tomu důležité trhy v jižní Evropě zaostaly za původním očekáváním, což ovlivnilo divizi Zabezpečovací systémy. Na druhou stranu, tato divize zaznamenala silný růst v Asii, Turecku a Rusku.

Neutuchající mezinárodní působnost – vývoj odlišný region od regionu
V uplynulém fiskálním roce Bosch znovu rozšířil svoji mezinárodní působnost. V roce 2012 byly nově zřízeny pobočky v Bangladéši, Kambodži, Laosu a Myanmaru. Do roku 2014 budou zřízeny další pobočky na Středním východě a v Africe. V těchto regionech společnost za rok 2012 utržila 600 milionů eur. Do roku 2015 by se tato hodnota měla vyšplhat na 1 miliardu eur.

Tržby v Evropě mírně klesly o 1,9 procent na 29,8 miliard eur. Důvodem byl především téměř neexistující ekonomický růst, jakož i recese v řadě jihoevropských zemí. I v Německu vzrostly tržby pouze nepatrně o 0,9 procenta. Bosch v roce 2012 v Evropě investoval 2 miliardy eur z toho 1,1 miliard eur v Německu. Společnost chce využít růstového potenciálu v Rusku, a proto zde chce do roku 2015 rozšířit své výrobní kapacity. Divize Termotechnika staví nový závod na průmyslové a nástěnné kotle v již existující pobočce v Engels. V Samaře se nyní staví druhá pobočka divize Automobilova technika. V Německu Bosch dokončí do roku 2015 své nové centrum pro výzkum a vývoj a v Renningenu u Stuttgartu. Firma zde investuje více jak 300 milionů eur do nového výzkumného areálu.

V Severní a Jižní Americe se tržby v roce 2012 výrazně lišily. Díky prudkému nárůstu automobilové výroby vzrostly tržby obzvláště v Severní Americe. V tomto regionu se společnosti Bosch podařilo zvýšit své tržby o 17 procent na 8,2 miliard eur. Oproti tomu v Jižní Americe tržby klesly o 15 procent na 1,9 miliard eur. V následujících letech společnost očekává znatelný růstový potenciál v Jižní i Severní Americe. Proto Bosch v roce 2012 opět v Americe značně investoval. Investiční výdaje vzrostly o 9 procent na 380 milionů eur. Například divize Technologie pohonů a řízení rozšíří svoji pobočku ve Fountain Inn v Jižní Karolíně za účelem výroby hydraulických komponentů pro mobilní aplikace pro americký trh. Mezi další investiční aktivity v Severní Americe patří rozšíření výrobních závodů na vstřikovací technologie pro komerční vozidla a přímé vstřikování benzínu pro vozidla osobní.

V regionu Asie-Pacifik vzrostly tržby společnosti Bosch o 5,6 procent na přibližně 12,6 miliard eur. Čínská a indická ekonomika, stejně jako jejich tržby, se v roce 2012 vyvíjely méně dynamicky než v předešlých letech. Naproti tomu v jihovýchodní Asii společnost dosáhla dvouciferného růstu. K dosažení svého dlouhodobého cíle v regionu Asie-Pacifik, 30procentního podílu na svých tržbách, investovala společnost asi 780 milionů eur, srovnatelně s předcházejícím rokem. V současné době jsou v Číně rozestavěny dva výrobní závody pro automobilovou techniku. Jeden z nich se nachází v západním čínském městě Čcheng-tu a v létě v něm divize Podvozkové systémy začne vyrábět řídicí brzdové systémy. Ve výrobním závodě Wujin, otevřeném v roce 2012, buduje divize Technologie pohonů a řízení další výzkumné a vývojové centrum.

Energetika a technika budov – tržby ve výši 8 miliard eur do roku 2020
Počínaje 1. lednem 2013 Bosch Group rozdělila své obchodní oblasti do čtyř skupin. Divize Zabezpečovací systémy, Termotechnika a Solární energie a také dceřiná společnost Bosch Energy and Building Solution vytvořili obchodní oblast Energetika a technika budov. Společnost Bosch věří, že v energetické účinnosti, modernizování zásobování energie budov, energetickém managementu a izolaci se ukrývá značný potenciál stejně jako v tržbách v této oblasti. Budovy tvoří zhruba 40 procent celosvětové poptávky po energiích. „Pomocí inteligentní sítě a inteligentního řízení energie a tepla je možné v komerčních budovách ušetřit až 20 procent nákladů na energie,“ řekl Dr. Stefan Hartung, člen představenstva Bosch zodpovědný za nově vzniklou obchodní oblast.

Vlastníkům bytových a komerčních budov nabízí Bosch nejen technologie, jako kondenzační kotle řízené lambda sondou a moderní kombinované kogenerační jednotky, ale také služby. Mezi takové patří energetické poradenství, systémy řízení vytápění a zabezpečení a služby spojené s energetickým managementem. „Decentralizované energetické sítě jsou základem pro úspěšný přesun na alternativní formy energie,“ řekl Hartung. Bosch očekává, že tato nová obchodní oblast, která v roce 2012 utržila 5 miliard eur, každoročně poroste o 8 procent a do roku 2020 dosáhne 8miliardových tržeb.

Značné investice do budoucnosti společnosti
V roce 2012 investoval Bosch na 4,8 miliard eur do výzkumu a vývoje. Z těchto výdajů šlo 45 procent na ekologické produkty a téměř 20 procent na produkty pro bezpečnost a zdraví. Celosvětový počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji vzrostl na 42.800. V samotném regionu Asie-Pacifik je ve výzkumu a vývoji zaměstnáno 13.800 lidí. V polovině roku 2013 spojí společnost zaměstnance po celém světě pomocí platformy „Bosch Connect“, založené na principu sociálních médií. „Tato nová metoda spolupráce nám umožní zkrátit procesy, vytvářet rychleji nápady a uvést inovace do praxe mnohem účinněji,“ řekl Denner.

Investiční výdaje společnosti v roce 2012 dosáhly na 3,2 miliard eur. Celkově tedy Bosch Group v loňském roce vložila 8 miliard eur do své budoucnosti. Na akvizice a investice vynaložil v roce 2012 Bosch kolem 1,5 miliard eur, což je o 1,1 miliard eur více než v předchozím roce. Většina akvizičních aktivit byla v divizích Automobilová technika – aftermarket a Obalová technika.

Široký záběr základem nových obchodních modelů
Bosch bude i nadále důsledně pokračovat ve své vymezené strategii – se systémy pro ochranu životního prostředí, pro energetickou účinnost, pro bezpečnost. Společnost plánuje otevřít ještě více oblastí podnikání v rámci internetu věcí a služeb. Denner má za to, že Bosch je pro to v ideální pozici díky svému hardwaru, softwaru a know-how v senzorové technologii a také díky svému rozmanitému portfoliu. Předpokládá, že propojení těchto kompetencí povede k nepřetržitému proudu nových řešení, které zvýší kvalitu života. „Široký záběr společnosti Bosch nebyl nikdy tak cenný jako v době “propojeného“ života (connected life),“ řekl Denner.

Poznámka o ukončení poměrné konsolidace:
Vzhledem ke změnám v účetních pravidlech nebude již nadále Bosch zahrnovat podniky se společnou 50% majetkovou účastí do konsolidované uzávěrky. Místo toho budou výsledky Bosch Group obsahovat poměrný zisk těchto podniků po zdanění. Ukončení poměrné konsolidace také ovlivní celkový finanční výsledek a počet zaměstnanců. Při uplatnění tohoto pravidla pro rok 2012 dosáhly tržby 45,6 miliard eur.

Tisková zpráva Robert Bosch odbytová

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!