Bosch představuje na IAA 2015 tyto inovace: Elektrifikace, automatizace a síťové propojení pro budoucí mobilitu

16. září 2015, 8:48

Bosch je již po mnoho desetiletí symbolem pokroku v automobilovém průmyslu. Technologický koncern vystavuje na 66. IAA ve Frankfurtu nad Mohanem inovativní řešení pro elektrifikované, automatizované a síťově propojené automobily budoucnosti. Expozici Bosch naleznete v hale 8 na stánku A03.

Vznětové a zážehové motory: zvyšování tlaku

Vstřikování nafty
Bosch zvyšuje tlak u vznětových motorů na 2700 barů. Vyšší vstřikovací tlak je zásadním faktorem pro snižování obsahu oxidů dusíku a pevných částic ve výfukových plynech opouštějících válce motoru. Čím vyšší je tlak, tím jemněji je rozprašováno palivo a tím lépe se mísí se vzduchem ve válcích. Díky tomu může být spalování paliva maximálně efektivní a čisté.

Digital Rate Shaping
Tato nová technologie pro vznětové motory výrazně snižuje emise, spotřebu paliva a hlučnost spalování. Na rozdíl od dosavadní strategie s předvstřikováním a hlavním vstřikováním je vstřikovací proces rozdělen do mnoha dílčích vstřiků malého množství paliva. Výsledkem je měkké spalování s velmi krátkými odstupy mezi jednotlivými vstřiky.

Přímé vstřikování benzinu
Bosch zvyšuje tlak u zážehových motorů na 350 barů. Tento krok umožňuje lepší rozprášení paliva, efektivnější přípravu směsi, nižší usazování paliva na stěnách válců a kratší dobu vstřikování. Tato opatření vedou k výraznému snížení emisí pevných částic v porovnání se systémem, který pracuje s tlakem 200 barů. Systém se vstřikovacím tlakem 350 barů přináší výhody zejména při vysokém zatížení a velmi dynamické jízdě – tedy při intenzivní akceleraci nebo ve vysokých rychlostech.

Přeplňování turbodmychadlem
Sací systém motoru významně přispívá k plnění náročných emisních norem. Cílenou souhrou přeplňování, recirkulace výfukových plynů a příslušných funkcí řídicí jednotky lze i v reálném provozu výrazně snížit obsah škodlivin ve výfukových plynech (mimo jiné oxidy dusíku), opouštějících válce motoru. Kromě toho lze snížit kombinovanou spotřebu paliva EU o další dvě až tři procenta.

Turbodmychadlo s variabilní geometrií rozváděcích lopatek
Společnost Bosch Mahle Turbo Systems (BMTS) vyvinula novou generaci systému variabilního nastavování geometrie rozváděcích lopatek (VTG) pro výfuková turbodmychadla, který může v budoucnosti nalézt širší uplatnění také u zážehových motorů. Zásadním průlomem je vyšší tepelná odolnost turbodmychadla, které vydrží i dlouhodobý provoz při teplotě 900 °C – BMTS pracuje dokonce na turbodmychadlech, schopných odolávat teplotě až 980 °C. Motory jsou díky nové technice výkonnější a hospodárnější. To platí i pro vznětové motory, u nichž je účinnost variabilního turbínového kola zvýšena menšími mezerami mezi rozváděcími lopatkami.

Síťově propojený pohon: nižší emise a spotřeba paliva
Síťově propojený filtr pevných částic: Bosch dokáže díky síťovému propojení řídit regeneraci filtru pevných částic prostřednictvím elektronického horizontu, tedy na základě předvídavých dat navigačního systému. To může například znamenat, že se filtr regeneruje předvídavě na dálnici, aby mohl při následující jízdě ve městě plnit svou funkci s nejvyšší efektivitou.

Předvídavý pohon
Elektronický horizont poskytuje detailní přehled o průběhu trasy. Navigační software ví, že například za několik kilometrů bude centrum města nebo klidová zóna. Vozidlo si proto s předstihem nabije akumulátor, aby mohlo projet touto oblastí s čistě elektrickým pohonem, a tím s nulovými emisemi. V budoucnosti budou navigační data doplňována aktuálním dopravním zpravodajstvím z internetu, aby vozidlo vědělo, kde jsou právě dopravní kolony nebo přechodná staveniště.

Aktivní pedál plynu
Bosch vyvinul aktivní pedál plynu jako technický prostředek ke snižování spotřeby paliva. Jemné vibrace informují řidiče o tom, jaká poloha pedálu plynu je z hlediska spotřeby paliva optimální. Tato technika může přispět ke snížení spotřeby paliva až o sedm procent. Ve spojení s asistenčními systémy, jako je adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise Control), dává pedál výstražné signály. Inovace značky Bosch v kombinaci s navigačním systémem nebo kamerou systému pro rozpoznávání dopravních značek upozorní řidiče například na situaci, kdy se přibližuje příliš rychle k nebezpečné zatáčce.

Elektrifikace: delší dojezd díky důsledné systémové optimalizaci

Lithium-iontová technologie
Cena elektromobilů se musí v následujících letech ještě výrazně snížit, aby se dostaly na výsluní. Klíčem k tomu je technologie akumulátorů. Bosch očekává, že tyto zásobníky elektrické energie budou do roku 2020 stát maximálně polovinu současných cen při dvojnásobné hustotě energie. Bosch pracuje na nové generaci lithium-iontových akumulátorů s firmami GS Yuasa a Mit¬subishi Corporation ve společném podniku Lithium Energy and Power.

Akumulátorový systém
Bosch pracuje na vývoji různých koncepcí vysokovýkonných akumulátorů. Nový systém řízení stavu akumulátoru společnosti Bosch sleduje a řídí, jako součást akumulátorového systému, akumulátorové články v celkovém systému. Inteligentní systém řízení stavu akumulátoru může prodloužit dojezd vozidla až o deset procent.

Tepelný management pro elektromobily
Akumulátor s vyšší kapacitou však není jedinou možností, jak prodloužit dojezd elektromobilu. Dojezd je totiž výrazně zkracován používáním klimatizace a topení. Bosch nyní nabízí inteligentní řízení klimatizace, které pracuje výrazně efektivněji než dosavadní varianty a může prodloužit dojezd až o 25 procent. Elektronicky řízená čerpadla a ventily umožňují přijímat teplo a chlad v místech jejich výskytu, tedy například ve výkonové elektronice. Teplo, uvolňované tímto komponentem, lze pak využívat například k vyhřívání interiéru. Díky komplexnímu tepelnému managementu lze snížit spotřebu energie topnou soustavou v zimě až o 60 procent.

Hybridní systém s napětím 48 V
Bosch představuje na IAA 2015 druhou generaci svého hybridního systému s napětím 48 V. Zdokonalená základní verze elektrifikovaného pohonu ušetří až 15 procent paliva a poskytuje dodatečný točivý moment 150 N.m. Elektrický stroj je ve druhé generaci integrován do převodovky. Spalovací motor lze odpojit od převodovky spojkou, aby mohla být hnací síla z obou motorů přenášena na kola nezávisle na sobě. Díky tomu je krátkodobě možná i čistě elektrická jízda, například v popojíždějící dopravě nebo při parkování.

Na cestě k automatizované jízdě: pomoc při vyhýbacích manévrech, odbočování a v dopravních kolonách

Asistent pro vyhýbací manévry
Řidiče, který se musí vyhnout překážce, podporuje asistent pro vyhýbací manévry. Přítomnost překážky a její rozměry zjišťují radarové a kamerové senzory. Asistent podpoří cílenými zásahy do řízení při vyhýbacím manévru také nezkušené řidiče. Maximálního natočení volantu je tím dosaženo o 25 procent rychleji. Výsledkem je bezpečné chování vozidla ve velmi složité situaci.

Asistent pro odbočování vlevo
Při odbočování vlevo lze protijedoucí účastníky silničního provozu snadno přehlédnout. Asistent pro odbočování vlevo sleduje dvěma radarovými senzory na přídi protijedoucí vozidla. Je-li prostor pro bezpečné odbočení nedostatečný, zabrání systém rozjezdu vozidla. Nebo odbočování při hrozící kolizi s protijedoucím vozidlem včas přeruší pomocí automatického nouzového brzdění.

Asistent pro jízdu v dopravní koloně
Asistent pro jízdu v dopravní koloně používá senzory a funkce adaptivního tempomatu ACC Stop & Go a asistenta pro jízdu v jízdním pruhu. Systém je schopen do rychlosti jízdy 60 km/h automaticky následovat vozidlo vpředu jedoucí v dopravní koloně. Asistent pro jízdu v dopravní koloně přebírá ovládání pedálu plynu a brzdové soustavy. Navíc udržuje správný směr jízdy zásahy do řízení. Snižuje se tím zatížení řidiče, který musí pouze sledovat činnost systému.

Dálniční autopilot
Dálniční autopilot je funkce pro zcela automatizovanou jízdu, která přebírá při jízdě na dálnici veškeré úkoly řidiče. Předpokladem je mimo jiné spolehlivé zaznamenávání kompletního okolí vozidla prostřednictvím senzorů, dále velmi přesné a aktuální mapové podklady a výkonné řídicí jednotky, které jsou vzájemně propojené. Jakmile řidiči najede na dálnici, může tuto funkci aktivovat a věnovat se odpočinku. Dálniční autopilot řidiče před ukončením zcela automatizované jízdy včas informuje a vyzve ho, aby se připravil na převzetí řízení. Bosch již podrobuje tuto funkci testům v běžném provozu na veřejných komunikacích. Dálniční autopilot by mohl být připraven na zahájení sériové výroby v roce 2020, pokud budou patřičně upraveny rámcové legislativní podmínky, především Vídeňská úmluva o silničním provozu a směrnice R 79 EHK OSN.

Stereokamera
Stereokamera Bosch má rozteč objektivů jen 12 centimetrů, a je tak nejmenším stereokamerovým systémem pro automobilové aplikace na trhu. Tento systém rozpoznává například objekty, chodce, dopravní značky, volné plochy a je jediným senzorem pro mnoho asistenčních systémů. Sériově se již montuje do modelů Jaguar XE a Land Rover Discovery Sport. Obě vozidla používají tuto kameru mimo jiné pro systém nouzového brzdění v městském i mimoměstském provozu (AEB City, AEB Interurban). Při demonstračních jízdách v rámci expozice New Mobility World představí Jaguar Land Rover a Bosch na prototypech další funkce, které lze realizovat výhradně se stereokamerou. Kromě ochrany chodců mezi ně patří také asistent pro průjezd staveništěm a asistent pro zjištění průjezdné výšky.

Chytré parkování: vyhledávání parkovacích míst, bezpečné parkování, automatické parkování

Aktivní správa parkovišť
Aktivní správa parkovišť usnadňuje řidičům vozidel s technikou Bosch vyhledání parkovacího místa a pomáhá provozovatelům parkovacích budov zvýšit obsazenost svých parkovacích míst. V podlaze uložené senzory rozpoznávají, zda je parkovací místo obsazené či nikoli. Senzory tuto informaci přenášejí bezdrátově na server, kde jsou tyto skutečnosti zaznamenávány v reálném čase do mapy, která je pro řidiče dostupná prostřednictvím chytrého telefonu nebo internetu. K volným parkovacím místům lze pak cíleně dojet.

Asistent pro couvání s přívěsem
Řidiči mohou díky asistentovi pro couvání s přívěsem řídit soupravu pohodlně zvenku prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu. Základem systému jsou rozhraní pro ovládání elektrického posilovače řízení, brzdové soustavy a motoru, automatické převodovky a měření úhlu zalomení soupravy. Řidič stojící mimo vozidlo nastavuje směr a rychlost jízdy prostřednictvím aplikace. Prstem pak může řídit zalomení soupravy a vozidlo s přívěsem bezpečně zaparkovat.

Komunitní parkování
Parkovací místa na krajnicích jsou především v obytných oblastech nebo centrech měst „nedostatkovým zbožím“. Funkce komunitního parkování společnosti Bosch vyhledá řidiči vhodné parkovací místo. Vůz při průjezdu ulicí rozpoznává volné mezery mezi zapakovanými vozidly a měří jejich rozměry. Tato funkce používá ke své činnosti parkovací senzory. Zaznamenané informace jsou přenášeny do digitální mapy ulice. Bosch pomocí inteligentního zpracování informací tato data plauzibilizuje a poskytuje předpověď dostupnosti parkovacích míst. Vozidla, která se nacházejí v blízkosti, mají digitální mapu k dispozici v reálném čase. Řidiči tak mohou cíleně vyhledat vhodné parkovací místo. Na základě zjištěné velikosti parkovacího místa je navíc možné specifické vyhledávání, například pro malý vůz nebo obytné vozidlo. Čím více vozidel se stane účastníkem systému komunitního parkování, tím podrobnější a aktuálnější bude mapa.

Multikamerový systém
Čtyři kamery na vozidle poskytují řidiči dobrý přehled o blízkém okolí při parkování a manévrování. Kamery s úhlem snímání 190 stupňů zaznamenávají kompletní okolí vozidla. Díky použití speciálních vizualizačních metod je obraz z kamer zobrazován na displeji trojrozměrně a téměř zcela bez zkreslení. Řidič si navíc může zvolit libovolnou perspektivu a precizně rozpoznávat dokonce i malé překážky v prostoru pro zaparkování.

Zcela automatizované parkování
Automated Valet Parking je název nové funkce, která řidiče vozidel s technikou Bosch zbaví nejen nutnosti hledat volné parkovací místo, ale i vozidlo zaparkovat. Řidič z vozidla vystoupí před vjezdem do parkovací budovy a prostřednictvím aplikace na chytrém telefonu vydá vozu povel, aby si sám vyhledal parkovací stání. Právě tak vozidlo na přání řidiče opět přijede na stanovené místo, aby mohl nastoupit a odjet. Plně automatizované parkování je realizováno mimo jiné díky inteligentní infrastruktuře parkovací budovy, senzorům vozidla a síťovému propojení obou systémů. Vozidlo a parkovací budova spolu vzájemně komunikují. Senzory obsazení například přesně hlásí, jaká místa jsou volná, aby k nim mohlo být vozidlo dovedeno. Bosch vyvíjí ve své režii všechny potřebné komponenty pro plně automatizované parkování.

Bezpečnější, hospodárnější a komfortnější cestování: Bosch přináší řešení pro zobrazování informací a síťové propojení

Zobrazovací systémy
Navigační systémy, nové senzory a kamery pro vozidla a připojení vozidla k internetu – to vše přináší řidičům velké množství informací. Zobrazovací systémy proto musí rozlišovat informace podle priority a zobrazovat je tak, aby mohly být řidičem vnímány pokud možno intuitivně. To umožňují volně konfigurovatelné displeje Bosch, které nepoužívají mechanické systémy, ale variabilní zobrazování na displeji s vysokým rozlišením. Veškeré důležité informace jsou tak zobrazovány elektronicky v závislosti na situaci. Tuto techniku lze doplnit kombinovaným průhledovým displejem Bosch, který promítá nejdůležitější informace přímo do zorného pole řidiče.

Bosch kromě toho vystaví také inovativní koncept ovládání, u něhož je vizuální a akustická interakce doplněna haptickými prvky. Při ovládání dotykového displeje obdrží prst haptickou zpětnou vazbu, jako by stisknul tlačítko. Toto virtuální tlačítko je pak nutné k aktivaci stisknout větší sílou. Řidič už nemusí ovládání kontrolovat pohledem a může se zcela věnovat řízení.

Elektronický horizont
Elektronický horizont nabízí již dnes data o stoupáních a průměrech zatáček, která doplňují mapové podklady. Síťově propojený horizont v budoucnosti nabídne navíc aktuální, tedy dynamická data, například o dopravních zácpách, nehodách a přechodných staveništích. Jízda tak může být ještě předvídavější a bezpečnější.

Bosch nabízí atraktivní řešení pro integraci mobilního telefonu prostřednictvím systému mySPIN, který zajišťuje dokonalé propojení s vozidlem a bezpečné ovládání. Díky tomu lze preferované aplikace pro chytré telefony iOS a Android bezpečně používat obvyklým způsobem i za jízdy. Aplikace jsou redukovány na důležité informace, které jsou zobrazovány a ovládány prostřednictvím displeje vozidla. Vše je koncipováno pro maximálně bezpečné používání za jízdy bez odvádění pozornosti řidiče.

Upozorňování na jízdu v protisměru
Jen v Německu vysílají rozhlasové stanice každý rok přibližně 2000 výstražných upozornění týkajících se vozidel v protisměru. Většinou však tato upozornění přicházejí příliš pozdě, protože více než každá druhá jízda v protisměru končí již po 500 metrech – v nejhorším případě smrtí. Bosch proto vyvíjí nový systém upozorňování na jízdu v protisměru, který je založen na cloudu. Tento systém bude schopen varovat řidiče již po deseti sekundách. Jako výhradně softwarový modul může být výhodně integrován do stávajících informačních a zábavních systémů nebo aplikací.

Drivelog Connect
Drivelog, portál pro podporu mobility, nabízí řešení v oblasti konektivity i pro starší vozidla v podobě systému Drivelog Connect. Za tím účelem je zapotřebí pouze kompaktní rádiový modul, tzv. hardwarový klíč, a aplikace na chytrém telefonu, která poskytuje například tipy pro hospodárný styl jízdy, sděluje význam kódů chybových hlášení a v případě nehody může kontaktovat odtahovou službu nebo servis.

Tisková zpráva Bosch

Související články

I kabinový filtr dokáže přispět k bezpečnosti jízdy
I kabinový filtr dokáže přispět k bezpečnosti jízdy

Podle odborníků trpí v České republice alergickou rýmou přibližně 2 miliony obyvatel. Zatím nikdo nezjišťoval, jaké procento těchto alergiků usedá na jaře, tedy v době největší koncentrace pylů ve vzduchu, za volant. Nicméně je dokázáno, že těsně před tím, než alergik kýchne, zavře na moment oči a při padesátikilometrové rychlosti ujede poslepu 14 metrů. V […]

BOSCH: Posilovač brzd je významným pomocníkem
BOSCH: Posilovač brzd je významným pomocníkem

Posilovač brzd podporuje sílu nohy při sešlápnutí brzdy a snižuje tím potřebné vynaložení síly. V kombinaci s hlavním brzdovým válcem je součástí brzdové soustavy osobních vozidel. Obě běžná provedení posilovačů brzd jsou podtlakový nebo hydraulický posilovač brzd. Konstrukce Brzdové systémy osobních vozidel jsou většinou vybaveny podtlakovými posilovači brzd. Ty využívají pro posílení síly nohy řidiče […]

Automobil jako řidič. Dálniční autopilot bude za pět let připraven po technické stránce pro sériovou výrobu
Automobil jako řidič. Dálniční autopilot bude za pět let připraven po technické stránce pro sériovou výrobu

Bosch uvede již za několik let na trh funkci, která postaví řidiče před rozhodnutí, zda chtějí sami řídit, nebo to nechají na technice. „S naším dálničním autopilotem by mohly automobily jezdit po dálnici v režimu plně automatizované jízdy již od roku 2020,“ říká Dr. Dirk Hoheisel, člen představenstva společnosti Robert Bosch GmbH. Během plně automatizované […]

Bosch: Chytré parkování
Bosch: Chytré parkování

Parkování může být těžká práce. Navíc jsou automobily s každým rokem v průměru stále delší a širší, což však zpravidla neplatí pro parkovací místa a garáže. Není divu, že při parkování a manévrování dochází velmi často k nehodám. Bosch nabízí podporu díky elektronickým pomocníkům. Například parkovací senzory pomáhají řidiči akusticky při parkování na těsná parkovací […]

Spalovací motory, hybridní pohony, elektromobily Bosch ukazuje pohony automobilů budoucnosti
Spalovací motory, hybridní pohony, elektromobily Bosch ukazuje pohony automobilů budoucnosti

Downsizing a elektromotory – pod kapotou budoucích automobilů se toho v následujících letech hodně změní. Downsizing čeká přechod z trendu na běžný standard. Motory přeplňované turbodmychadlem jsou nabízeny již pro téměř všechna vozidla, ať už se jedná o malé vozy, SUV nebo výkonné sportovní vozy. Spalovací motor, obdařen mnoha inovativními technickými řešeními, si po celém […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!