SISA: Porušování pravidel EU o hospodářské soutěži v oblasti servisu a oprav motorových vozidel – často kladené otázky

4. června 2015, 11:30

V praxi se stále setkáváme s porušováním pravidel EU o hospodářské soutěži v oblasti servisu a oprav motorových vozidel. V několika státech EU byly již uloženy za porušování pravidel hospodářské soutěže uloženy vysoké pokuty. Z toho důvodu považujeme za nutné se k některým ustanovením vrátit a znovu je připomenout.

ZÁRUKY
Předpisy EU stanoví tuto obecnou zásadu: aby mohly dohody o kvalitativní selektivní distribuci využít výjimky z pravidel hospodářské soutěže EU, záruka výrobce vozidla nesmí být podmíněna tím, že konečný uživatel nechá provést veškeré opravárenské a údržbářské práce, na něž se nevztahuje záruka, pouze v rámci sítí autorizovaných autoservisů výrobce vozidla. Podobně nesmějí záruční podmínky požadovat použití náhradních dílů se značkou výrobce, pokud jde o výměny, na něž se nevztahují záruční podmínky. 

Tyto dva typy omezení  týkající se oprav nebo dílů, mohou způsobit, že dohoda mezi výrobcem vozidla a jeho obchodními zástupci či autorizovanými servisy bude porušovat pravidla hospodářské soutěže EU. Tato obecná zásada je podložena úvahou, že takové chování může vyústit ve vyloučení nezávislých autoservisů z trhu nebo uzavření alternativních cest pro výrobu a distribuci náhradních dílů, což by v konečném důsledku mohlo mít dopad na cenu, kterou spotřebitelé zaplatí za servis oprav nebo údržby.

Závisí posouzení omezení týkajících se oprav nebo dílů na tom, zda jsou tato omezení stanovena v kupní smlouvě, nebo v servisní knížce či záručním listě?
Nikoli. V praxi nemusí být omezení týkající se oprav nebo dílů obsaženo v kupní smlouvě, ale spíše v jiném dokumentu, jako je servisní knížka nebo záruční list. Hodnocení  těchto omezení je v zásadě stejné bez ohledu na dokument, ve kterém se objeví. Takovéto omezení povede pravděpodobně k tomu, že se spotřebitel bude domnívat, že záruky se zruší, pokud servisní práce provede nezávislý servis nebo se použijí náhradní díly jiných značek. Tato skutečnost dále pravděpodobně povede k vyloučení těchto subjektů z trhu nebo k uzavření blízkých alternativních cest pro distribuci náhradních dílů.
Výrazem „dodavatel(é) vozidla“ se v tomto dokumentu obvykle označuje výrobce (výrobci) vozidla, ale může rovněž zahrnovat další kategorie účastníků trhu, jako jsou dovozci nebo hlavní obchodní zástupci (s ohledem na maloobchodníky („sub-dealers“)).

Liší se posouzení omezení týkajících se oprav nebo dílů, jsou-li uvedena v rozšířené záruce vydané schválenou sítí při prodeji vozidla nebo krátce po něm?
Nikoli. Skutečnost, že omezení týkající se oprav nebo dílů nejsou stanovena v rámci záruky poskytnuté dodavatelem vozidla, nýbrž jsou namísto toho uvedena v rozšířené záruce vydané schválenou sítí v okamžiku prodeje vozidla (nebo krátce poté), obvykle nemá vliv na hodnocení uvedených omezení.
Pokud se výrobci vozidel či jejich dovozci, prodejci a autorizované servisy dohodnou, že budou nabízet záruční režim a dotčené záruky obsahují omezení týkající se oprav nebo dílů, pravděpodobně to povede k vyloučení nezávislých autoservisů z trhu nebo k uzavření alternativních cest pro distribuci náhradních dílů. Záruční režim proto pravděpodobně způsobí nebo posílí protisoutěžní účinky dohod mezi dodavatelem vozidla a jeho obchodníky a distributory náhradních dílů.

Měl by mít spotřebitel prospěch ze záruky na vozidlo, které koupil od schváleného obchodního zástupce v jiném členském státě EU?
Ano, i když se mohou uplatnit některá omezení rozsahu záruky. Pokud by dodavatelé buď neposkytli záruky na vozidla, která spotřebitelé nakoupí od schválených obchodních zástupců v jiných členských státech, nebo smluvně nezavázali své autorizované servisy k provádění záručních prací na takových vozidlech, představovalo by to omezení prodejů a dotčené dohody o selektivní distribuci by byly pravděpodobně v rozporu s pravidly hospodářské soutěže EU.

Liší se hodnocení omezení týkajících se dílů u prací, na něž se nevztahuje záruka, vyžaduje-li výrobce vozidla použití náhradních dílů (jako jsou maziva) od určitého dodavatele (místo aby stanovil, že má být použita jeho vlastní značka náhradního dílu)?
Obvykle nikoli. Takové omezení pravděpodobně bude v rozporu s pravidly hospodářské soutěže EU. Stejně jako omezení týkající se dílů, podle nějž je třeba použít náhradní díly se značkou výrobce vozidla jako podmínku uplatnění záruky, povede omezení týkající se dílů, podle nějž je třeba použít náhradní díly od určitého výrobce (místo jeho pouhého doporučení), pravděpodobně k uzavření alternativních cest pro distribuci náhradních dílů. Výrobce vozidla však může oprávněně odmítnout poskytnutí záruky na základě toho, že situaci vedoucí k tvrzenému nároku zapříčinilo selhání určitého náhradního dílu dodaného alternativním dodavatelem.

Související články

Kulatý stůl SISA: Autopříslušenství a výbava
Kulatý stůl SISA: Autopříslušenství a výbava

Co zaručí bezpečnost? Výbava pro automobily a další autopříslušenství představuje širokou a zčásti i nepřehlednou oblast, a to dokonce i pro odborníky, natož laiky. Více světla do ní pomohl vnést další „kulatý stůl“ společnosti SISA. Značný podíl na tom, že orientace není snadná, má podle inženýra Jiřího Počty z Ministerstva dopravy ČR prolínání těchto dvou oblastí, […]

SISA: Jarní desatero
SISA: Jarní desatero

Automobilová zima má začít a také skončit v autoservisu. Přípravu na zimu motoristé většinou nepodceňují, ale přechodem na jarní provoz si už mnoho z nich starosti nedělá. Rozloučení se zimou omezí na výměnu zimních pneumatik za letní. To je ovšem minimum. K zahnání zimy z automobilu je potřeba komplexní program v myčce a jarní „úklid“ […]

SISA: Nezávislé podnikání v digitálním věku
SISA: Nezávislé podnikání v digitálním věku

Poté, co vstoupilo v platnost nařízení Evropské unie o systému eCall, se nyní v Bruselu jedná o dalších detailech technické implementace. Pro mnoho nezávislých firem dodávajících náhradní díly a podnikajících v oblasti servisu a oprav (aftermarket), jde o zásadní záležitost, protože zabudované telematické systémy budou poskytovat přístup k údajům a informacím o vozidle. Pro nezávislé […]

SISA: Nemrznoucí chladicí kapaliny
SISA: Nemrznoucí chladicí kapaliny

Jako nejčastější příčina problémů s motorem se kromě potíží s palivem uvádí selhání jeho chlazení. Přesto se nemrznoucí kapaliny do chladicích systémů vozidel prodávají tak nějak samy a platí to obzvlášť v segmentu čerpacích stanic. Jejich současný vývoj nám přichystal několik záludností a bude proto dobré něco si o nich povědět. Před použitím naředit Chladicí […]

Porušuje FIAT ustanovení Blokové výjimky? (doplněno)
Porušuje FIAT ustanovení Blokové výjimky? (doplněno)

Na náš portál MotoFocus.cz se před měsícem obrátil čtenář s prosbou o pomoc. Zakoupil si vůz FIAT Tipo a dle podmínek rozšířené záruky je nucen provádět garanční prohlídky jen v autorizovaném servisu. My se na tento případ podíváme blíže. A bohužel se tento případ netýká jen automobilky FIAT. Zaslaný dotaz do naší redakce: Dobrý den, […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!