Porušuje FIAT ustanovení Blokové výjimky? (doplněno)

1. června 2016, 16:14

Na náš portál MotoFocus.cz se před měsícem obrátil čtenář s prosbou o pomoc. Zakoupil si vůz FIAT Tipo a dle podmínek rozšířené záruky je nucen provádět garanční prohlídky jen v autorizovaném servisu. My se na tento případ podíváme blíže. A bohužel se tento případ netýká jen automobilky FIAT.

Zaslaný dotaz do naší redakce:

Dobrý den,

letos v dubnu jsem si zakoupil nový vůz značky Fiat Tipo s prodlouženou pětiletou zárukou (2+3 roky). Zarazily mne podmínky této záruky, která je podmíněna prováděním inspekčních (garančních) prohlídek pouze ve smluvní síti FIAT. Podle mne je to v rozporu s vyhláškou Evropské unie 461 (bloková vyjímka).

Tam se uvádí, že prodejce nesmí podmiňovat záruku a to i prodlouženou prováděním servisních prohlídek pouze v autorizované servisní síti.

Odeslal jsem mail s dotazem jak to tedy je s prodlouženou zárukou na oficiální zastoupení FIAT. Odpověděli mi, že jsem se smluvně zavázal provádět garanční prohlídky pouze v autorizované síti. Podle mě tím porušují výše zmíněnou vyhlášku Evropské unie a navíc mi to přijde jako klamání zákazníka.

 Uctivě Vás prosím o radu při řešení tohoto problému.

 Děkuji 

Zde je celá odpověď kterou mi poslali:

 Dobrý den pane ….., 

zákonná dvouletá záruka se vztahuje na vozidlo i při údržbě v neautorizovaném servisu za dodržení všech standardů a technologických postupů daných výrobcem.

Nicméně uzavřením smlouvy o záruce “Maximum Care” na 5 let nebo 100.000 km vstupujete do smluvního vztahu, jež klade na poskytovatele i klienta určité smluvní podmínky.

Jednou z nich je právě údržba vozidla v autorizovaném servise. Při nedodržení těchto podmínek pak zákonná záruka nezaniká, ta je vázána legislativou a podmínkami danými zákonem. Nicméně zaniká nárok na plnění smlouvy týkající se záruky “Maximum Care”, kde je údržba vozidla provedená v autorizovaném servise stanovena jako nezbytná podmínka pro plnění dané smlouvy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Na základě dotazu čtenáře jsme si vyžádali zaslání záručních podmínek a zaslali jsme 4.5. prvotní dotaz na zákaznickou linku značky FIAT, kde jsme požádali o oficiální stanovisko k dotazu našeho čtenáře ohledně podmínek uvedených ve smlouvě o prodloužené pětileté záruce (2+3 roky).

Rovněž jsme dostali od čtenáře kopii smlouvy ZÁRUKA „MAXIMUM CARE“

V ní se v bodu 4.1. píše:
Nezbytná podmínka pro poskytnutí opravárenských služeb ZÁRUKY MAXIMUM CARE
Poskytnutí opravárenských služeb ZÁRUKY MAXIMUM CARE je podmíněno pravidelnými servisními prohlídkami, které musí ZÁKAZNÍK nechat provádět na vozidle podle časového rozpisu uvedeného v Návodu k použití a údržbě, dodávaného s vozidlem, a které budou provedené a potvrzené autorizovanou servisní opravnou v Záruční a servisní knížce.

Dle našeho názoru je to v rozporu s Nařízením Komise (EU) čís. 461/2010 – o použití čl.101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel, tzn. Bloková výjimka.

Kde se mimo jiné říká – „Porušením hospodářské soutěže je, pokud výrobce vozidel podmíní zákonnou či prodlouženou záruku tím, že konečný uživatel nechá provést veškeré opravárenské a údržbářské práce, na něž se nevztahuje záruka, pouze v rámci své autorizované sítě. Spotřebitel má právo používat jakoukoliv opravnu pro nezáruční opravy, a to jak v průběhu zákonné záruční doby nebo prodloužené záruční doby".

Také jsme od čtenáře obdrželi přeposlanou další odpověď od FIATU (tak jak došla):

Dobrý den pane …,

Níže jsem zkopíroval bod 69, o kterém se domnívám, že se na něj odvoláváte. Pokud jsem zvolil špatný bod, prosím o upřesnění.

Zde je dle mého názoru podstatné, že se nejedná ani o zákonou, ani o prodlouženou záruku zakotvenou v Záruční a servisní knížce, ale o smluvní opravárenské služby záruky “Maximum Care”. Váš vůz Tipo byl prodán s 2 letou zárukou, tak jak je to požadováno zákonen. K této 2 leté záruce jste dostal v případě splnění smlouvou stanovených kritérií (viz první strana Vaší smlouvy) možnost uzavřít smlouvu o službách záruky “Maximum Care” na 5 let nebo 100 000 km.

Proto se domnívám, že níže zmíněný bod tuto situaci nezahrnuje, jelikož se jedná o opravárenskou službu a ne o prodlouženou záruku. Daná smluvní opravárenská služba je vázáná dodržením Všeobecných podmínek, viz text na první straně Vaší smlouvy. Jednou z nich je právě údržba vozidla v autorizovaném servise (viz bod 4.1). Při nedodržení těchto podmínek dojde k porušení podmínek smlouvy a tudíž zaniká nárok na plnění dané smlouvy.

(69) Dohody o kvalitativní selektivní distribuci mohou rovněž spadat do oblasti působnosti čl. 101 odst. 1 Smlouvy, pokud dodavatel a členové jeho schválené sítě explicitně nebo implicitně vyhradí opravy určitých kategorií motorových vozidel členům schválené sítě. K tomu může například dojít, když záruku výrobce poskytovanou kupujícímu, zákonnou či prodlouženou, podmíní tím, že konečný uživatel nechá provést veškeré opravárenské a údržbářské práce, na něž se nevztahuje záruka, pouze v rámci sítí schválených servisních pracovníků. Totéž platí pro záruční podmínky, které požadují použití náhradních dílů se značkou výrobce, pokud jde o výměny, na něž se nevztahují záruční podmínky. Jako pochybné se rovněž jeví, že by dohody o selektivní distribuci obsahující takové postupy mohly přinést spotřebitelům prospěch takovým způsobem, aby mohly dotyčné dohody využít výhodu výjimky stanovené v čl. 101 odst. 3 Smlouvy. Pokud však dodavatel oprávněně odmítne vyhovět záruční reklamaci z toho důvodu, že dotyčná reklamace souvisí s pochybením na straně servisního pracovníka, který při konkrétní operaci v rámci opravy nebo údržby nepostupoval správně nebo použil náhradní díly špatné kvality, nemá to žádný dopad na slučitelnost dohod dodavatele o opravách s pravidly hospodářské soutěže.

Pro případ že bychom měli tuto věc dale rozebírat, prosím Vás o poskytnutí telefonního čísla a VIN čísla vozu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zde je stanovisko importéra již trochu jiné. Již se nemluví o prodloužené záruce, ale o smluvní opravárenské službě, ale stále je podmínkou servisování v autorizovaných servisech. Na stránkách FIATu je však uvedena záruka 5 let (2+3). Celá smlouva se hemží pojmy „služby“, „záruka“ a je dle nás pro zákazníka velmi matoucí.

Rovněž jsme podklady zaslali sdružení SISA, které nám sdělilo, že se bude problémem zabývat.

Na zastoupení FIATu jsme 17.5. zaslali již další email s konkrétními otázkami:
1. Proč je Vaše prodloužená záruka vázána na servisní prohlídky jen v autorizovaných servisech? Bod číslo 4.1. Což je dle nás v rozporu s Nařízením Komise (EU) čís. 461/2010 – o použití čl.101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel, tzn. Bloková výjimka. Kde se mimo jiné říká – „Porušením hospodářské soutěže je, pokud výrobce vozidel podmíní zákonnou či prodlouženou záruku tím, že konečný uživatel nechá provést veškeré opravárenské a údržbářské práce, na něž se nevztahuje záruka, pouze v rámci své autorizované sítě. Spotřebitel má právo používat jakoukoliv opravnu pro nezáruční opravy, a to jak v průběhu zákonné záruční doby nebo prodloužené záruční doby".
2. Zda je pro zachování záruky „Maximum Care“ nutná návštěva v autorizovaném servisu i během klasické 2-leté záruční doby.
3. V komunikaci se zákazníkem sice uvádíte, že se nejedná o prodlouženou záruku, ale o smluvní opravárenské služby záruky “Maximum Care”. Pokud se jedná o služby, není to zřejmé ze smlouvy a již vůbec ne z vašich webových stránek, kde uvádíte, že se jedná o prodlouženou záruku o další 3 roky. Prosíme tedy o objasnění co je záruka, co služba.
4. Rovněž bychom Vás požádali o objasnění sporného bodu číslo 2.3. Kdy se zákazník podepsáním smlouvy zavazuje, že nebude mít nárok na odstoupení od smlouvy, výměnu vozidla, nebo na náhradu škody.
5. Platí stejné podmínky „záruky“ pro další vozy skupiny FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR s.r.o. – Alfa Romeo, Lancia, Jeep?

Žádné vyjádření jsme však dosud nedostali.

Čtenář obdržel 24.5. další vyjádření od FIATu, které nám přeposlal:

Vážený pane …,

Děkuji Vám za Vaší informaci ohledně Vašeho kontaktování odborníků, nyní již evidujeme jak podnět od SISA, tak od jednoho žurnalisty.

Vaší věc nadále prověřujeme, tím že jste nám neposkytl informaci o VIN čísle Vašeho vozu bylo prověření zpožděno hledáním smlouvy, která k Vašemu vozidlu přísluší. 

Vaší smlouvu jsme dohledali a nyní ji dostalo zodpovědné oddělení, které prověří zda Vám byla vydána správná smlouva, neboť na prodlouženou záruku máme k dispozici několik smluv (dle odlišných způsobů nabytí smlouvy)

Počítám že nejpozději do středy 26.5.2016 budu mít všechny podklady k dispozici a zašlu Vám oficiální vyjádření k této věci a rovněž budou zodpovězeny také související podněty od třetích stran.

Proto Vás žádám ještě o trpělivost

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Od sdružení SISA jsme následně obdrželi přeposlané stanovisko importéra FIATu:

Níže uvedená záležitost byla prověřena v našem ústředí a konzultována s právníky. Lokální produkty rozšířených záruk (smluvní opravárenská služba) a asistenčních služeb byly v minulých letech prodávány v různém období v různých akčních balíčcích resp. jako nadstavbový dodatek k základním dvouletým službám vyplývajícím ze zákona.  Z těchto důvodů se mohly jednotlivé podmínky a plnění v různých obdobích a případech lišit (včetně implementace podmínky realizace pravidelné údržby v autorizovaném servisu).

V současné době je v procesu aktualizace a harmonizace produktů rozšířené záruky resp. nově tvorba silničních asistenčních podmínek, ve kterých samozřejmě není realizace pravidelné údržby v autorizovaném servisu podmiňována.

 Ve zmiňovaném případě pravděpodobně došlo k vygenerování podmínek určených pro jiný případ prodeje této služby. Omlouváme se za vzniklou situaci;  v této souvislosti bude prostřednictvím příslušného dealera provedena oprava objednávky tohoto poskytovaného produktu ve výše uvedeném smyslu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A od čtenáře jsme obdrželi toto vyjádření, které mu bylo zasláno od importéta FIATu:

Vážený pane ….,

Výše uvedená záležitost byla prověřena v našem ústředí a konzultována s právníky.

Lokální produkty rozšířených záruk (smluvní opravárenská služba) a asistenčních služeb byly v minulých letech prodávány v různém období v různých akčních balíčcích resp. jako nadstavbový dodatek k základním dvouletým službám vyplývajícím ze zákona. 

Z těchto důvodů se mohly jednotlivé podmínky a plnění v různých obdobích a případech lišit (včetně implementace podmínky realizace pravidelné údržby v autorizovaném servisu).

V současné době je v procesu aktualizace a harmonizace produktů rozšířené záruky resp. nově tvorba silničních asistenčních podmínek, ve kterých samozřejmě není realizace pravidelné úržby v autorizovaném servisu podmiňována. 

Ve Vašem případě pravděpodobně došlo k vygenerování podmínek určených pro jiný případ prodeje této služby. 

Omlouváme se za vzniklou situaci

V této souvislosti již byla prostřednictvím Vašeho dealera vygenerována korektní verze tohoto poskytovaného produktu ve výše uvedeném smyslu. 

Z výše uvedeného Vás prosím o kontaktování Vašeho prodejce, se kterým podepíšete novou korektní smlouvu a stará bude skartována.

Zdá se, že společná intervence přinesla kýžený výsledek a čtenář obdrží novou smlouvu. Zůstává však spousta dalších otázek. Byl to ojedinělý případ? Kolik zákazníků má „špatnou smlouvu“? V odpovědi importéra se píše, že podmínky jsou různé podle balíčků a podle období, kdy byly nabízeny. Blokovou výjimku tady máme od 1.6.2010, na smlouvě je uvedena firma FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR s.r.o., zápis názvu proběhl v dubnu 2015. Znamená to, že porušování nařízení Blokové výjimky probíhalo v době, kdy toto nařízení platí. 5-ti letou záruku nabízejí i ostatní značky FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR. Jsou tam podmínky záruky jiné? 5-ti letá záruka platí i na Slovensku. Je tam situace podobná?

My jsme do dneška nedostali odpovědi na naše otázky. Na stránkách fiat.cz naleznete jen zákaznický email nebo telefonní číslo. Jinak se nedá s nikým spojit. Na lince nám bylo sděleno, že PR oddělení připravuje odpověď. Na nikoho konkrétního nejsou oprávněni hovor přepojit.

Proto jsme dnes zaslali na zákaznický email další otázky:
1. Kolik je vydáno „špatných smluv“?
2. Jak bude sjednána náprava u vydaných špatných smluv?
3. Pokud uvádíte, že chybné podmínky byly vygenerovány pro jiný případ prodeje této služby, jakých smluv se to týká, když Bloková výjimka platí pro všechny případy?

A ještě jedna zajímavost. Podmínky 5-ti záruky jsou také na chorvatských stránkách www.fiat.hr. Zde se jmenují FIAT 5 PLUS a jsou na stránkách uvedeny od 30.5.2014. Z překladu je zřejmé, že platí stejná podmínka – návštěva autorizovaného servisu v průběhu prodloužené záruky.    

Bohužel povědomí o Blokové výjimce je mezi zákazníky, kteří si kupují nové auto, velmi malé. Tady se na nás obrátil čtenář, který si je vědom svých práv. Přesto měl problém sjednat nápravu – viz. emailová komunikace. Až ve chvíli, kdy jsme se začali situací zabývat, byla sjednána náprava.

Doplněno 6.6.2016
Dne 6.6. vyšlo nové číslo Světa motorů 23/2016, ve kterém je uveden článek o prodloužených zárukách. A nestačili jsme se divit. U šesti prodejců aut je prodloužená záruka podmíněna servisními prohlídkami v autorizovaném servisu. A to buď během celé záruční doby (základní + prodloužené) nebo jen v prodloužené záruce (viz. tabulka). U jiných jen v rámci záruky mobility.

Doplněno 7.6.2016 v 6:20
Dnes 7.6. v brzkých ranních hodinách nám konečně dorazila odpověď od zastoupení FIATu:

Na základě podnětu klienta jsme řešili konkrétní případ smluvního vztahu produktu rozšířené záruky. Alternativní rozpory byly zákazníkovi vysvětleny a provedeny příslušné změny smluvního vztahu prostřednictvím autorizovaného servisu značky FIAT.

Servisní síť má informace ohledně postupů harmonizovaných s příslušnými ustanoveními evropské legislativy, v případě konkrétního problému můžeme se servisem konzultovat a řešit individuálně.

S politováním musíme konstatovat, že neshledáváme důvod poskytovat třetím osobám komerční informace interního charakteru.

Bohužel jsme konkrétní odpovědi nedostali. Přesto FIATu děkujeme, že aspoň po měsíci reagoval. Z tabulky je zřejmé, že si výrobci automobilů a jejich zastoupení s Blokovou výjimkou hlavu nelámou. Bloková výjimka říká jasně, že jak v základní záruce, tak v záruce prodloužené má zákazník možnost provádět opravy a pravidelné prohlídky i mimo síť dealerských servisů. Tady je to obcházeno nabídkou prodloužené záruky. Je otázkou jak jsou smlouvy o prodloužené záruce právně postaveny. Asi by se musel řešit případ od případu. Hlavně pokud si zákazník prodlouženou záruku kupuje. Každopádně je Bloková výjimka porušována minimálně v případě, kdy je zákazník nucen servisovat vozidlo v autorizovaném servisu i v zákonné záruce.

Na začátku dotazu čtenáře jsme si mysleli, že k porušování Blokové výjimky docházi jen sporadicky, ale zřejmé, že tato problematika nabobtnala do větších rozměrů. My jako portál nemámu možnosti řešit tyto případy právně, přesto se budeme touto problematikou nadále zabývat.

Pokud máte podobné zkušenosti, pošlete nám své postřehy.

V článku je použita se svolením zákazníka komunikace mezi ním a zastoupení FIATu. Fotografie jsou z webu fiat.cz a ze smlouvy, kterou nám poskytl zákazník. Jména z emailové komunikace byla vypuštěna. Tabulka zpracována na základě článku Světa motorů 23/2016.

Související články

Stane se rozsudek soudu ve Švédsku nad KIA MOTORS precedentem pro celou Evropu? – rozhovor s předsedou organizace SBF
Stane se rozsudek soudu ve Švédsku nad KIA MOTORS precedentem pro celou Evropu? – rozhovor s předsedou organizace SBF

Christer Liljenberg stojí v čele švédské organizace dodavatelů náhradních dílů pro automobily SBF. Díky jeho organizaci byl poprvé v Evropě odsouzen výrobce aut za porušení pravidel hospodářské soutěže v kontextu Nařízení Komise (EU) č. 461/2010. Zeptali jsme se ho na podrobnosti k případu a také na několik skutečností týkajících se švédského automobilového trhu. Již v […]

Porušení pravidel hospodářské soutěže – KIA MOTORS u nejvyššího soudu ve Švédsku nepochodila
Porušení pravidel hospodářské soutěže – KIA MOTORS u nejvyššího soudu ve Švédsku nepochodila

Podmínka poprodejního servisu vozidel omezujících se pouze na autorizované autoservisy, kterou společnost Kia Motors aplikovala na svoji sedmiletou záruku na nová vozidla na švédském trhu, byla vyřešena. Nejvyšší soud ve Stockholmu zamítl žádost společnosti Kia Motors o opravný prostředek podanou ve snaze dosáhnout obnoveného soudního řízení poté, co obchodní soud uznal společnost vinnou. Důvodem žádosti […]

SISA: Porušování pravidel EU o hospodářské soutěži v oblasti servisu a oprav motorových vozidel – často kladené otázky
SISA: Porušování pravidel EU o hospodářské soutěži v oblasti servisu a oprav motorových vozidel – často kladené otázky

V praxi se stále setkáváme s porušováním pravidel EU o hospodářské soutěži v oblasti servisu a oprav motorových vozidel. V několika státech EU byly již uloženy za porušování pravidel hospodářské soutěže uloženy vysoké pokuty. Z toho důvodu považujeme za nutné se k některým ustanovením vrátit a znovu je připomenout. ZÁRUKY Předpisy EU stanoví tuto obecnou […]

SISA: Zneužívání záruk
SISA: Zneužívání záruk

Výrobci vozidel podle platného souboru pravidel nemohou podmiňovat platnost záruky opravami a servisem vozidla v jejich síti nebo použitím vlastních značkových náhradních dílů. Spotřebitelé mají právo používat jakoukoliv opravnu pro nezáruční opravy a to jak v průběhu zákonné záruční doby (dva roky ve většině evropských států) nebo prodloužené záruční doby. Každý takový opravce či distributor […]

SISA: Jak funguje bloková výjimka?
SISA: Jak funguje bloková výjimka?

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) pečlivě sleduje oblast tzv. aftermarketu, podporuje volnou soutěž a tedy také právo motoristů na jejich svobodnou volbu při výběru servisu i náhradních dílů. V této oblasti hraje zásadní roli tzv. bloková výjimka. Funguje tak, jak by měla a jak se předpokládalo? První etapa K odpovědi […]

Bloková výjimka: Toyota prohrála soud ve Francii
Bloková výjimka: Toyota prohrála soud ve Francii

Francouzská federace spotřebitelů „ UFC Que Choisir „vyhrála soudní spor proti francouzské Toyotě. Spor se týkal protiprávnosti všeobecných obchodních podmínek prodeje a záruky japonského výrobce. 20. března 2013 francouzský odvolací soud vydal konečné rozhodnutí (rozsudek č. 272), čímž potvrdil ustanovení všeobecných obchodních podmínek prodeje a záruky nabízených firmou Toyota Francie za nezákonné. Dle všeobecných podmínek […]

Bloková výjimka: Španělská Mazda potrestána za monopolní jednání
Bloková výjimka: Španělská Mazda potrestána za monopolní jednání

CNC, španělský úřad pro hospodářskou soutěž, uložil pokutu společnosti Mazda ve výši 181.856 euro. Je to trest za omezování přístupu nezávislých servisů k technickým informacím nezbytných pro servisování a opravy vozidel japonské značky. Oddělení španělského úřadu pro hospodářskou soutěž (CNC) 11. dubna 2011 zahájilo formální šetření proti společnosti Mazda v případě pravděpodobnosti protikonkurenčního chování. To […]

Porušuje Hyundai ustanovení blokové výjimky?
Porušuje Hyundai ustanovení blokové výjimky?

Na náš portál MotoFocus.cz se obrátil čtenář s dotazem, že při koupi nového vozu má v servisní knížce uvedenu „podmínku“ provedení záruční opravy pouze v případě, pokud předchozí plánovanou údržbu provedl autorizovaný servis Hyundai. Citujeme – „Hyundai si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, jestliže poskytovatel předchozí plánované údržby není autorizovaný opravce Hyundai“. Dle nás je […]

Servis vozidel v záruce v neznačkových servisech – ANO či NE? (Výsledky ankety)
Servis vozidel v záruce v neznačkových servisech – ANO či NE? (Výsledky ankety)

Minulý týden jsme se Vás ptali, zda jste ve svém servisu již prováděli opravu nebo garanční prohlídku vozidla v záruce. Chtěli jsme prověřit, zda jsou si neznačkové servisy vědomi možnosti provádění oprav a servisních prohlídek, proč tak činí nebo nečiní, zda se jedná o soukromé nebo firemní vozidlo? Níže uvádíme výsledky ankety. Výsledky ankety byly […]

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Danzari, 4. července 2017, 19:49 0 0

Dobrý den, mám úplně stejný problém. Vlastním také Fiat Tipo koupený v červnu 2016 . Takže u Fiatu běžná praxe.

Odpověď