Tisková konference SISA a SAČR při příležitosti 20. výročí založení asociací

30. května 2014, 13:43

V úterý 13. května 2014 se uskutečnila tisková konference SISA a SAČR při příležitosti 20. výročí založení obou organizací. Pan Jiří Sýkora, prezident SISA – sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky vzpomenul ve svém projevu důvody, které vedly před dvaceti lety k založení organizace, problémy a postavení nezávislého aftermarketu v devadesátých letech. Výrazným mezníkem dvacetiletého vývoje bylo přijetí Nařízení Komise (ES) č.1400 z roku 2002 o prodeji a servisu motorových vozidel (tzv. bloková výjimka). Později v roce 2010 vstoupilo v platnost Nařízení Komise (EU) č.461/2010, které zajistilo žádoucí pozici aftermarketu v oblasti distribuce náhradních dílů.

Díky zmíněné blokové výjimce došlo k poměrně rozsáhlé reformě pravidel hospodářské soutěže při prodeji a servisu automobilů. K tomu se váží také změny na trhu náhradních dílů pro motorová vozidla. Cílem těchto opatření bylo zvýšit konkurenci v oboru a každému ze zákazníků to pak v důsledku přineslo širší nabídku i finanční výhody při nákupu a servisu vozidel a také jejich dílů. Nová pravidla významnou měrou bourají monopol a přinášejí větší liberalizaci obchodu v tomto oboru.  Pro opravy a údržbu motorových vozidel lze používat náhradní díly originální i díly kvalitativně rovnocenné. Přitom je nepřípustné omezovat právo autorizované opravny odebírat tyto díly od třetích stran a používat je pro opravy a údržbu motorových vozidel.

Co nás stále rmoutí, je fakt, že Česká republika se řadí mezi několik málo států, které neakceptují tzv. opravárenskou doložku a prostřednictvím zákonů na ochranu designu vytváří monopol na viditelné náhradní díly, jako jsou karosářské díly, světla a autoskla. Na to doplácí především zákazník a pojišťovny, neboť pro tuto oblast neexistuje konkurenční prostředí, připomenul ve svém vystoupení prezident sdružení SISA.

Významné je pro nás členství v mezinárodní organizaci FIGIEFA. Ta zastupuje a hájí zájmy svých členů u evropských a mezinárodních institucí. Její úlohou je monitorovat a doprovázet legislativní návrhy s cílem udržet volnou a účinnou hospodářskou soutěž na trhu automobilových náhradních dílů, servisu a oprav motorových vozidel.

Prezident Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) Ing. Josef Lhoták informoval přítomné novináře o historii a struktuře svazu i o jeho hlavních úkolech a aktivitách. K těm patří například podpora podnikatelských zájmů, lobbyistická činnost, ale i stálá poradenská služba pro členy svazu, participace na celostátních soutěžích autoservisů i učňů, podpora škol vyučujících autoobory apod. Zmínil se i o členství a práci SAČR v Evropské radě pro obchod a opravy motorových vozidel (CECRA) se sídlem v Bruselu.  

Zaměřil se rovněž na aktuální záležitosti a problémy v oblasti údržby a opravárenství motorových vozidel v České republice. Zajímavé bylo porovnání se situací v sousedním Německu. Stranou nezůstaly ani zásadní věci a připravované či projednávané záležitosti ze stran bruselských orgánů a zastřešujících asociací. Jde zejména o co nejrychlejší návrat některých práv autorizovaných obchodníků a servisů vůči výrobcům a importérům vozidel a o volný přístup nezávislých autoservisů k technickým údajům, přístrojům a přípravkům.

Související články

Tisková konference ke 20.výročí založení asociací SAČR a SISA
Tisková konference ke 20.výročí založení asociací SAČR a SISA

V úterý dne 13.května 2014 se v pražském hotelu Čertousy uskutečnila tisková konference při příležitosti 20.výročí založení asociací Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky (SAČR) a Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA). Na této konferenci vystoupil s krátkým projevem Ing.Josef Lhoták, prezident SAČR: "Dámy a pánové, vážení hosté, hezké, […]

20 let SISA – Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky
20 let SISA – Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) již 20 let důsledně prosazuje společné oprávněné zájmy rozhodujících dovozců a distributorů náhradních dílů pro motorová a jejich přípojná vozidla, ale také autolaků a vybavení pro autoservisy. Sdružení SISA, hájí v ČR také celou oblast tzv. aftermarketu, a tím také právo motoristů na jejich svobodnou […]

SISA: Přístup k technickým informacím pro nezávislé
SISA: Přístup k technickým informacím pro nezávislé

Technologický pokrok zejména v automobilovém odvětví znamená, že pojem technické informace je velmi prchavý. Evropská komise si uvědomuje, že zcela zásadní pro fungující konkurenci v automobilovém opravárenství i aftermarketu jsou technické informace o vozidlech a přístup k nim, neboť automobilový aftermarket hraje klíčovou roli v udržování dostupné mobility pro čtvrt miliardy evropských motoristů. Klíčovým elementem […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!